​​​​Terapianbefalingene setter en fellesstandard for forsvarlig og effektiv bruk av antibakterielle midler. En anbefaling har kunnskapsbasert tilnærming der forskning og klinisk erfaring vurderes samlet. Disse anbefalingene er harmonisert med gjeldende regelverk om bruk av legemidler. Veterinærene må til enhver tid følge kravene til forskriving, rekvirering, journalføring og registrering av legemidler i henhold til gjeldende regelverk.  ​

En ny forordning om legemidler til dyr (forordning (EU) 2019/6) gjelder i EU fra 28.01.2022, og vil også føre til flere lov- og forskriftsendringer i Norge. Det vil blant annet komme endringer i regelverket for bruk av legemidler til dyr, der krav og plikter for veterinærer i større grad enn tidligere vil tydeliggjøres. Implementeringen av forordningen i norsk regelverk er foreløpig forsinket fram til våren/sommeren 2022, og inntil videre må veterinærer fortsatt forholde seg til gjeldende regelverk. Mattilsynet må kontaktes dersom man har spørsmål om implementeringen av den nye legemiddelforordningen til dyr, eller ved behov for generell veiledning om regelverket.​​​

Publisert: 25.07.2022

​Fant du det du lette etter?