Generelt om klassifiseringhttps://legemiddelverket.no/godkjenning/klassifisering/generelt-om-klassifisering-av-legemidlerGenerelt om klassifisering​​​Dersom et produkt klassifiseres som et legemiddel, gjelder legemiddellovgivningen for produktet. Dette for å sikre at forbruker får legemidler som er vurdert med hensyn til kvalitet, sikkerhet og effekt.475Formålet med klassifisering er å sikre at produkter som markedsføres som legemidler følger krav til kvalitet, sikkerhet og effekt.
Hva er et legemiddel? https://legemiddelverket.no/godkjenning/klassifisering/hva-er-et-legemiddel-Hva er et legemiddel? Definisjon på legemiddel, plantebasert legemiddel, naturlegemiddel, homøopatisk legemidldel, kosttilskudd og annet.482
Klassifisering av legemidler i forbindelse med privatimporthttps://legemiddelverket.no/godkjenning/klassifisering/klassifisering-av-legemidler-i-forbindelse-med-privatimportKlassifisering av legemidler i forbindelse med privatimportDet varierer fra land til land hva man regner som legemidler, hvilke som er reseptfrie og hvilke som er reseptpliktig. 485
Klassifisering av produkter som legemidler/ ikke-legemidler for import og salghttps://legemiddelverket.no/godkjenning/klassifisering/klassifisering-av-produkter-som-legemidler-ikke-legemidler-for-import-og-salgKlassifisering av produkter som legemidler/ ikke-legemidler for import og salgKlassifisering på ervervsmessig grunnlag er nødvendig for produkter som skal importeres til Norge for salg eller produkter som skal selges i Norge dersom det er uklart hvorvidt produktet faller inn under legemiddellovgivningen eller annet regelverk. 851
Klassifisering av gassprodukter til medisinsk brukhttps://legemiddelverket.no/godkjenning/klassifisering/klassifisering-av-gassprodukter-til-medisinsk-brukKlassifisering av gassprodukter til medisinsk brukProduktets klassifisering avgjør om produktet skal importeres, tilvirkes og omsettes i henhold til regelverket for medisinsk utstyr eller regelverket for legemidler.483
Klassifisering av koffeinholdige produkterhttps://legemiddelverket.no/godkjenning/klassifisering/klassifisering-av-koffeinholdige-produkterKlassifisering av koffeinholdige produkterRådgivende informasjon knyttet til klassifisering av koffeinholdige produkter484
Medisinske påstanderhttps://legemiddelverket.no/godkjenning/klassifisering/medisinske-pastanderMedisinske påstanderMedisinske påstander skal være forbeholdt godkjente legemidler. Påstander om helseeffekt kan tillates for andre produkter enn legemidler, men kun dersom de kan dokumenteres.487
Bruk av medisinske påstander i kosmetikkhttps://legemiddelverket.no/godkjenning/klassifisering/bruk-av-medisinske-pastander-i-kosmetikkBruk av medisinske påstander i kosmetikkForbud mot medisinske påstander i merking og markedsføring av varer som ikke er legemidler.488
Avansert terapihttps://legemiddelverket.no/godkjenning/klassifisering/avansert-terapiAvansert terapi​Behandling med gen-, celle- eller vevsterapi vert rekna som medisinske produkt. Det vil seie at behandlinge må godkjennast og få marknadsføringsløyve før ein kan behandle pasientar. 910