​​​​​​​​​​Påmelding

Her kan du melde deg på w​​ebinaret​Stor interesse 

Det har vært stor interesse for reglene om egentilvirkning av medisinsk utstyr, og særlig in vitro-diagnostisk medisinsk utstyr. I januar 2023 kom endelig EUs veileder til MDR og IVDR artikkel 5 nummer 5, og Legemiddelverket publiserte samtidig en tilhørende norsk veileder​

- De nye reglene er viktige for norske sykehus, helseinstitusjoner og pasienter. Vi håper å nå ut til mange med webinaret for å bidra til økt kunnskap og forståelse om hva som nå gjelder, sier enhetsleder Petter Alexander Strømme i Legemiddelverket. 

Program

Legemiddelverket vil snakke om regelverket, de nye veilederne om egentilvirkning og rollen som fag- og tilsynsmyndighet. Webinaret er i hovedsak rettet mot de som egentilvirker in vitro-diagnostisk medisinsk utstyr (IVD), men vil også være relevant for de som jobber med øvrig medisinsk utstyr. 

- Vi har lenge merket behov for informasjon og veiledning på dette området. Det er særlig sykehuslaboratoriene som har kontaktet oss med spørsmål og tanker om regelverket. For å gjøre det mest mulig relevant, ønsker vi derfor ikke bare å snakke om regelverket i teorien, men også hvordan det praktiseres i helsetjenesten. 

Derfor er også Rolf. A Klaasen, enhetsleder og farmasøyt Ph.d., invitert. Han jobber ved klinikk for laboratoriemedisin, avdeling for medisinsk biokjemi i enhet for spesialanalyser ved Radiumhospitalet. Klaasen vil snakke om egentilvirkning og IVDR fra perspektivet til et sykehuslaboratorium. 

​Fant du det du lette etter?