​Under finner du en fortløpende oversikt over alle nyhetssaker fra Legemiddelverket om veterinære legemidler. I tillegg finner du spalten "Legemiddelnytt"/vet-NYL, som også publiseres i Norsk veterinærtidsskrift.

Alle nyheter om veterinærmedisin

Vet-NYL 2014-2015

Vet-NYL 1 - 2015

Ikke bruk Milbemax tabletter formulert til katt mot nesemidd hos hund, informasjon om bruk av autogenvaksine, og søknader om spesielt godkjenningsfritak.

Vet-NYL 3 - 2015

Bivirkningsmeldinger for legemidler brukt til dyr 1996 - 2014.

Vet-NYL 4 - 2015

Økt tilsyn med legemiddelbruk i oppdrettsbransjen, endret tilbakeholdelsestid for Panacur vet pulver og Finquel vet, og oversikt over smertestillende legemidler til hund eller katt med nedsatt nyrefunksjon.

Vet-NYL 5 - 2015

Oppdatert preparatomtale for Pexion, og presisering av endret tilbakeholdelsestid for Panacur vet pulver.

Vet-NYL 6 - 2015

Tilbakeholdelsestider ved bruk av legemidler til oppdrettsfisk, informasjon om legemidler i klinisk forskning, endret vaksinasjonsregime for Rabisin vet.

Vet-NYL 7 - 2015

Bruk av humanlegemidler til dyr, Broadline; antiparasittmiddel med svært begrenset målgruppe, behandling av nesemidd hos hund, nytt søknadsskjema for søknad om bruk av humanpreparater med utleveringsbestemmelser.

Vet-NYL 8 - 2015

Bruk av formalin mot lakselus, og bruk av formalin i ferskvann (rogn og settefisk).

Vet-NYL 9 - 2015

Gentamicinpreparater til hest har fått ny vurdering i EU, skjerpet praksis for godkjenningsfritak for autogene vaksiner, og behandling av nesemidd hos hund - Interceptor tilbake.

Vet-NYL 1 - 2014

Om VETLIS, forkortet tilbakeholdelsestid for Mastipen intramammarier, Caninsulin inj markedsføres til hund og katt, Forthyron tabletter markedsføres til hund, leveranseproblemer på Interceptor tabletter og Trilyme vaksine - manglende informasjon i Felleskatalogteksten.

Vet-NYL 3 - 2014

Om VETLIS, informasjon til hundeeiere om hoggormbitt, Recuvyra transdermal oppløsning: ny administrasjonsform, Relmont vet nytt preparat på markedet, informasjon om innførsel av legemidler til dyr, veterinærer har ikke lov til å selge legemidler, og informasjon om behandling av bier.

Vet-NYL 4 - 2014

Ny terapianbefaling for bruk av antibakterielle midler til hund og katt, og informasjon om alternativer til Switch Pour-on ved behandling mot ektoparasitter hos hest.

Vet-NYL 5 - 2014

Meld bivirkninger ved manglende effekt, legemidler til dyr er ikke prisregulert, endret skrivemåte for konsentrasjonen av virkestoffet i Exspot vet. påflekkingsvæske, og Virkon S er forbudt å bruke på dyr.

Vet-NYL 6 - 2014

Viktige forholdsregler ved bruk av fentanyl depotplaster og forsiktighetsregler ved bruk av antiparaittære midler under drektighet og laktasjon.

Vet-NYL 7 - 2014

Klassifisering av legemidler, husk god begrunnelse på søknader om spesielt godkjenningsfritak, nytt antidopingregelverk i hundesporten, ny karenstidsliste for hestesporten og informasjon om VETLIS.

Vet-NYL 8 - 2014

Mangler i preparatsøk, ikke alle markedsførte legemidler er omtalt i Veterinærkatalogen, mattrygghet er også veterinærenes ansvar.

Vet-NYL 9 - 2014

Forbruk av anthelmintika til hund og katt, nytt om godkjenningsfritak til hest.

Vet-NYL 2016-2020
Publisert: 14.09.2016

​Fant du det du lette etter?