Generelt om legemiddelovervåkinghttps://legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/legemiddelovervaking/generelt-om-legemiddelovervakingGenerelt om legemiddelovervåkingLegemiddelovervåking er et sentralt virkemiddel for å sikre trygge og effektive legemidler. Formålet er å fange opp informasjon om sikkerhet i praktisk bruk og korte ned tiden som går før bivirkningsprofilen til et legemiddel er godt kjent.355
Felles europeisk overvåkningslistehttps://legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/legemiddelovervaking/felles-europeisk-overvakningslisteFelles europeisk overvåkningslisteOvervåkingslisten omfatter legemidler som myndighetene følger særlig tett fordi det er behov for mer og bedre informasjon om bivirkninger.357
▼Svart trekant - hva betyr det?https://legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/legemiddelovervaking/svart-trekant-hva-betyr-det▼Svart trekant - hva betyr det?Europeiske legemiddelmyndigheter har innført merking av legemidler som skal overvåkes spesielt nøye. Målet med merkingen er å oppmuntre helsepersonell og pasienter til å følge med og melde fra om bivirkninger.358
Laboratoriekontroll av legemiddelhttps://legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/legemiddelovervaking/laboratoriekontroll-av-legemiddelLaboratoriekontroll av legemiddelLegemiddelverket utfører laboratoriekontroll av legemiddel for nasjonale og internasjonale aktørar.356

​Fant du det du lette etter?