Under finner du en oversikt over spalten "Legemiddelnytt"/vet-NYL, som publiseres i hvert nummer av Norsk veterinærtidsskrift. Du finner også utgavene i Norsk veterinærtidsskrift​.

2017 

Vet-NYL 1 - 2017

Riktig bruk av antibiotika, mangel på Lidokel og Calcikel og informasjon om omorganisering og nye adresser til Legemiddelverket.

2016

Vet-NYL 1 - 2016

Dyreklinikker skal ikke selge legemidler, godkjenningsfritak på vaksiner hastebehandles ikke, nye krav for godkjenningsfritak for autogene vaksiner, medisinbytte i apotek gjelder ikke for dyr og endret tilbakeholdelsestid for Denagard vet inj.

Vet-NYL 2 - 2016

Legemidler til bier skal forskrives av veterinær, informasjon om humanlegemidler med godkjent veterinærindikasjon, miljøpåvirkning av lakselusmidler, henvendelser om formalinsøknader, oversikt over godkjente legemidler til fisk, meld bivirkninger av legemidelbruk hos dyr og endret tilbakeholdelsestid for Penovet inj til gris.

Vet-NYL 3 - 2016​

Stor økning av legemiddelbruk mot lakselus, endret tilbakeholdelsestid for Benzoak vet., og avslag for formalin mot lakselus opprettholdes.

Vet-NYL 4 -2016

Sjekk at utlevert pakning på godkjenningsfritak er riktig, orale vitamintilskudd til storfe og småfe ikke lenger legemidler, Degraspasmin skal ikke brukes til matproduserende dyr og informasjon om alternativ til Respirot dråper (gått ut av produksjon).

Vet-NYL 5 - 2016​

Like legemidler kan ha ulik tilbakeholdelsestid, presisering om vitamin- og mineralbolus og informasjon om nye søknadsskjemaer for godkjenningsfritak for legemidler til dyr.

Vet-NYL 6 - 2016

Velactis trukket fra markedet, krav for autogene vaksiner til fisk endret, nytt skjema for godkjenningsfritak, apotek har leveringsplikt for legemidler til dyr og varselfuksjon fra Legemiddelverket i Felleskatalogen.

Vet-NYL 7 - 2016

Terapianbefaling for bruk av antibakterielle midler til hest under arbeid, dyreklinikker skal ikke selge legemidler, meld bivirkninger og app for legemiddelutregning.

Vet-NYL 8 - 2016

Søk tillatelse til rekvirering av rensubstans i medisinfôr, humanlegemidler med godkjent veterinærindikasjon og veileder til fiskehelsepersonell.

Vet-NYL 9 - 2016

Forenklede krav ved søknad om godkjenningsfritak for formalin, informasjon om legemidler i klinisk forskning og ny terapianbefaling for behandling av bier mot Varroa destructor.

2015

Vet-NYL 4 - 2015

Økt tilsyn med legemiddelbruk i oppdrettsbransjen, endret tilbakeholdelsestid for Panacur vet pulver og Finquel vet, og oversikt over smertestillende legemidler til hund eller katt med nedsatt nyrefunksjon.

Vet-NYL 5 - 2015

Oppdatert preparatomtale for Pexion, og presisering av endret tilbakeholdelsestid for Panacur vet pulver.

Vet-NYL 6 - 2015

Tilbakeholdelsestider ved bruk av legemidler til oppdrettsfisk, informasjon om legemidler i klinisk forskning, endret vaksinasjonsregime for Rabisin vet.

Vet-NYL 7 - 2015

Bruk av humanlegemidler til dyr, Broadline; antiparasittmiddel med svært begrenset målgruppe, behandling av nesemidd hos hund, nytt søknadsskjema for søknad om bruk av humanpreparater med utleveringsbestemmelser.

Vet-NYL 8 - 2015

Bruk av formalin mot lakselus, og bruk av formalin i ferskvann (rogn og settefisk).

Vet-NYL 9 - 2015​

Gentamicinpreparater til hest har fått ny vurdering i EU, skjerpet praksis for godkjenningsfritak for autogene vaksiner, og behandling av nesemidd hos hund - Interceptor tilbake.

Nyhetssaker fra Legemiddelverket

Gå til nyhetsoversikten og filtrer på "Veterinærmedisin".

Publisert: 14.09.2016