Oversikt over registrerte nettapotek og andre utsalgssteder

Se oversikt over nettapotek

Registrere nettapotek

Apotek/apotekkjeder som ønsker å registrere nettapotek må sende Legemiddelverket følgende informasjon (jf. apotekforskriften § 42):

  • Navn på det fysiske apoteket som legemidlene skal utleveres fra og apotekets konsesjonsnummer
  • Dato for når salg av legemidler over internett påbegynnes
  • Nettbutikkens internettadresse (url) 

Opplysningene sendes til: post@legemiddelverket.no

Husk å merke emnefeltet med "registrering av nettapotek".

Registrere nettsteder med salg av legemidler utenom apotek (LUA-ordningen)

Nettsteder som ønsker å registrere seg for salg av legemidler i LUA-ordningen, må sende Legemiddelverket følgende informasjon (jf. LUA-forskriften § 10a):

  • Navn på den juridiske enheten som har ansvar for utsalgssteder inkl. organisasjonsnummer i Enhetsregisteret.
  • Navn på utsalgsstedet (om det avviker fra punktet over)
  • Gateadressen til det stedet som legemidlene skal utleveres fra. Dersom det er flere utleveringsadresser fra samme nettbutikk (f.eks at levering skjer fra nærmeste lokale butikk), skal det opplyses om hvordan kundene blir opplyst om dette. F.eks. at det er listet på nettsiden eller blir opplyst ved bestillingen.
  • Dato for start av salg av legemidler over internett
  • Nettadressen (url) hvor salget foregår og evt. andre opplysninger som er nødvendig for å identifisere nettstedet

Opplysningene sendes til: post@legemiddelverket.no

Husk å merke emnefeltet med "registrering av nett-LUA".

Krav om lenke til Legemiddelverkets informasjonsside om netthandel

Nettsteder som selger legemidler skal inneholde en lenke til Statens legemiddelverks informasjonsside på Internett om salg av legemidler over Internett, jf. apotekforskriften (§42, andre punkt b) og LUA-forskriften (§10a, andre punkt b).

Legemiddelverket har utarbeidet en side med publikumsinformasjon om netthandel. Lenke til denne siden skal være godt synlig på alle nettsteder som tilbyr netthandel med legemidler. Det er tilstrekkelig at lenken er godt synlig på en enkeltstående side på nettstedet som omtaler hvilke tjenester virksomheten tilbyr når det gjelder netthandel med legemidler.  

Felleseuropeisk logo på nettsteder som selger legemidler

I EU er det fra 1. juli 2015 et krav at nettsteder og apper som selger legemidler på internett skal ha en synlig logo som bevis for at de driver lovlig. Logoen skal lenke til nasjonale legemiddelmyndigheters liste over aktører som har tillatelse til å selge legemidler over internett. Logoforordningen er nå blitt en del av EØS-avtalen, og logoen ble innført som krav til norske registrerte nettapotek, apper og andre utsalgssteder som selger legemidler på internett fra 2. april 2018. 

Formålet med logoen er at forbrukerne enkelt skal kunne se om nettstedet/appen er registrert hos Legemiddelverket og dermed har lov til å selge legemidler på nettet. Kravet om synlig logo gjelder for alle nettsteder og apper som selger legemidler i EU. Logoen er lik i EU, men flagget i midten av logoen skal være tilpasset det enkelte land.

Registrering

Nettapotek og nettsteder med salg av legemidler utenom apotek (LUA-ordningen) som ønsker å registrere seg må sende inn nødvendige opplysninger til Legemiddelverket.

Se hvilke opplysninger som må sendes inn i avsnittet "Registrere nettapotek" ovenfor.

Lisensavtale

For å kunne bruke logoen må den som driver nettstedet inngå en lisensavtale med Legemiddelverket som regulerer bruken av logoen. Når nettstedet har sendt inn opplysninger og blitt registrert hos Legemiddelverket vil det bli sendt ut e-post med lisensavtale og retningslinjer for bruk av logoen. Avtalen må underskrives og returneres til Legemiddelverket.

Logoen

Når vi har mottatt signert avtale sender vi en e-post med elektronisk logofil, lenken til listen over aktører som har lov til å selge legemidler på nettet sammen med retningslinjer for hvordan logoen skal brukes.

Se retningslinjer for hvordan logoen skal brukes

Lenke fra logo til oversikt over registrerte nettsteder

Logoen skal lenke til oversikt over godkjente utsalgssteder på legemiddelverket.no: https://legemiddelverket.no/godkjente-utsalgssteder-på-nett

Lenke til EMAs side om logo og nettapotek

Oppdatert: 03.07.2019

Publisert: 28.06.2016

​Fant du det du lette etter?