Legemiddelformen «premiks til medisinert fôr» er det i utgangspunktet bare lov å utlevere til godkjent medisinfôrtilvirker. Medisinfôr fra godkjent medisinfôrtilvirker er førstevalg når dette er mulig. Av og til lar imidlertid ikke slikt fabrikkfremstilt medisinfôr seg skaffe, for eksempel til rognkjeks. I slike tilfeller skal legemiddelformen «oralt pulver» eller «pulver» være førstevalget, da disse er beregnet for utlevering til dyreeieren for innblanding i fôret på det enkelte anlegg.

Når det foretrukne virkestoffet ikke er tilgjengelig som oralt pulver/pulver, men finnes som premiks til medisinert fôr, kan veterinær/fiskehelsebiolog søke om at premiksen unntaksvis skal kunne utleveres til dyreeier. Slike søknader må begrunnes godt. 


Oppdatert: 15.03.2019

Publisert: 14.03.2019

​Fant du det du lette etter?