​Veterinærer som har behov for preparater med utleveringsbestemmelse, skal bruke eget søknadsskjema for dette.

Hvordan finner jeg ut om preparatet har utleveringsbestemmelse?

Hvis preparatet har utleveringsbestemmelser, står dette som nest siste punkt i preparatinformasjonen i den humane felleskatalogen. Du finner også informasjon på våre nettsider om hvilke legemidler som har utleveringsbestemmelser.

Hvor mange eksemplarer skal jeg sende?

Legemiddelverket skal ha to eksemplarer (1 med original underskrift fra søker, 1 kan være kopi).

Når får jeg svar på søknaden min?

Legemiddelverkets behandlingstid er vanligvis 1-2 dager. Savner du svar på søknaden din, sjekk først om søknaden er sendt videre fra apoteket.

Kan jeg sende inn søknaden via e-post?

Søknader på e-post vil kun bli behandlet etter telefonavtale med dyrehelsepersonell. Du må ha en medisinsk begrunnelse for at en slik hastebehandling er nødvendig.

Oppdatert: 14.03.2019

Publisert: 29.06.2016

​Fant du det du lette etter?