​​Nedenfor finner du lenker til sider med informasjon regelverk for omsetning, privatimport og medisinsk bruk av CBD og cannabis.

Medisinsk bruk av CBD-produkter med inntil 1 % THC - søknad om godkjenningsfritak

Det finnes ett godkjent CBD-legemiddel (Epidyolex) på det norske markedet. Epidyolex inneholder CBD og er godkjent for behandling av sjeldne former for epilepsi hos barn. Høy pris gjør at det er lite aktuelt å bruke Epidyolex ved andre tilstander. (Sativex, et annet cannabis-legemiddel som er godkjent i Norge, inneholder like mengder THC og CBD). 

Alle leger med ordinær forskrivningsrett kan søke Legemiddelverket om godkjenningsfritak for uregistrerte produkter med CBD som inneholder inntil 1 % THC. Søknaden sendes elektronisk via e-resept. Helsedirektoratet krever ikke lenger søknad om rekvireringsrett for «forbudt narkotikum» ved slik behandling.

Legemiddelverket kjenner per i dag til tre aktuelle leverandører av uregistrerte produkter med CBD som kan formidles via norske apotek etter søknad om godkjenningsfritak:

  • Glostrup apotek leverer CBD-dråper uten målbare mengder THC.
  • Cannabisbureau (kontor i det nederlandske helsedirektoratet) leverer Bedrolite fra den nederlandske produsenten Bedrocan. Dette er malt cannabisplante med 9 % CBD og mindre enn 1 % THC.
  • CBD Drops Stenocare

Dekker det offentlige behandling med CBD?

Bruk av Epidyolex ved enkelte former for epilepsi hos barn, dekkes over ordningen med H-resept. 

All annen bruk av CBD regnes som utprøvende behandling. Slik utprøvende behandling er helseforetakenes ansvar. 

Dersom lege ved offentlig sykehus tilbyr behandling med cannabis, skal sykehuset også dekke utgiftene til behandlingen. 

Se Helsedirektoratets veileder om utprøvende behandling

Dersom leger utenfor offentlig sykehus tilbyr utprøvende behandling med CBD, må pasienten betale for behandlingen selv. HELFO gir ikke individuell stønad til behandling med cannabisprodukter. 

Medisinsk bruk av cannabis og førerkort

Helsedirektoratets “Førerkortveileder" sier at bruk av godkjente legemidler med cannabis (Sativex og Epidyolex) kan være forenlig med førerkort klasse 1, mens all annen bruk av cannabinoid-legemidler er uforenlig med føring av motorvogn. Se veilederen for nærmere vilkår.

Midler som kan påvirke kjøreevnen (§§ 35–37) - Helsedirektoratet


Oppdatert: 05.05.2023

Publisert: 24.01.2019

​Fant du det du lette etter?