Autogene vaksinerhttps://legemiddelverket.no/veterinermedisin/veterinere-legemidler-du-ma-soke-om/autogene-vaksinerAutogene vaksinerDet er klare rammer for bruken av autogene vaksiner. Her finner du informasjon om hva en autogen vaksine er, og kravene for søknad om bruk av slike.525Hva er en autogen vaksine, og hva er kravene for søknad om bruk av slike.
Godkjenningsfritak for legemidler til dyrhttps://legemiddelverket.no/veterinermedisin/veterinere-legemidler-du-ma-soke-om/spesielt-godkjenningsfritak-for-legemidler-til-dyrGodkjenningsfritak for legemidler til dyrSøknadsskjema, retningslinjer, saksbehandlingstid med mer. Søknadsskjema for legemidler til dyr skal sendes via Altinn. Søknadsskjema for autogene vaksiner sendes fortsatt som epost(PDF).524
Premiks til utlevering til dyreeierhttps://legemiddelverket.no/veterinermedisin/veterinere-legemidler-du-ma-soke-om/premiks-til-utlevering-til-dyreeierPremiks til utlevering til dyreeierSøknad om unntak for å kunne utlevere legemiddelpremiks til oppdretter til behandling av fisk.2015
Rensubstans inkludert medisinfôrhttps://legemiddelverket.no/veterinermedisin/veterinere-legemidler-du-ma-soke-om/rekvirering-av-rensubstans-inkludert-medisinfrRensubstans inkludert medisinfôrMedisinsk bruk av rensubstans skal forbeholdes de tilfeller der ingen ferdigformulerte legemidler kan benyttes. 526Når trenger du rensubstans og hvordan søker du?
Veterinær bruk av humanpreparater med utleveringsbestemmelserhttps://legemiddelverket.no/veterinermedisin/veterinere-legemidler-du-ma-soke-om/veteriner-bruk-av-humanpreparater-med-utleveringsbestemmelserVeterinær bruk av humanpreparater med utleveringsbestemmelserHumanpreparater med utleveringsbestemmelser (kun til sykehus, kun til spesialist i...) kan ikke utleveres fra apotek til veterinær uten en spesifikk tillatelse fra Legemiddelverket. Ordningen er hjemlet i legemiddelforskriften § 7-4.​ 527Humanpreparater med utleveringsbestemmelser (kun til sykehus, kun til spesialist i...) kan ikke utleveres fra apotek til veterinær uten en spesifikk tillatelse fra Legemiddelverket.

​Fant du det du lette etter?