Under finner du en oversikt over spalten "Legemiddelnytt"/vet-NYL, som publiseres i hvert nummer av Norsk veterinærtidsskrift. Du finner også utgavene i Norsk veterinærtidsskrift​.

2017 

Vet-NYL 1 - 2017

Riktig bruk av antibiotika, mangel på Lidokel og Calcikel og informasjon om omorganisering og nye adresser til Legemiddelverket.

Vet-NYL 2 -2017

Pexion - feil påstand i reklame og informasjon om legemidler med særskilte krav til søknad om godkjenningsfritak.

Vet-NYL 3 - 2017

Lidokain skal bare brukes til hest (ikke andre matproduserende dyr), anbrudd i apotek og telefontid for henvendelser om godkjenningsfritak.

Se presisering fra Mattilsynet angående Lidokain-saken.

2016

Vet-NYL 1 - 2016

Dyreklinikker skal ikke selge legemidler, godkjenningsfritak på vaksiner hastebehandles ikke, nye krav for godkjenningsfritak for autogene vaksiner, medisinbytte i apotek gjelder ikke for dyr og endret tilbakeholdelsestid for Denagard vet inj.

Vet-NYL 2 - 2016

Legemidler til bier skal forskrives av veterinær, informasjon om humanlegemidler med godkjent veterinærindikasjon, miljøpåvirkning av lakselusmidler, henvendelser om formalinsøknader, oversikt over godkjente legemidler til fisk, meld bivirkninger av legemiddelbruk hos dyr og endret tilbakeholdelsestid for Penovet inj til gris.

Vet-NYL 3 - 2016​

Stor økning av legemiddelbruk mot lakselus, endret tilbakeholdelsestid for Benzoak vet., og avslag for formalin mot lakselus opprettholdes.

Vet-NYL 4 -2016

Sjekk at utlevert pakning på godkjenningsfritak er riktig, orale vitamintilskudd til storfe og småfe ikke lenger legemidler, Degraspasmin skal ikke brukes til matproduserende dyr og informasjon om alternativ til Respirot dråper (gått ut av produksjon).

Vet-NYL 5 - 2016​

Like legemidler kan ha ulik tilbakeholdelsestid, presisering om vitamin- og mineralbolus og informasjon om nye søknadsskjemaer for godkjenningsfritak for legemidler til dyr.

Vet-NYL 6 - 2016

Velactis trukket fra markedet, krav for autogene vaksiner til fisk endret, nytt skjema for godkjenningsfritak, apotek har leveringsplikt for legemidler til dyr og varselfuksjon fra Legemiddelverket i Felleskatalogen.

Vet-NYL 7 - 2016

Terapianbefaling for bruk av antibakterielle midler til hest under arbeid, dyreklinikker skal ikke selge legemidler, meld bivirkninger og app for legemiddelutregning.

Vet-NYL 8 - 2016

Søk tillatelse til rekvirering av rensubstans i medisinfôr, humanlegemidler med godkjent veterinærindikasjon og veileder til fiskehelsepersonell.

Vet-NYL 9 - 2016

Forenklede krav ved søknad om godkjenningsfritak for formalin, informasjon om legemidler i klinisk forskning og ny terapianbefaling for behandling av bier mot Varroa destructor.

2015

Vet-NYL 1 - 2015

Ikke bruk Milbemax tabletter formulert til katt mot nesemidd hos hund, informasjon om bruk av autogenvaksine, og søknader om spesielt godkjenningsfritak.

Vet-NYL 3 - 2015

Bivirkningsmeldinger for legemidler brukt til dyr 1996 - 2014.

Vet-NYL 4 - 2015

Økt tilsyn med legemiddelbruk i oppdrettsbransjen, endret tilbakeholdelsestid for Panacur vet pulver og Finquel vet, og oversikt over smertestillende legemidler til hund eller katt med nedsatt nyrefunksjon.

Vet-NYL 5 - 2015

Oppdatert preparatomtale for Pexion, og presisering av endret tilbakeholdelsestid for Panacur vet pulver.

Vet-NYL 6 - 2015

Tilbakeholdelsestider ved bruk av legemidler til oppdrettsfisk, informasjon om legemidler i klinisk forskning, endret vaksinasjonsregime for Rabisin vet.

Vet-NYL 7 - 2015

Bruk av humanlegemidler til dyr, Broadline; antiparasittmiddel med svært begrenset målgruppe, behandling av nesemidd hos hund, nytt søknadsskjema for søknad om bruk av humanpreparater med utleveringsbestemmelser.

Vet-NYL 8 - 2015

Bruk av formalin mot lakselus, og bruk av formalin i ferskvann (rogn og settefisk).

Vet-NYL 9 - 2015​

Gentamicinpreparater til hest har fått ny vurdering i EU, skjerpet praksis for godkjenningsfritak for autogene vaksiner, og behandling av nesemidd hos hund - Interceptor tilbake.

2014

Vet-NYL 1 - 2014

Om VETLIS, forkortet tilbakeholdelsestid for Mastipen intramammarier, Caninsulin inj markedsføres til hund og katt, Forthyron tabletter markedsføres til hund, leveranseproblemer på Interceptor tabletter og Trilyme vaksine - manglende informasjon i Felleskatalogteksten.

Vet-NYL 3 - 2014

Om VETLIS, informasjon til hundeeiere om hoggormbitt, Recuvyra transdermal oppløsning: ny administrasjonsform, Relmont vet nytt preparat på markedet, informasjon om innførsel av legemidler til dyr, veterinærer har ikke lov til å selge legemidler, og informasjon om behandling av bier.

Vet-NYL 4 - 2014

Ny terapianbefaling for bruk av antibakterielle midler til hund og katt, og informasjon om alternativer til Switch Pour-on ved behandling mot ektoparasitter hos hest.

Vet-NYL 5 - 2014

Meld bivirkninger ved manglende effekt, legemidler til dyr er ikke prisregulert, endret skrivemåte for konsentrasjonen av virkestoffet i Exspot vet. påflekkingsvæske, og Virkon S er forbudt å bruke på dyr.

Vet-NYL 6 - 2014

Viktige forholdsregler ved bruk av fentanyl depotplaster og forsiktighetsregler ved bruk av antiparaittære midler under drektighet og laktasjon.

Vet-NYL 7 - 2014

Klassifisering av legemidler, husk god begrunnelse på søknader om spesielt godkjenningsfritak, nytt antidopingregelverk i hundesporten, ny karenstidsliste for hestesporten og informasjon om VETLIS.

Vet-NYL 8 - 2014

Mangler i preparatsøk, ikke alle markedsførte legemidler er omtalt i Veterinærkatalogen, mattrygghet er også veterinærenes ansvar.

Vet-NYL 9 - 2014

Forbruk av anthelmintika til hund og katt, nytt om godkjenningsfritak til hest.

Nyhetssaker fra Legemiddelverket

Gå til nyhetsoversikten og filtrer på "Veterinærmedisin".

Publisert: 14.09.2016