​​​​Terramycin vet inneholder virkestoffet oksytetrasyklin og er et antibiotikum. Preparatet er godkjent til bruk på storfe, gris og sau.

Legemidler som kan brukes i stedet

Det finnes ingen andre tilsvarende markedsførte preparater med oksytetrasyklin i samme styrke til bruk på storfe, gris og sau i Norge. Det finnes utenlandske pakninger av Terramycin preparat som kan skaffes. Et annet alternativ er Engemycin vet, som er markedsført i Danmark. 

Legemiddelverket tillater at apotek leverer ut tilsvarende pakninger Terramycin vet inj 100 mg/ml, svarende til Terramycin injeksjonsvæske, 100 ml. Dersom utenlandsk Terramycin inj. 100 mg/ml ikke er tilgjengelig, kan Engemycin vet 100 mg/ml utleveres. Forsyningen av utenlandske pakninger kan være begrenset. 

Vedtaket er gyldig til 01.12​.2022. 

Apoteket kan levere ut utenlandske pakninger uten søknad om godkjenningsfritak. 
Tillatelsen gjelder kun for utlevering til bruk på dyr.
Legemiddelverket gir tillatelse til bruk av utenlandske pakninger, men har ikke innflytelse på forsyningen av disse pakningene.


Råd til veterinærer ​

  • Tilsvarende legemiddel/utenlandske pakninger vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek 
  • Ved bruk av Terramycin må tilbakeholdelsestider angitt på de utenlandske pakningene for aktuelle dyrearter benyttes. 
  • Dansk preparatomtale for Engemycin skal benyttes ved bruk av dette preparatet.  Dette er viktig blant annet for riktig dosering og tilbakeholdelsestid. 
  • Apotek tar kontakt med veterinær før eventuell utlevering/utsending av Engemycin.

Råd til apotek

  • Apoteket må avklare med rekvirerende veterinær før Engemycin kan leveres/sendes ut.
  • Legemiddelverket gir tillatelse til salg av utenlandske pakninger tilsvarende Terramycin vet eventuelt Engemycin vet.  
  • Ved utlevering av utenlandske pakninger Terramycin – henvis til SPC på Legemiddelsøkmen informer veterinæren om at tilbakeholdelsestidene som er angitt på de utenlandske pakningene må benyttes for aktuelle dyrearter. 
  • Ved utlevering av Engemycin skal det henvises til dansk preparatomtale for Engemycin for korrekt doseringsangivelse og tilbakeholdelsestid. 
Oppdatert: 16.10.2022

Publisert: 23.03.2021

​Fant du det du lette etter?