​Terramycin vet inneholder virkestoffet oksytetrasyklin og er et antibiotikum. Preparatet er godkjent til bruk på storfe, gris og sau.

Legemidler som kan brukes i stedet

Det finnes ingen andre tilsvarende markedsførte preparater med oksytetrasyklin i samme styrke til bruk på storfe, gris og sau i Norge. Det finnes imidlertid et tilsvarende preparat, Engemycin vet, som er markedsført i Sverige.

Veterinærer som har behov for dette preparatet må søke Legemiddelverket om spesielt godkjenningsfritak.

Sjekk leveringssituasjonen hos din leverandør eller ditt apotek dersom du trenger Engemycin vet.

Oppdatert: 10.08.2021

Publisert: 23.03.2021

​Fant du det du lette etter?