Bivirkninger av ditt legemiddel?https://legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/bivirkningsrapporter-og-oversikter/bivirkninger-av-ditt-legemiddelBivirkninger av ditt legemiddel?Slik finner du informasjon om hva slags bivirkninger som er registrert for ulike legmidler.1360
Bivirkningsnyheterhttps://legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/bivirkningsnyheterBivirkningsnyheterSiste nyheter fra Legemiddelverket om bivirkninger og sikkerhet.790
HPV-vaksine og bivirkningerhttps://legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/bivirkningsrapporter-og-oversikter/hpv-vaksine-og-bivirkningerHPV-vaksine og bivirkningerJenter på 7. klassetrinn og unge kvinner født 1991 eller senere får i dag tilbud om å vaksineres mot HPV. Legemiddelverket publiserer her regelmessige oversikter over meldte bivirkninger etter vaksinering.359Oppdaterte tall publiseres fire ganger i året.
Oversikt over bivirkningsmeldinger i Europahttps://legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/bivirkningsrapporter-og-oversikter/oversikt-over-bivirkningsmeldinger-i-europaOversikt over bivirkningsmeldinger i EuropaDen europeiske legemiddelmyndigheten (EMA) har et eget nettsted hvor bivirkningsrapporter for godkjente legemidler fra alle EU/EØS-land er publisert.360
Pandemrix - oppdaterte bivirkningstall per 9. april 2013https://legemiddelverket.no/nyheter/bivirkninger-av-pandemrix-oppdaterte-tall-per-9-april-2013Pandemrix - oppdaterte bivirkningstall per 9. april 2013Det er meldt om 1485 bivirkninger av Pandemrix etter vaksinasjonen i 2009/2010. 583 personer har fått alvorlige bivirkninger. En bivirkning regnes som alvorlig blant annet når det medfører sykehusinnleggelse.176
Bivirkningsrapporter for koronavaksinerhttps://legemiddelverket.no/godkjenning/koronavaksiner/meldte-mistenkte-bivirkninger-av-koronavaksinerBivirkningsrapporter for koronavaksinerLegemiddelverket publiserer ukentlige rapporter med oversikt over meldinger om mistenkte bivirkninger etter vaksinasjon i Norge. Rapportene publiseres på torsdager. 2835
Varsler fra Legemiddelverkethttps://legemiddelverket.no/varsler-fra-legemiddelverketVarsler fra Legemiddelverket1220
WHOs bivirkningsoversikthttps://legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/bivirkningsrapporter-og-oversikter/whos-bivirkningsoversiktWHOs bivirkningsoversiktMed VigiAccess kan du søke etter informasjon om bivirkninger hentet fra WHOs database.362
Årsrapporter om bivirkningerhttps://legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/bivirkningsrapporter-og-oversikter/arsrapporter-bivirkningerÅrsrapporter om bivirkningerLegemiddelverket publiserer hver vår en rapport der nøkkeltall for bivirkningsmeldingene som er mottatt foregående år oppsummeres, og viktige bivirkningshendelser omtales.363
Meldte bivirkninger av Hexyon – tall per 31. januar 2018https://legemiddelverket.no/nyheter/meldte-bivirkninger-av-hexyon-tall-per-31-januar-2018Meldte bivirkninger av Hexyon – tall per 31. januar 2018Legemiddelverket har frem til 31. januar 2018 mottatt totalt 217 bivirkningsmeldinger etter at 72 179 barn har blitt vaksinert med minst en dose Hexyon. I all hovedsak betegnes bivirkningene som lite alvorlige.1663
Rotavirusvaksine (Rotarix) - oppdaterte bivirkningstall per 31. mars 2016https://legemiddelverket.no/nyheter/mistenkte-bivirkninger-av-rotavirusvaksine-rotarix-oppdaterte-bivirkningstall-per-31mars-2016Rotavirusvaksine (Rotarix) - oppdaterte bivirkningstall per 31. mars 2016Vaksinasjon mot mage- og tarminfeksjon forårsaket av rotavirusinfeksjon ble innført høsten 2014. Totalt er det mottatt 468 bivirkningsmeldinger i den norske bivirkningsdatabasen. I all hovedsak (90%) betegnes bivirkningene som lite alvorlige.216

​Fant du det du lette etter?