Vil forbedre arbeidsprosessene knyttet til metodevurderingerhttps://legemiddelverket.no/nyheter/vil-forbedre-arbeidsprosessene-knyttet-til-metodevurderingerVil forbedre arbeidsprosessene knyttet til metodevurderinger20.01.2022 23:00:00Arbeidsmengden knyttet til metodevurderinger har vokst kraftig de siste årene. Legemiddelverket undersøker mulighetene for å effektivisere saksbehandlingen.
Meldinger om mulige bivirkninger av koronavaksine per 18. januar 2022https://legemiddelverket.no/nyheter/meldinger-om-mulige-bivirkninger-av-koronavaksine-per-18-januar-2022Meldinger om mulige bivirkninger av koronavaksine per 18. januar 202219.01.2022 23:00:00Etter at over 10,6 millioner doser er satt, har Legemiddelverket mottatt 51 985 meldinger om mistenkte bivirkninger. Av disse er 26 413 meldinger behandlet. 4 766 er klassifisert som alvorlige og 21 647 er klassifisert som lite alvorlige.
Koronavaksiner og betennelse i hjertethttps://legemiddelverket.no/nyheter/koronavaksiner-og-betennelse-i-hjertetKoronavaksiner og betennelse i hjertet08.07.2021 22:00:0019.01.2022 23:00:00Det er sett flere tilfeller av perikarditt (betennelse i hjerteposen) og myokarditt (betennelse i hjertemuskelen) hos de som er vaksinert med Comirnaty eller Spikevax.
Koronavaksiner og menstruasjonsforstyrrelserhttps://legemiddelverket.no/nyheter/koronavaksiner-og-menstruasjonsforstyrrelserKoronavaksiner og menstruasjonsforstyrrelser06.07.2021 22:00:0019.01.2022 23:00:00Legemiddelverket mottar mange meldinger om menstruasjonsforstyrrelser og uventede underlivsblødninger etter koronavaksinering. Foreløpige resultater fra FHIs befolkningsundersøkelse viser at det er en økt forekomst av menstruasjonsforstyrrelser.
Presentasjoner fra regulatorisk informasjonsmøte 11. januar 2022https://legemiddelverket.no/nyheter/regulatorisk-informasjonsmote-11-januar-2022Presentasjoner fra regulatorisk informasjonsmøte 11. januar 202219.11.2021 23:00:0018.01.2022 23:00:00Temaene som ble presentert var blant annet Pharmaceutical strategy, barneforordningen og nytt regelverk for legemidler til dyr.
Legemiddelverket anbefaler ikke bruk av ivermektin til behandling av covid-19https://legemiddelverket.no/nyheter/legemiddelverket-frarader-bruk-av-ivermektin-til-forebygging-og-behandling-av-covid-19Legemiddelverket anbefaler ikke bruk av ivermektin til behandling av covid-1922.03.2021 23:00:0017.01.2022 23:00:00Europeiske og amerikanske legemiddelmyndigheter samt Verdens helseorganisasjon (WHO) har vurdert kunnskapsgrunnlaget for bruk av ivermektin til forebygging og behandling av covid-19. De konkluderer med at data ikke støtter bruk, utenom i studier.
Oppdatert informasjon om sikkerhetsanordningerhttps://legemiddelverket.no/nyheter/oppdatert-informasjon-om-sikkerhetsanordningerOppdatert informasjon om sikkerhetsanordninger24.09.2019 22:00:0016.01.2022 23:00:00Nåværende overgangsordning opphører 15. januar 2022. Det innebærer at det etter denne datoen ikke vil være overgangsordninger relatert til kravene om sikkerhetsanordninger på legemiddelpakninger.
Spørsmål om overtredelsesgebyr ilagt av Helfo ved feilforskrivning på blå resepthttps://legemiddelverket.no/nyheter/sporsmal-om-overtredelsesgebyr-ilagt-av-helfo-ved-feilforskrivning-pa-bla-reseptSpørsmål om overtredelsesgebyr ilagt av Helfo ved feilforskrivning på blå resept13.01.2022 23:00:00Helsedirektoratet har fått mange henvendelser fra leger som er bekymret for at de kan få gebyr for forskriving av legemidler mm. som er i strid med regelverket. Helsedirektoratet har klargjort når det kan være aktuelt å bruke gebyr som sanksjonsmiddel.
Forlengelse av midlertidig forsyningsbegrensing av Nulojixhttps://legemiddelverket.no/nyheter/forlengelse-av-midlertidig-forsyningsbegrensing-av-nulojixForlengelse av midlertidig forsyningsbegrensing av Nulojix23.09.2020 22:00:0013.01.2022 23:00:00Nulojix kan kun forskrives til nye pasienter dersom Nulojix er det beste behandlingsalternativet for pasienten, og at legemiddelprodusenten har bekreftet at det er tilstrekkelig med forsyning.
Nytt om legemidler nr.1, 2022https://legemiddelverket.no/nyheter/nytt-om-legemidler-nr1-2022Nytt om legemidler nr.1, 202210.01.2022 23:00:00Melatonin - mange markedsførte legemidler. Ogentys (opikapon) innvilget forhpndsgodkjent refusjon til behandling av Parkinsons sykdom. Evenity (romosozumab) til behandling av osteoporose.
