​​Pexion inneholder virkestoffet imepitoin og er et antiepileptikum. Preparatet er godkjent til bruk på hund.

Leveringssituasjon

 • Ny forsyning av Pexion 100 mg tabletter er forventet tilgjengelig fra 24.01.2022.
 • Ny forsyning av Pexion 400 mg tabletter er forventet tilgjengelig fra 08.02.2022.

Legemidler som kan brukes i stedet

Legemiddelverket tillater at apotek leverer ut utenlandske pakninger, tilsvarende til Pexion 100 mg og 400 mg tabletter. Forsyningen av utenlandske pakninger kan være begrenset. Vedtaket er gyldig til 15.03.2022.

Apoteket kan levere utenlandske pakninger uten søknad om godkjenningsfritak.

Tillatelsen gjelder kun for utlevering til bruk på dyr.

Legemiddelverket gir tillatelse til bruk av utenlandske pakninger, men har ikke innflytelse på forsyningen av disse pakningene.

Råd til veterinærer

 • Eiere av dyr som bruker Pexion bør få informasjon om at de kan få utenlandsk pakning med Pexion tabletter på apoteket.
 • Utenlandske pakninger vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek, og dyreeier bør tipses om eventuelt å prøve flere ulike apotek/kjeder.
 • Apotek eller dyreeier tar kontakt dersom det ikke er mulig å skaffe det forskrevne legemidlet.

Råd til apotek

 • Pass på at dyreeiere får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen av dyret ikke avbrytes.
 • Vær nøye med å informere dyreeiere om hvorfor de får utenlandsk pakning med Pexion tabletter.
 • Gi dyreeiere en kopi av norsk pakningsvedlegg av Pexion ved utlevering av utenlandsk pakning.
 • Kontakt veterinæren dersom utenlandske pakninger ikke kan skaffes, slik at dyret kan få annen behandling.
 • Erstatningspreparatet må ikke utleveres til bruk på matproduserende dyr. Hvis resepten er til matproduserende dyr, må veterinæren kontaktes for å forskrive et annet preparat.

Råd til dyreeiere

 • Følg rådene fra veterinær og apotek. Ta kontakt med veterinæren hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes. 
 • På grunn av mangel på Pexion kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med Pexion tabletter dersom de kan skaffes. 
 • Apotekene kan i noen tilfeller tilby deg et annet legemiddel med tilnærmet samme innhold og virkning.
 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel, må du eller apoteket kontakte veterinæren for å få råd eller ny resept.

Oppdatert: 19.01.2022

Publisert: 16.08.2021

​Fant du det du lette etter?