Navn på terapianbefalingDato​Kommentar
Antibakterielle midler til produksjonsdyr
​Juni 2022
​Dette er en revisjon av terapianbefalingen fra 2012. Fagpersoner som representer NMBU, Veterinærinstituttet, Mattilsynet, Animalia, Helsetjenesten for storfe, privatpraktiserende veterinærer, Vetlis, Den norske Veterinærforening og Statens Legemiddelverk har deltatt i arbeidet.​
Antibakterielle midler hest

Juni 2019​
Behandling av bier for bekjempelse av Varroa destructor​November 2016​Fagpersoner fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Den norske veterinærforening, Mattilsynet og Norges birøkterlag har deltatt i arbeidet.
Antibakterielle midler hund og katt​Mars 2014
Bærekraftig håndtering av rundorm hos sau​September 2012​Helsetjenesten for sau/Animalia har utarbeidet ny informasjon om anthelmintikaresistens og anbefalinger om hvordan anthelmintikaresistens kan forebygges. Fagpersoner fra Animalia, Norges veterinærhøgskole, Veterinærinstituttet og Legemiddelverket har deltatt i arbeidet.
Endoparasittbehandling av hund og katt​Mars 2010​Terapianbefalingen er hovedsaklig begrenset til behandling av de parasitter som forekommer i Norge. Enkelte nye parasittarter er tatt med i denne reviderte anbefalingen basert på en økt forekomst/diagnostisering i Norge de siste årene.

Andre terapianbefalinger/veiledninger

Läkemedelsverket i Sverige har publisert en ny terapianbefaling for bruk av antibiotika til hest. Terapianbefalingen er et resultat av et ekspertmøte som ble holdt våren 2015 og utfyller retningslinjene som ble publisert av Sveriges Veterinärmedicinske Sällskap tidligere.

 

Havbruksnæringen har i samarbeid med Veterinærforeningen og Tekna utarbeidet en oppdatert tiltaksveileder for kontroll med lakselus og skottelus i 2020.

 

 

Utdaterte terapianbefalinger

Disse ligger tilgjengelig kun av hensyn til kompletthet og oversikt. For oppdatert veiledning og råd om behandling henviser vi til nyere terapianbefalinger, nyere veiledninger fra andre instanser samt ny faglitteratur.

​Navn på terapianbefalingDatoKommentarer
​Bruk av antibakterielle midler til produksjonsdyr
​Februar 2012
Medikamentell behandling av fjørfe​​April 2003
​Smertebehandling hos hund og katt​Januar 2002
Antiparasittærbehandling av hund, katt og hest​​Juli 2001
Antiparasittærbehandling av produksjonsdyr​Juni 2001
​Bruk av antibakterielle midler til hund og katt​Juli 2000
Behandling mot lakselus i oppdrettsanlegg​​Juni 2000

​Fant du det du lette etter?