Søknadhttps://legemiddelverket.no/godkjenning/klinisk-utproving/soknad-om-klinisk-utprovingSøknadFør kliniske studier med legemidler starter må de godkjennes av både Legemiddelverket og Regional komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK). 503Informasjon om hvilke studier som skal godkjennes, hva som skal legges ved søknaden, hvordan innsending skal skje og når du får svar.
Endringerhttps://legemiddelverket.no/godkjenning/klinisk-utproving/endringer-i-en-klinisk-studieEndringerVesentlige endringer skal sendes Legemiddelverket for godkjenning. Ikke-vesentlige endringer skal ikke sendes inn og krever ikke godkjenning.505
Rapporteringhttps://legemiddelverket.no/godkjenning/klinisk-utproving/rapportering-for-kliniske-studierRapporteringBivirkniningsrapportering, SUSAR-rapportering, rapportering om avsluttet studie og sluttrapport.506
Compassionate usehttps://legemiddelverket.no/godkjenning/klinisk-utproving/soknad-om-compassionate-useCompassionate useStatens legemiddelverk vurderer og godkjenner Compassionate use program (CUP), en ordning som produsenter kan benytte for å gjøre legemidler uten markesføringstillatelse tilgjengelig for en gruppe pasienter.504Ordningen lar produsenter gjøre legemidler uten markesføringstillatelse tilgjengelig for en gruppe pasienter.
Regelverk og veiledningerhttps://legemiddelverket.no/godkjenning/klinisk-utproving/regelverk-og-veiledninger-for-kliniske-utprovingerRegelverk og veiledningerKliniske utprøvinger er hovedsakelig regulert av internasjonale og nasjonale lover og forskrifter, og det Europeiske Direktiv 2001/20/EC er implementert i vår Forskrift om klinisk utprøving av legemidler til mennesker med tilhørende veiledning.508Veiledning til forskriften, råd om innhold i protokoll, EU-direktiver med mer.
Innførsel/import av legemidler til kliniske studier i Norgehttps://legemiddelverket.no/import-og-salg/import-og-grossistvirksomhet/innforselimport-av-legemidler-til-kliniske-studier-i-norgeInnførsel/import av legemidler til kliniske studier i NorgeGenerell veiledning om hvem som har adgang til å innføre legemidler til klinisk utprøving i Norge. Veiledningen omfatter også adgangen til å eksportere slike legemidler.1130
Klinisk forskning og klinisk utprøvinghttps://legemiddelverket.no/godkjenning/klinisk-utproving/klinisk-forskning-og-klinisk-utprovingKlinisk forskning og klinisk utprøvingKlinisk utprøving omfattes av klinisk forskning og er en liten del av all klinisk forskning som foregår i norsk helsevesen.507Hva er forskjellen?
Faser i legemiddelutviklinghttps://legemiddelverket.no/godkjenning/klinisk-utproving/faser-i-legemiddelutviklingFaser i legemiddelutviklingNye legemiddel kan komme fra grunnforskning, være basert på en innovativ idé, eller være resultat av forskning i industrielle miljøer. Utviklingsprogrammet strekker seg over flere år og må skje i samsvar med internasjonalt og nasjonalt regelverk.511Prekliniske og kliniske studier, fase 1-4-studier.
Inspeksjonerhttps://legemiddelverket.no/godkjenning/klinisk-utproving/inspeksjoner-av-kliniske-studierInspeksjonerHensikten med en GCP (Good Clinical Practice) -inspeksjon er å påse at pasientenes integritet, sikkerhet og velvære er ivaretatt samt at datakvaliteten er god.510Hensikten med inspeksjoner er å åse at pasientenes integritet, sikkerhet og velvære er ivaretatt samt at datakvaliteten er god.
Oversikt over antallet søkte studier om klinisk utprøvinghttps://legemiddelverket.no/godkjenning/klinisk-utproving/oversikt-over-antallet-sokte-studier-om-klinisk-utprovingOversikt over antallet søkte studier om klinisk utprøvingLegemiddelverket fører oversikt overantallet søkte studier per år. Vi lager også oversikt over hvilken fase de enkelte studiene er i, og om studien er søkt av en kommersielle eller ikke-kommersiell sponsor (for eksempel akademia). 1009
Sakbehandligstider for søknader om kliniske utprøvinger på legemidler til menneskerhttps://legemiddelverket.no/godkjenning/klinisk-utproving/sakbehandligstider-for-soknader-om-kliniske-utprovinger-pa-legemidler-til-menneskerSakbehandligstider for søknader om kliniske utprøvinger på legemidler til mennesker​For å oppfylle kravet i Forskrift om klinisk utprøving og EU-direktiv om klinisk utprøving (2001/20/EC), skal Legemiddelverket ferdigbehandle søknader om kliniske studier innen 60 kalenderdager fra den dato som søknaden er valid. 1008Legemiddelverket skal ferdigbehandle søknader om kliniske studier innen 60 kalenderdager fra den dato som søknaden er valid.
Veiledning ved klinisk forskning med legemidler på menneskerhttps://legemiddelverket.no/godkjenning/klinisk-utproving/veiledning-ved-klinisk-forskning-med-legemidler-pa-menneskerVeiledning ved klinisk forskning med legemidler på menneskerInformasjon for akademia og helsepersonell om hvilke studier som er søkepliktige, hvordan søke kliniske studier, hva skal til for å få godkjent en studie, hvilke dokumentasjonskrav stilles og sykehusunntak for avanserte terapier.512Informasjon for akademia og helsepersonell.
Voluntary Harmonised Procedure (VHP)https://legemiddelverket.no/godkjenning/klinisk-utproving/voluntary-harmonised-procedure-vhpVoluntary Harmonised Procedure (VHP)Voluntary Harmonisation Procedure (VHP) (frivillig harmonisert prosedyre) er et effektivt verktøy for å oppnå harmonisering og rask godkjennelse av kliniske studier som skal pågå mange land i EU/EØS. 509Verktøy for harmonisering og rask godkjennelse av kliniske studier som skal pågå mange land i EU/EØS.