Bivirkninger av ditt legemiddel?https://legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/bivirkningsrapporter-og-oversikter/bivirkninger-av-ditt-legemiddelBivirkninger av ditt legemiddel?Slik finner du informasjon om hva slags bivirkninger som er registrert for ulike legmidler.1360
Bivirkningsnyheterhttps://legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/bivirkningsnyheterBivirkningsnyheterSiste nyheter fra Legemiddelverket om bivirkninger og sikkerhet.790
HPV-vaksine og bivirkningerhttps://legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/bivirkningsrapporter-og-oversikter/hpv-vaksine-og-bivirkningerHPV-vaksine og bivirkningerEtter at HPV-vaksinasjon ble innført i Norge er det meldt om få alvorlige bivirkninger.359
Oversikt over bivirkningsmeldinger i Europahttps://legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/bivirkningsrapporter-og-oversikter/oversikt-over-bivirkningsmeldinger-i-europaOversikt over bivirkningsmeldinger i EuropaDen europeiske legemiddelmyndigheten (EMA) har et eget nettsted hvor bivirkningsrapporter for godkjente legemidler fra alle EU/EØS-land er publisert.360
Pandemrix - oppdaterte bivirkningstall per 9. april 2013https://legemiddelverket.no/nyheter/bivirkninger-av-pandemrix-oppdaterte-tall-per-9-april-2013Pandemrix - oppdaterte bivirkningstall per 9. april 2013Det er meldt om 1485 bivirkninger av Pandemrix etter vaksinasjonen i 2009/2010. 583 personer har fått alvorlige bivirkninger. En bivirkning regnes som alvorlig blant annet når det medfører sykehusinnleggelse.176
Rotarix-vaksine og bivirkningerhttps://legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/bivirkningsrapporter-og-oversikter/rotarix-vaksine-og-bivirkningerRotarix-vaksine og bivirkningerVaksinasjon mot mage- og tarminfeksjon forårsaket av rotavirusinfeksjon ble innført høsten 2014. Hittil i vaksinasjonsprogrammet er det sendt inn 385 bivirkningsmeldinger. I all hovedsak (91 %) betegnes bivirkningene som lite alvorlige.361Hittil i vaksinasjonsprogrammet er det sendt inn 385 bivirkningsmeldinger. I all hovedsak (91 %) betegnes bivirkningene som lite alvorlige.
Varsler fra Legemiddelverkethttps://legemiddelverket.no/varsler-fra-legemiddelverketVarsler fra Legemiddelverket1220
WHOs bivirkningsoversikthttps://legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/bivirkningsrapporter-og-oversikter/whos-bivirkningsoversiktWHOs bivirkningsoversiktMed VigiAccess du kan søke i informasjon om bivirkninger hentet fra WHOs database.362
Årsrapporter om bivirkningerhttps://legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/bivirkningsrapporter-og-oversikter/arsrapporter-bivirkningerÅrsrapporter om bivirkningerLegemiddelverket publiserer hver vår en rapport der nøkkeltall for bivirkningsmeldingene som er mottatt foregående år oppsummeres, og viktige bivirkningshendelser omtales.363

​Fant du det du lette etter?