Bier og legemidlerhttps://legemiddelverket.no/veterinermedisin/produksjonsdyr/behandling-av-bierBier og legemidlerBier regnes som matproduserende dyr. Derfor er det viktig at norsk honningproduksjon drives i samsvar med gjeldende regelverk, på lik linje med annen animalsk produksjon.531Honningproduksjon må drives på lik linje med annen animalsk produksjon.
Gentamicin-preparater til hesthttps://legemiddelverket.no/veterinermedisin/produksjonsdyr/gentamicin-preparater-til-hestGentamicin-preparater til hestEtter en ny gjennomgang har de fleste indikasjonene for denne produktgruppen blitt trukket tilbake. Bakgrunnen er at det etter dagens krav ikke finnes tilstrekkelig dokumentasjon for disse indikasjonene. 534
Legemidler og mattrygghethttps://legemiddelverket.no/veterinermedisin/produksjonsdyr/legemidler-og-mattrygghetLegemidler og mattrygghetRåd og retningslinjer fra Legemiddelverket.535Om tilbakeholdelsestider, grenseverdier for legemiddelrester (MRL) og spesielle regler for hest.
Terapianbefalingerhttps://legemiddelverket.no/veterinermedisin/terapianbefalingerTerapianbefalingerFormålet med terapianbefalingene er å gi råd om legemiddelbruk som er effektiv, men som samtidig i minst mulig grad bidrar til resistensutvikling.529Råd om legemiddelbruk som er effektiv, men som samtidig i minst mulig grad bidrar til resistensutvikling.

​Fant du det du lette etter?