Generelt om klassifisering av legemidlerhttps://legemiddelverket.no/godkjenning/klassifisering/generelt-om-klassifisering-av-legemidlerGenerelt om klassifisering av legemidlerKlassifisering avgjør om et produkt skal regnes som legemiddel, slik at krav til kvalitet, sikkerhet og effekt må oppfylles. 475
Er produktet mitt et legemiddel? https://legemiddelverket.no/godkjenning/klassifisering/klassifisering-ved-import-og-salg-er-produktet-mitt-et-legemiddel-Er produktet mitt et legemiddel? Det er strenge krav til å importere og omsette produkter som regnes som legemidler. Derfor må virksomheter med slike produkter vurdere hvorvidt et produkt omfattes av regelverket for legemidler. 1795Virksomheter som ønsker å importere eller omsette produkter må vurdere hvorvidt et produkt omfattes av regelverket for legemidler.
Definisjon på ulike typer legemiddelhttps://legemiddelverket.no/godkjenning/klassifisering/definisjon-pa-ulike-typer-legemiddelDefinisjon på ulike typer legemiddelDefinisjon på legemiddel, plantebasert legemiddel, naturlegemiddel, homøopatisk legemiddel og grenseprodukter som kosttilskudd.482
Medisinske påstanderhttps://legemiddelverket.no/godkjenning/klassifisering/medisinske-pastanderMedisinske påstanderMedisinske påstander skal være forbeholdt godkjente legemidler eller medisinsk utstyr. Påstander om helseeffekt kan i enkelte tilfeller tillates for andre produktgrupper, mer informasjon finnes nedenfor.487Påstandsliste og krav til bruk av medisinske påstander.
Desinfeksjonsmidler - godkjenning, tilvirkning og importhttps://legemiddelverket.no/godkjenning/desinfeksjonsmidlerDesinfeksjonsmidler - godkjenning, tilvirkning og importRegelverket for godkjenning, tilvirkning og import av desinfeksjonsmidler avhenger av klassifiseringen av produktet. 21Informasjon om regelverk for ulike typer desinfeksjonsmidler. Informasjon om godkjenning av desinfeksjonsmidler til teknisk bruk i helse- og sykepleie.
Hvordan tolke klassifiseringsvedtakhttps://legemiddelverket.no/godkjenning/klassifisering/hvordan-tolke-klassifiseringsvedtakHvordan tolke klassifiseringsvedtakForskrift om klassifisering oppheves fra 1. juli 2020. Her følger en presisering av grunnlaget for vedtak om klassifisering som Legemiddelverket har fattet på et tidligere tidspunkt.2596
Informasjon om cannabidiol (CBD) for virksomheterhttps://legemiddelverket.no/godkjenning/klassifisering/informasjon-om-cannabidiol-cbd-for-virksomheterInformasjon om cannabidiol (CBD) for virksomheterAlle ekstrakter fra cannabisplanten er regulert av FNs narkotikakonvensjon og narkotikaforskriften. Dette gjelder uavhengig av THC-innholdet i ekstraktet. CBD-produkter basert på slike ekstrakter er derfor å regne som narkotika.1734​Vi har svart på de vanligste spørsmålene vi får fra virksomheter som ønsker å omsette produkter som inneholder CBD i Norge.
Klassifisering av legemidler til dyrhttps://legemiddelverket.no/godkjenning/klassifisering/klassifisering-av-legemidler-til-dyrKlassifisering av legemidler til dyrProdukter som tilsynelatende er i tilskudds-/fôrområdet, kan likevel klassifiseres som legemidler. Slike produkter kan anses som legemidler fordi de inneholder virkestoffer definert som legemiddel og/eller fordi de presenteres med medisinske påstander.656Informasjon om hvordan klassifisering skjer og eksempler på legemiddelstoffer og medisinske påstander.
Avansert terapi (ATMP)https://legemiddelverket.no/godkjenning/klassifisering/avansert-terapiAvansert terapi (ATMP)​Behandling med gen-, celle- eller vevsterapi vert rekna som legemiddel. Det vil seie at behandlinga må godkjennast og få marknadsføringsløyve før ein kan behandle pasientar. 910​Behandling med gen-, celle- eller vevsterapi regnes som legemidler.
Produktspesifikke veiledere om klassifiseringhttps://legemiddelverket.no/godkjenning/klassifisering/produktspesifikke-veiledere-om-klassifiseringProduktspesifikke veiledere om klassifiseringFor noen produkter har Legemiddelverket utarbeidet veiledning og tolkning av klassifisering.4043

​Fant du det du lette etter?