I tillegg til det ovennevnte, har også resistens en plass i legemiddelmyndighetenes overvåkning av legemidler på markedet. 

Terapianbefalinger for antibiotikabruk

Det er utarbeidet terapianbefalinger for bruk av antibiotika til hund og katt (utgitt mars 2014), og for bruk av antibiotika til produksjonsdyr (utgitt februar 2012).

Manglende effekt av legemidler regnes som bivirkning

Manglende effekt av et legemiddel regnes som en bivirkning. Dersom du behandler med et antibiotikum som du forventer burde fungere, og ser manglende effekt, oppfordrer vi deg til å melde dette som bivirkning.

Preparatomtalen inneholder viktig informasjon

I tillegg oppfordrer vi alle veterinærer som skal behandle dyr med antibiotika til å lese den fullstendige preparatomtalen for preparatet. Legg spesielt merke til punkt 4.5 (Særlige forholdsregler); informasjonen som du finner under dette punktet er ikke alltid gjengitt i felleskatalog-teksten.

Publisert: 29.06.2016

​Fant du det du lette etter?