Navn på terapianbefalingDato​Kommentar
Antibakterielle midler hestJuni 2019​
Behandling av bier for bekjempelse av Varroa destructor​November 2016​Fagpersoner fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Den norske veterinærforening, Mattilsynet og Norges birøkterlag har deltatt i arbeidet.
Antibakterielle midler hund og katt​Mars 2014
Bærekraftig håndtering av rundorm hos sau​September 2012​Helsetjenesten for sau/Animalia har utarbeidet ny informasjon om anthelmintikaresistens og anbefalinger om hvordan anthelmintikaresistens kan forebygges. Fagpersoner fra Animalia, Norges veterinærhøgskole, Veterinærinstituttet og Legemiddelverket har deltatt i arbeidet.
Bruk av antibakterielle midler til produksjonsdyr​Februar 2012
Endoparasittbehandling av hund og katt​Mars 2010​Terapianbefalingen er hovedsaklig begrenset til behandling av de parasitter som forekommer i Norge. Enkelte nye parasittarter er tatt med i denne reviderte anbefalingen basert på en økt forekomst/diagnostisering i Norge de siste årene.

Andre terapianbefalinger

Läkemedelsverket i Sverige har publisert en ny terapianbefaling for bruk av antibiotika til hest. Terapianbefalingen er et resultat av et ekspertmøte som ble holdt våren 2015 og utfyller retningslinjene som ble publisert av Sveriges Veterinärmedicinske Sällskap tidligere.


 Eldre/utdaterte terapianbefalinger

​Navn på terapianbefalingDatoKommentarer
Medikamentell behandling av fjørfe​​April 2003
​Smertebehandling hos hund og katt​Januar 2002
Antiparasittærbehandling av hund, katt og hest​​Juli 2001​Temaet avgrenses hovedsaklig til medikamentell behandling og profylakse mot de parasitter som forekommer i Norge og Sverige.​
Antiparasittærbehandling av produksjonsdyr​Juni 2001​Temaet avgrenses hovedsaklig til medikamentell og ikke-medikamentell profylakse og behandling mot de parasitter som forekommer i Sverige og Norge.
​Bruk av antibakterielle midler til hund og katt​Juli 2000​Erstattet av ny veileder 2014.
Behandling mot lakselus i oppdrettsanlegg​​Juni 2000

​Fant du det du lette etter?