​​

 

 

Behandling av bierhttps://legemiddelverket.no/veterinermedisin/produksjonsdyr/behandling-av-bierBehandling av bierBier regnes som matproduserende dyr. Derfor er det viktig at norsk honningproduksjon drives i samsvar med gjeldende regelverk, på lik linje med annen animalsk produksjon.531
Forsvarlig bruk av antibiotikahttps://legemiddelverket.no/veterinermedisin/produksjonsdyr/forsvarlig-bruk-av-antibiotikaForsvarlig bruk av antibiotikaLegemiddelverket er opptatt av at antibiotika skal brukes forsvarlig. Vi jobber aktivt med dette i prosessene for godkjenning av legemidler. I tillegg sørger vi for at det blir utarbeidet terapianbefalinger for antibiotikabruk hos ulike dyreslag. 533
Gentamicin-preparater til hesthttps://legemiddelverket.no/veterinermedisin/produksjonsdyr/gentamicin-preparater-til-hestGentamicin-preparater til hestEtter en ny gjennomgang har de fleste indikasjonene for denne produktgruppen blitt trukket tilbake. Bakgrunnen er at det etter dagens krav ikke finnes tilstrekkelig dokumentasjon for disse indikasjonene. 534
Legemidler og mattrygghethttps://legemiddelverket.no/veterinermedisin/produksjonsdyr/legemidler-og-mattrygghetLegemidler og mattrygghetRåd og retningslinjer fra Legemiddelverket.535Om tilbakeholdelsestider, grenseverdier for legemiddelrester (MRL) og spesielle regler for hest.
Vaksinasjon som alternativ til kastrasjon av grishttps://legemiddelverket.no/veterinermedisin/produksjonsdyr/vaksinasjon-som-alternativ-til-kastrasjon-av-grisVaksinasjon som alternativ til kastrasjon av grisImprovac er en vaksine som hemmer androstenonproduksjonen hos hanngris og indirekte reduserer skatolnivået. Improvac ble godkjent i EU/EØS i 2009. 532