Produktet er markedsført i Norge av Zoetis.  Vaksinen har vært i bruk i en rekke år i Sveits, Australia og New Zealand, i tillegg til en rekke land i Asia og Sør-Amerika.

Virkningsmekanisme

Det aktive stoffet i vaksinen er et antigen som stimulerer grisens immunforsvar til produksjon av antistoffer. Antigenet er en syntetisk utgave av GnRF (gonadotropin releasing factor ), som er bundet til et bærerprotein. Proteinet som gir den antigene effekten har ingen hormonell effekt. Antistoffene  nøytraliserer  GnRF. Dette vil føre til en midlertidig hemming av utskillelsen av follikelstimulerende hormon og luteiniserende hormon, og dermed en direkte reduksjon i testikkelfunksjonen og dens produksjon av testosteron, androstenon og andre kjønnshormoner. Det luktfremkallende stoffet skatol vil da fritt utskilles via lever, og ikke opphopes i fettvev. Denne indirekte effekten vil inntre i løpet av cirka én uke etter andre gangs injeksjon, men det kan ta inntil tre uker før nivået av skatol er redusert til et ubetydelig nivå. Den europeiske komiteen for legemidler til dyr (CVMP) gjorde i sin utredning av Improvac oppmerksom på at fôring og hygiene også spiller en sentral rolle for skatolnivået.

Praktisk utførelse

Injeksjon av 2 ml Improvac gis to ganger med minst fire ukers mellomrom. Første injeksjon kan gis fra åtte ukers alder og er en primer. Andre injeksjon gis 4-6 uker før slakting og er helt nødvendig for å oppnå effekt. Effekten er midlertidig og halveringstiden er anslått til fire uker.

Mattrygghet

Vaksinens antigen er et protein som raskt nedbrytes i fordøyelsessystemet eller ved tilberedning av kjøttet. Tilbakeholdelsestiden er derfor satt til null dager.

Risiko for vaksinepersonell

Selvinjeksjon på operatør antas å medføre lignende effekter som på gris. Én injeksjon gir derfor liten effekt, men bør føre til at operatøren ikke beskjeftiger seg med Improvac på en stund. Sjansen for selvinjeksjon minimaliseres ved bruk av en tilhørende vaksinator. Vaksinatoren har en kanyle som først føres fram ved hudkontakt med et visst trykk. Gravide kvinner bør ikke injisere vaksinen.

Ytterligere informasjon

Det europeiske legemiddelverket (EMA) har på sine nettsider en såkalt EPAR (European Public Assessment Report); en offentliggjøring av informasjon om et preparat i etterkant av at preparatet er gitt en markedsføringstillatelse i EU av EU-kommisjonen).

Se Legemiddelverkets nettsider for preparatomtale​.​

Publisert: 29.06.2016

​Fant du det du lette etter?