Generelt om legemiddelovervåkinghttps://legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/legemiddelovervaking/generelt-om-legemiddelovervakingGenerelt om legemiddelovervåkingLegemiddelovervaking er eit sentralt verkemiddel for å sikre trygge og effektive legemiddel. Formålet er å fange opp informasjon om sikkerheit i praktisk bruk og korte ned tida som går før biverknadsprofilen til eit legemiddel er godt kjent.355Hvordan overvåkes bivirkninger og hvem har ansvaret?
Laboratoriekontroll av legemiddelhttps://legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/legemiddelovervaking/laboratoriekontroll-av-legemiddelLaboratoriekontroll av legemiddelLegemiddelverket utfører laboratoriekontroll av legemiddel for nasjonale og internasjonale aktørar.356
▼Svart trekant - kva vil det seie?https://legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/legemiddelovervaking/svart-trekant-hva-betyr-det▼Svart trekant - kva vil det seie?Legemiddel med svart trekant står på den europeiske overvakingslista. Dette er ei liste over legemiddel som styresmaktene overvaker spesielt nøye fordi ein treng meir informasjon om biverknadene. 358

​Fant du det du lette etter?