Generelt om klassifiseringhttps://legemiddelverket.no/godkjenning/klassifisering/generelt-om-klassifisering-av-legemidlerGenerelt om klassifiseringKlassifisering avgjør om et produkt skal regnes som legemiddel, slik at krav til kvalitet, sikkerhet og effekt må oppfylles. 475
Er produktet mitt et legemiddel? https://legemiddelverket.no/godkjenning/klassifisering/klassifisering-ved-import-og-salg-er-produktet-mitt-et-legemiddel-Er produktet mitt et legemiddel? Det er strenge krav til å importere og omsette produkter som regnes som legemidler. Derfor må virksomheter med slike produkter vurdere hvorvidt et produkt omfattes av regelverket for legemidler. 1795Virksomheter som ønsker å importere eller omsette produkter må vurdere hvorvidt et produkt omfattes av regelverket for legemidler.
Definisjon på ulike typer legemiddelhttps://legemiddelverket.no/godkjenning/klassifisering/hva-er-et-legemiddel-Definisjon på ulike typer legemiddelDefinisjon på legemiddel, plantebasert legemiddel, naturlegemiddel, homøopatisk legemiddel og grenseprodukter som kosttilskudd.482
Medisinske påstanderhttps://legemiddelverket.no/godkjenning/klassifisering/medisinske-pastanderMedisinske påstanderMedisinske påstander skal være forbeholdt godkjente legemidler eller medisinsk utstyr. Påstander om helseeffekt kan i enkelte tilfeller tillates for andre produktgrupper, mer informasjon finnes nedenfor.487Påstandsliste og krav til bruk av medisinske påstander.
Aktuelle saker om klassifiseringhttps://legemiddelverket.no/godkjenning/klassifisering/aktuelle-saker-om-klassifiseringAktuelle saker om klassifiseringHer legger vi ut informasjon om endringer og andre saker vedrørende klassifisering.2306Informasjon om endringer og andre saker vedrørende klassifisering.
Desinfeksjonsmidler - godkjenning, tilvirkning og importhttps://legemiddelverket.no/godkjenning/godkjenning-av-desinfeksjonsmidlerDesinfeksjonsmidler - godkjenning, tilvirkning og importRegelverket for godkjenning, tilvirkning og import av desinfeksjonsmidler avhenger av klassifiseringen av produktet. 21Informasjon om regelverk for ulike typer desinfeksjonsmidler. Informasjon om godkjenning av desinfeksjonsmidler til teknisk bruk i helse- og sykepleie.
Informasjon om cannabidiol (CBD) for virksomheterhttps://legemiddelverket.no/godkjenning/klassifisering/informasjon-om-cannabidiol-cbd-for-virksomheterInformasjon om cannabidiol (CBD) for virksomheterAlle ekstrakter fra cannabisplanten (uavhengig av THC-innhold) er regulert av FNs narkotikakonvensjon og narkotikaforskriften. CBD-produkter basert på slike ekstrakter er derfor å regne som narkotika.1734​Vi har svart på de vanligste spørsmålene vi får fra virksomheter som ønsker å omsette produkter som inneholder CBD i Norge.
Klassifisering av legemidler til dyrhttps://legemiddelverket.no/veterinermedisin/klassifisering-av-legemidler-til-dyrKlassifisering av legemidler til dyrProdukter som tilsynelatende er i tilskudds-/fôrområdet, kan likevel klassifiseres som legemidler. Slike produkter kan anses som legemidler fordi de inneholder virkestoffer definert som legemiddel og/eller fordi de presenteres med medisinske påstander.656Informasjon om hvordan klassifisering skjer og eksempler på legemiddelstoffer og medisinske påstander.
Avansert terapi (ATMP)https://legemiddelverket.no/godkjenning/klassifisering/avansert-terapiAvansert terapi (ATMP)​Behandling med gen-, celle- eller vevsterapi vert rekna som legemiddel. Det vil seie at behandlinga må godkjennast og få marknadsføringsløyve før ein kan behandle pasientar. 910​Behandling med gen-, celle- eller vevsterapi regnes som legemidler.
Klassifisering av gassprodukter til medisinsk brukhttps://legemiddelverket.no/godkjenning/klassifisering/klassifisering-av-gassprodukter-til-medisinsk-brukKlassifisering av gassprodukter til medisinsk brukProduktets klassifisering avgjør om produktet skal importeres, tilvirkes og omsettes i henhold til regelverket for medisinsk utstyr eller regelverket for legemidler.483Klassifiseringen avgjør om produktet skal håndteres som medisinsk utstyr eller som legemiddel.

​Fant du det du lette etter?