​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Tranquinervin vet inneholder virkestoffet acepromazin og er et antipsykotikum, sedativum. Preparatet er godkjent til bruk på hest. 

Legemidler som kan brukes i stedet 

Legemiddelverket tillater at apotek leverer ut pakninger, svarende til Tranquinervin vet injeksjonsvæske, 20 ml hetteglass. Forsyningen av utenlandske pakninger kan være begrenset. Vedtaket er gyldig til 15.03.2022.
Apoteket kan levere utenlandske pakninger uten søknad om godkjenningsfritak. 
Tillatelsen gjelder kun for utlevering til bruk på dyr.
Legemiddelverket gir tillatelse til bruk av utenlandske pakninger, men har ikke innflytelse på forsyningen av disse pakningene.​​​​

Råd til veterinærer 

  • Tilsvarende legemiddel/utenlandske pakninger vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek. 
  • Apotek tar kontakt dersom det ikke er mulig å skaffe det forskrevne legemidlet.  

Råd til apotek

  • Legemiddelverket tillater at apotek utleverer utenlandske pakninger, svarende til Tranquinervin vet injeksjonsvæske, 20 ml hetteglass. Forsyningen av utenlandske pakninger kan være begrenset. Vedtaket er gyldig til 15.03.2022.
  • Det oppfordres til anbrudd av større pakninger i apotek i tilfeller der enkeltpakninger er rekvirert av veterinær. 


Publisert: 10.01.2022

​Fant du det du lette etter?