Generelt om klassifiseringhttps://legemiddelverket.no/godkjenning/klassifisering/generelt-om-klassifisering-av-legemidlerGenerelt om klassifisering​​​Dersom et produkt klassifiseres som et legemiddel, gjelder legemiddellovgivningen for produktet. Dette for å sikre at forbruker får legemidler som er vurdert med hensyn til kvalitet, sikkerhet og effekt.475Klassifisering skal sikre at produkter som markedsføres som legemidler følger krav til kvalitet, sikkerhet og effekt.
Hva er et legemiddel? https://legemiddelverket.no/godkjenning/klassifisering/hva-er-et-legemiddel-Hva er et legemiddel? Definisjon på legemiddel, plantebasert legemiddel, naturlegemiddel, homøopatisk legemidldel, kosttilskudd og annet.482
Klassifisering for import og salghttps://legemiddelverket.no/godkjenning/klassifisering/klassifisering-av-produkter-som-legemidler-ikke-legemidler-for-import-og-salgKlassifisering for import og salgKlassifisering på ervervsmessig grunnlag er nødvendig for produkter som skal selges i Norge dersom det er uklart hvorvidt produktet faller inn under legemiddellovgivningen eller annet regelverk. 851Klassifisering er nødvendig for produkter som skal selges i Norge dersom det er uklart hvorvidt produktet faller inn under legemiddellovgivningen.
Klassifisering av gassprodukter til medisinsk brukhttps://legemiddelverket.no/godkjenning/klassifisering/klassifisering-av-gassprodukter-til-medisinsk-brukKlassifisering av gassprodukter til medisinsk brukProduktets klassifisering avgjør om produktet skal importeres, tilvirkes og omsettes i henhold til regelverket for medisinsk utstyr eller regelverket for legemidler.483Klassifiseringen avgjør om produktet skal håndteres sommedisinsk utstyr eller som legemiddel.
Informasjon om cannabidiol (CBD) for virksomheterhttps://legemiddelverket.no/godkjenning/klassifisering/informasjon-om-cannabidiol-cbd-for-virksomheterInformasjon om cannabidiol (CBD) for virksomheterRegulering av CBD-produkter i Norge.1734Se spørsmål og svar om CBD for virksomheter.
Koffeinholdige produkter og klassifiseringhttps://legemiddelverket.no/godkjenning/klassifisering/klassifisering-av-koffeinholdige-produkterKoffeinholdige produkter og klassifiseringRådgivende informasjon knyttet til klassifisering av koffeinholdige produkter484
Klassifisering av legemidler til dyrhttps://legemiddelverket.no/veterinermedisin/klassifisering-av-legemidler-til-dyrKlassifisering av legemidler til dyrProdukter som tilsynelatende er i tilskudds-/fôrområdet, kan likevel klassifiseres som legemidler. Slike produkter kan anses som legemidler fordi de inneholder virkestoffer definert som legemiddel og/eller fordi de presenteres med medisinske påstander.656Informasjon om hvordan klassifisering skjer og eksempler på legemiddelstoffer og medisinske påstander.
Medisinske påstanderhttps://legemiddelverket.no/godkjenning/klassifisering/medisinske-pastanderMedisinske påstanderMedisinske påstander skal være forbeholdt godkjente legemidler. Påstander om helseeffekt kan tillates for andre produkter enn legemidler, men kun dersom de kan dokumenteres.487Påstandsliste og krav til bruk av medisinske påstander.
Kosmetikk og medisinske påstanderhttps://legemiddelverket.no/godkjenning/klassifisering/bruk-av-medisinske-pastander-i-kosmetikkKosmetikk og medisinske påstanderForbud mot medisinske påstander i merking og markedsføring av varer som ikke er legemidler.488
Avansert terapihttps://legemiddelverket.no/godkjenning/klassifisering/avansert-terapiAvansert terapi​Behandling med gen-, celle- eller vevsterapi vert rekna som legemiddel. Det vil seie at behandlinga må godkjennast og få marknadsføringsløyve før ein kan behandle pasientar. 910​Behandling med gen-, celle- eller vevsterapi regnes som legemidler.

​Fant du det du lette etter?