I Norge er det ikke et eget regelverk for medisinsk utstyr til dyr. Produkter til in vivo-diagnostikk, produkter med innhold av legemiddelsubstanser og produkter til injeksjon vil normalt bli klassifisert som legemidler i Norge. Legemidler kan ikke omsettes uten godkjenning fra Legemiddelverket.

Teknisk utstyr og produkter til in vitro-diagnostikk vil normalt bli ansett som handelsvarer som ikke krever myndighetsgodkjenning før omsetning. Alt elektrisk utstyr må likevel være i samsvar med relevant regelverk for elektrisk utstyr og være CE-merket i henhold til lavspenningsdirektivet, uansett bruksområde.​

Vær også oppmerksom på at alle som driver omsetning i Norge må forholde seg til produktansvarsloven.

Publisert: 03.11.2021

​Fant du det du lette etter?