​​​​​

 

 

Bivirkninger av ditt legemiddel?https://legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/bivirkningsrapporter-og-oversikter/bivirkninger-av-ditt-legemiddelBivirkninger av ditt legemiddel?Slik finner du informasjon om hva slags bivirkninger som er registrert for ulike legmidler.1360
Bivirkningsnyheterhttps://legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/bivirkningsnyheterBivirkningsnyheterSiste nyheter fra Legemiddelverket om bivirkninger og sikkerhet.790
Meldte mistenkte bivirkninger av koronavaksinerhttps://legemiddelverket.no/godkjenning/koronavaksiner/meldte-mistenkte-bivirkninger-av-koronavaksinerMeldte mistenkte bivirkninger av koronavaksinerLegemiddelverket publiserer rapporter med oversikt over meldinger om mistenkte bivirkninger etter vaksinasjon i Norge. Rapportene publiseres én gang i måneden, men arbeidet med bivirkningsovervåkningen skjer kontinuerlig. 2835
Meldte bivirkninger av HPV-vaksine - oppdaterte tall per 31. juli 2020https://legemiddelverket.no/nyheter/meldte-bivirkninger-av-hpv-vaksine-oppdaterte-tall-per-31-juli-2020Meldte bivirkninger av HPV-vaksine - oppdaterte tall per 31. juli 2020Legemiddelverket har frem til 31. juli 2020 mottatt til sammen 1165 bivirkningsmeldinger etter at nesten 540 000 personer har blitt vaksinert med minst en dose HPV-vaksine i Norge. I all hovedsak betegnes bivirkningene som lite alvorlige.2673
Oversikt over bivirkningsmeldinger i Europahttps://legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/bivirkningsrapporter-og-oversikter/oversikt-over-bivirkningsmeldinger-i-europaOversikt over bivirkningsmeldinger i EuropaDen europeiske legemiddelmyndigheten (EMA) har et eget nettsted hvor bivirkningsrapporter for godkjente legemidler fra alle EU/EØS-land er publisert.360
Varsler fra Legemiddelverkethttps://legemiddelverket.no/varsler-fra-legemiddelverketVarsler fra Legemiddelverket1220
WHOs bivirkningsoversikthttps://legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/bivirkningsrapporter-og-oversikter/whos-bivirkningsoversiktWHOs bivirkningsoversiktMed VigiAccess kan du søke etter informasjon om bivirkninger hentet fra WHOs database.362
Årsrapporter om bivirkningerhttps://legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/bivirkningsrapporter-og-oversikter/arsrapporter-bivirkningerÅrsrapporter om bivirkningerLegemiddelverket publiserer hver vår en rapport der nøkkeltall for bivirkningsmeldingene som er mottatt foregående år oppsummeres, og viktige bivirkningshendelser omtales.363

​Fant du det du lette etter?