​De fleste legemidlene i denne gruppen ble godkjent på 80- og 90-tallet. Med datidens krav til dokumentasjon ble de godkjent for en rekke indikasjoner, blant annet behandling av infeksjoner forårsaket av gramnegative og grampositive bakterier i respirasjons-, gastrointestinal- og urogenitaltraktus, septikemi, septisk artritt, peritonitt og osteomyelitt.

Etter den nylige gjennomgangen er det kun én indikasjon som gjenstår:

«Til behandling av infeksjoner i nedre luftveier hos hest forårsaket av aerobe gramnegative bakterier følsomme for gentamicin».

Sikkerheten ved bruk av gentamicin til hest er ikke tilstrekkelig dokumentert. Gentamicin kan ha nefro-toksisk virkning selv ved terapeutiske doser. Mye tyder på at føll, og spesielt nyfødte føll, har større risiko for gentamicinindusert nyreskade enn voksen hest.

Råd til veterinærer:

  • Gentamicin bør kun benyttes til hest etter en individuell nytte/risikovurdering.
  • Ved bruk av gentamicin anbefales følgende doseringsregime:
    • 6.6mg/kg intravenøst en gang daglig i 3-5 dager
  • Gentamicin anbefales ikke til føll, spesielt ikke nyfødte føll.
  • Les produktinformasjonen nøye før bruk.

Disse legemidlene er ikke godkjent i Norge og brukes etter søknad om spesielt godkjenningsfritak​.​​​​​

Du kan lese mer om bakgrunnen for vurderingene​ på hjemmesidene til det europeiske legemiddelkontoret (EMA).

Publisert: 29.06.2016

​Fant du det du lette etter?