Temarapport fra tilsyn med nettapotek i 2020 og 2021https://legemiddelverket.no/nyheter/temarapport-fra-tilsyn-med-nettapotek-i-2020-og-2021Temarapport fra tilsyn med nettapotek i 2020 og 202110.01.2022 23:00:00Legemiddelverket gjennomførte i perioden desember 2020 til mai 2021 en serie med tilsyn med alle apotek som drev netthandel med legemidler. En rapport som sammenfatter erfaringer fra disse tilsynene er nå publisert.
EU-forordning om metodevurderinger er vedtatthttps://legemiddelverket.no/nyheter/eu-forordning-om-metodevurderinger-er-vedtattEU-forordning om metodevurderinger er vedtatt10.01.2022 23:00:00Revisjon av Directive 2011/24/EU (HTA regulation) er vedtatt. Forordningen innebærer innføring av europeisk samarbeid om medisinske metodevurderinger (Health Technology Assessment – HTA).
Reports of suspected adverse reactions to COVID-19 vaccines as of 4 January 2022https://legemiddelverket.no/nyheter/reports-of-suspected-adverse-reactions-to-covid-19-vaccines-as-of-4-january-2022Reports of suspected adverse reactions to COVID-19 vaccines as of 4 January 202206.01.2022 23:00:0010.2 million doses have been administered, and the Norwegian Medicines Agency has received 48,682 reports of suspected adverse reactions. Of these, 25,666 reports have been assessed. A total of 4,527 are classified as serious and 21,139 as non-serious.
Samarbeidsavtale om anskaffelse av legemidler under blåreseptordningenhttps://legemiddelverket.no/nyheter/samarbeidsavtale-om-anskaffelse-av-legemidler-under-blareseptordningenSamarbeidsavtale om anskaffelse av legemidler under blåreseptordningen06.01.2022 23:00:00​Legemiddelverket har inngått en samarbeidsavtale med Sykehusinnkjøp og Helsedirektoratet. Avtalen regulerer rollene i forbindelse med anskaffelser av legemidler under blåreseptordningen.
Legemiddelverket fjerner rasjonering på Liothyronin tabletterhttps://legemiddelverket.no/nyheter/rasjonering-av-liothyronin-tabletterLegemiddelverket fjerner rasjonering på Liothyronin tabletter27.06.2021 22:00:0006.01.2022 23:00:00Redusert forsyning og hamstring gjorde at det ble innført rasjonering på Liothyronin fra og med 28. juni 2021 kl. 13:00. Nå fjernes rasjonering på Liothyronin tabletter.
Meldinger om mulige bivirkninger av koronavaksine per 4. januar 2022https://legemiddelverket.no/nyheter/meldinger-om-mulige-bivirkninger-av-koronavaksine-per-4-januar-2022Meldinger om mulige bivirkninger av koronavaksine per 4. januar 202205.01.2022 23:00:00Etter at over 10,2 millioner doser er satt, har Legemiddelverket mottatt 48 682 meldinger om mistenkte bivirkninger. Av disse er 25 666 meldinger behandlet. 4 527 er klassifisert som alvorlige og 21 139 er klassifisert som lite alvorlige.
Spesialist- og brukergruppe skal gi innspill til anskaffelse av PCSK9-hemmerehttps://legemiddelverket.no/nyheter/spesialist-og-brukergruppe-skal-gi-innspill-til-anskaffelse-av-pcsk9-hemmereSpesialist- og brukergruppe skal gi innspill til anskaffelse av PCSK9-hemmere03.01.2022 23:00:00Statens Legemiddelverk forbereder en pilot for anbud på kolesterolsenkende legemidler (PCSK9-hemmere). Det er nå etablert en spesialist- og brukergruppe som skal bidra med sin kliniske ekspertise for å bidra til en best mulig anskaffelse.
Forbud mot reprosessering av medisinsk engangsutstyr fra 1. januar 2022https://legemiddelverket.no/nyheter/forbud-mot-reprosessering-av-medisinsk-engangsutstyr-fra-1-januar-2022Forbud mot reprosessering av medisinsk engangsutstyr fra 1. januar 202203.01.2022 23:00:00Med innføringen av forordning (EU) 2017/745 (MDR) er reprosessering av medisinsk engangsutstyr forbudt fra og med 1. januar 2022.
Norske legemiddelstandarder 2022.0 er publiserthttps://legemiddelverket.no/nyheter/norske-legemiddelstandarder-20220-er-publisertNorske legemiddelstandarder 2022.0 er publisert02.01.2022 23:00:00Norske legemiddelstandarder (NLS) inneholder oversikt over alle standarder, farmakopémonografier, for råvarer, legemiddelformer og farmasøytiske preparater som gjelder for Norge.
Byttelisten per 1. januar 2022https://legemiddelverket.no/nyheter/byttelisten-per-1-januar-2022Byttelisten per 1. januar 202222.12.2021 23:00:00Deksametason injeksjonsvæske/infusjonsvæske, oppløsning 4 mg/ml, Valsartan, amlodipin og hydroklortiazid tabletter 5 mg/160 mg/25 mg; 5 mg/160 mg/12,5 mg; 10 mg/160 mg/25 mg ;10 mg/160 mg/12,5 mg og 10 mg/320 mg/25 mg er byttegrupper med første generika.