Expert group to assess deaths reported following coronavirus vaccinationhttps://legemiddelverket.no/nyheter/expert-group-to-assess-deaths-reported-following-coronavirus-vaccinationExpert group to assess deaths reported following coronavirus vaccination01.03.2021 23:00:00
Ekspertgruppe skal vurdere dødsfall meldt etter koronavaksinasjonhttps://legemiddelverket.no/nyheter/ekspertgruppe-skal-vurderedodsfall-meldtetterkoronavaksinasjonEkspertgruppe skal vurdere dødsfall meldt etter koronavaksinasjon01.03.2021 23:00:00
Forenkling av refusjonsinformasjon for inhalasjonspreparater på blåresepthttps://legemiddelverket.no/nyheter/forenkling-av-refusjonsinformasjon-for-inhalasjonspreparater-pa-blareseptForenkling av refusjonsinformasjon for inhalasjonspreparater på blåresept28.02.2021 23:00:0028.02.2021 23:00:00
Nytt penicillinpreparat er markedsført til bruk på produksjonsdyrhttps://legemiddelverket.no/nyheter/nytt-penicillinpreparat-er-markedsfort-til-bruk-pa-produksjonsdyrNytt penicillinpreparat er markedsført til bruk på produksjonsdyr28.02.2021 23:00:00
Reports of suspected adverse reactions to coronavirus vaccines as of 23 February 2021https://legemiddelverket.no/nyheter/reports-of-suspected-adverse-reactions-to-coronavirus-vaccines-as-of-23-february-2021Reports of suspected adverse reactions to coronavirus vaccines as of 23 February 202125.02.2021 23:00:00
EMA gir råd om bruk av REGN-COV2 mot covid-19https://legemiddelverket.no/nyheter/ema-gir-rad-om-bruk-av-regn-cov2-mot-covid-19EMA gir råd om bruk av REGN-COV2 mot covid-1925.02.2021 23:00:00
Meldinger om mulige bivirkninger etter koronavaksine per 23. februar 2021https://legemiddelverket.no/nyheter/meldinger-om-mulige-bivirkninger-etter-koronavaksine-per-23-februar-2021Meldinger om mulige bivirkninger etter koronavaksine per 23. februar 202124.02.2021 23:00:00
Byttelisten per 1. mars 2021https://legemiddelverket.no/nyheter/byttelisten-per-1-mars-2021Byttelisten per 1. mars 202123.02.2021 23:00:00
Reports of suspected adverse reactions to coronavirus vaccines as of 16 February 2021https://legemiddelverket.no/nyheter/reports-of-suspected-adverse-reactions-to-coronavirus-vaccines-as-of-16-february-2021Reports of suspected adverse reactions to coronavirus vaccines as of 16 February 202118.02.2021 23:00:00
Meldinger om mulige bivirkninger etter koronavaksine per 16. februar 2021https://legemiddelverket.no/nyheter/meldinger-om-mulige-bivirkninger-etter-koronavaksine-per-16-februar-2021Meldinger om mulige bivirkninger etter koronavaksine per 16. februar 202117.02.2021 23:00:00
Påminnelse om å overvåke leverfunksjonen og å unngå bruk under graviditet ved behandling med Lojuxtahttps://legemiddelverket.no/nyheter/paminnelse-om-a-overvake-leverfunksjonen-og-a-unnga-bruk-under-graviditet-ved-behandling-med-lojuxtaPåminnelse om å overvåke leverfunksjonen og å unngå bruk under graviditet ved behandling med Lojuxta16.02.2021 23:00:00
Johnson & Johnson har søkt om godkjenning av koronavaksinehttps://legemiddelverket.no/nyheter/johnson-johnson-har-sokt-om-godkjenning-av-koronavaksineJohnson & Johnson har søkt om godkjenning av koronavaksine15.02.2021 23:00:00
Reports of suspected adverse reactions to coronavirus vaccines as of 9 February 2021https://legemiddelverket.no/nyheter/reports-of-suspected-adverse-reactions-to-coronavirus-vaccines-as-of-9-february-2021Reports of suspected adverse reactions to coronavirus vaccines as of 9 February 202111.02.2021 23:00:00
Godkjenningsprosessen for en sjette koronavaksine har startet i Europahttps://legemiddelverket.no/nyheter/godkjenningsprosessen-for-en-sjette-koronavaksine-har-startet-i-europaGodkjenningsprosessen for en sjette koronavaksine har startet i Europa11.02.2021 23:00:00
Sputnik V og godkjenning i Europa - hva er status?https://legemiddelverket.no/nyheter/sputnik-v-og-godkjenning-i-europa-hva-er-statusSputnik V og godkjenning i Europa - hva er status?11.02.2021 23:00:00
Meldinger om mulige bivirkninger etter koronavaksine per 9. februar 2021https://legemiddelverket.no/nyheter/meldinger-om-mulige-bivirkninger-etter-koronavaksine-per-9-februar-2021Meldinger om mulige bivirkninger etter koronavaksine per 9. februar 202110.02.2021 23:00:00
Tredje koronavaksine godkjent i Europahttps://legemiddelverket.no/nyheter/tredje-koronavaksine-godkjent-i-europaTredje koronavaksine godkjent i Europa28.01.2021 23:00:0008.02.2021 23:00:00
Reports of suspected adverse reactions to coronavirus vaccines as of 2 February 2021https://legemiddelverket.no/nyheter/reports-of-suspected-adverse-reactions-to-coronavirus-vaccines-as-of-2-february-2021Reports of suspected adverse reactions to coronavirus vaccines as of 2 February 202104.02.2021 23:00:00
Meldinger om mulige bivirkninger etter koronavaksine per 2. februar 2021https://legemiddelverket.no/nyheter/meldinger-om-mulige-bivirkninger-etter-koronavaksine-per-2-februar-2021Meldinger om mulige bivirkninger etter koronavaksine per 2. februar 202103.02.2021 23:00:0004.02.2021 23:00:00
Risiko for akutt binyrebarksvikt (Addisonkrise) ved overgang til Alkindihttps://legemiddelverket.no/nyheter/risiko-for-akutt-binyrebarksvikt-addisonkrise-ved-overgang-til-alkindiRisiko for akutt binyrebarksvikt (Addisonkrise) ved overgang til Alkindi03.02.2021 23:00:00