​​

 

 

Generelt om legemiddelovervåkinghttps://legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/legemiddelovervaking/generelt-om-legemiddelovervakingGenerelt om legemiddelovervåkingLegemiddelovervaking er eit sentralt verkemiddel for å sikre trygge og effektive legemiddel. Formålet er å fange opp informasjon om sikkerheit i praktisk bruk og korte ned tida som går før biverknadsprofilen til eit legemiddel er godt kjent.355Hvordan overvåkes bivirkninger og hvem har ansvaret?
Slik overvåkes bivirkninger av legemidlerhttps://legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/legemiddelovervaking/slik-overvakes-bivirkninger-av-legemidlerSlik overvåkes bivirkninger av legemidlerLegemiddelverket overvåker mistenkte bivirkninger som blir meldt inn etter legemiddelbruk (inkludert vaksiner). Vi reagerer raskt når vi mistenker uventede, nye eller alvorlige bivirkninger.3887Legemiddelverket overvåker mistenkte bivirkninger som blir meldt inn etter legemiddelbruk (inkludert vaksiner). Vi reagerer raskt når vi mistenker uventede, nye eller alvorlige bivirkninger.
▼Svart trekant - kva vil det seie?https://legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/legemiddelovervaking/svart-trekant-hva-betyr-det▼Svart trekant - kva vil det seie?Legemiddel med svart trekant står på den europeiske overvakingslista. Dette er ei liste over legemiddel som styresmaktene overvaker spesielt nøye fordi ein treng meir informasjon om biverknadene. 358
Laboratoriekontroll av legemiddelhttps://legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/legemiddelovervaking/laboratoriekontroll-av-legemiddelLaboratoriekontroll av legemiddelLegemiddelverket utfører laboratoriekontroll av legemiddel for nasjonale og internasjonale aktørar.356

​Fant du det du lette etter?