Generelt om klassifiseringhttps://legemiddelverket.no/godkjenning/klassifisering/generelt-om-klassifisering-av-legemidlerGenerelt om klassifiseringKlassifisering avgjør om et produkt skal regnes som legemiddel, slik at krav til kvalitet, sikkerhet og effekt må oppfylles. 475
Hva er et legemiddel? https://legemiddelverket.no/godkjenning/klassifisering/hva-er-et-legemiddel-Hva er et legemiddel? Definisjon på legemiddel, plantebasert legemiddel, naturlegemiddel, homøopatisk legemiddel og grenseprodukter som kosttilskudd.482
Klassifisering ved import for videresalg - er produktet mitt et legemiddel? https://legemiddelverket.no/godkjenning/klassifisering/klassifisering-ved-import-og-salg-er-produktet-mitt-et-legemiddel-Klassifisering ved import for videresalg - er produktet mitt et legemiddel? Det er strenge krav til å importere og omsette produkter som regnes som legemidler. Derfor må virksomheter med slike produkter vurdere hvorvidt et produkt omfattes av regelverket for legemidler. 1795Virksomheter som ønsker å importere eller omsette produkter må vurdere hvorvidt et produkt omfattes av regelverket for legemidler.
Aktuelle saker om klassifiseringhttps://legemiddelverket.no/godkjenning/klassifisering/aktuelle-saker-om-klassifiseringAktuelle saker om klassifiseringHer legger vi ut informasjon om endringer og andre saker vedrørende klassifisering.2306Informasjon om endringer og andre saker vedrørende klassifisering.
Klassifisering av gassprodukter til medisinsk brukhttps://legemiddelverket.no/godkjenning/klassifisering/klassifisering-av-gassprodukter-til-medisinsk-brukKlassifisering av gassprodukter til medisinsk brukProduktets klassifisering avgjør om produktet skal importeres, tilvirkes og omsettes i henhold til regelverket for medisinsk utstyr eller regelverket for legemidler.483Klassifiseringen avgjør om produktet skal håndteres som medisinsk utstyr eller som legemiddel.
Informasjon om cannabidiol (CBD) for virksomheterhttps://legemiddelverket.no/godkjenning/klassifisering/informasjon-om-cannabidiol-cbd-for-virksomheterInformasjon om cannabidiol (CBD) for virksomheterRegulering av CBD-produkter i Norge.1734Se spørsmål og svar om CBD for virksomheter.
Klassifisering av legemidler til dyrhttps://legemiddelverket.no/veterinermedisin/klassifisering-av-legemidler-til-dyrKlassifisering av legemidler til dyrProdukter som tilsynelatende er i tilskudds-/fôrområdet, kan likevel klassifiseres som legemidler. Slike produkter kan anses som legemidler fordi de inneholder virkestoffer definert som legemiddel og/eller fordi de presenteres med medisinske påstander.656Informasjon om hvordan klassifisering skjer og eksempler på legemiddelstoffer og medisinske påstander.
Medisinske påstanderhttps://legemiddelverket.no/godkjenning/klassifisering/medisinske-pastanderMedisinske påstanderMedisinske påstander skal være forbeholdt godkjente legemidler. Påstander om helseeffekt kan tillates for andre produkter enn legemidler, men kun dersom de kan dokumenteres.487Påstandsliste og krav til bruk av medisinske påstander.
Avansert terapihttps://legemiddelverket.no/godkjenning/klassifisering/avansert-terapiAvansert terapi​Behandling med gen-, celle- eller vevsterapi vert rekna som legemiddel. Det vil seie at behandlinga må godkjennast og få marknadsføringsløyve før ein kan behandle pasientar. 910​Behandling med gen-, celle- eller vevsterapi regnes som legemidler.

​Fant du det du lette etter?