Utvidede overgangsordninger for medisinsk utstyrhttps://legemiddelverket.no/nyheter/utvidede-overgangsordninger-for-medisinsk-utstyrUtvidede overgangsordninger for medisinsk utstyr05.01.2023 23:00:0026.03.2023 22:00:00Rådet for EU har vedtatt utvidede overgangsordninger for sertifikater for medisinsk utstyr som strekker seg ut 2028. De nye ordningene ble signert av Europaparlamentet og Rådet 15. mars og gjelder fra publisering i EU-tidende den 20 mars.
Regulatorisk informasjonsmøte 18. aprilhttps://legemiddelverket.no/nyheter/regulatorisk-informasjonsmote-18-aprilRegulatorisk informasjonsmøte 18. april06.03.2023 23:00:0019.03.2023 23:00:00Legemiddelverket inviterer til informasjonsmøte for legemiddelindustrien tirsdag 18. april 2023. Møtet er først og fremst beregnet på de som jobber med regulatoriske problemstillinger.
Oppdaterte anbefalinger for bruk av JAK-hemmerne Cibinqo, Jyseleca, Olumiant, Rinvoq og Xeljanz på grunn av alvorlige bivirkningerhttps://legemiddelverket.no/nyheter/oppdaterte-anbefalinger-for-bruk-av-jak-hemmerne-cibinqo-jyseleca-olumiant-rinvoq-og-xeljanz-pa-grunn-av-alvorlige-bivirkningerOppdaterte anbefalinger for bruk av JAK-hemmerne Cibinqo, Jyseleca, Olumiant, Rinvoq og Xeljanz på grunn av alvorlige bivirkninger16.03.2023 23:00:00Cibinqo, Jyseleca, Olumiant, Rinvoq og Xeljanz brukes ved inflammatoriske sykdommer som leddgikt. EMA har utarbeidet nye anbefalinger for å redusere risikoen for blant annet kreft, kardiovaskulære hendelser og infeksjoner.
Tidsbruk for innføring av nye legemidler i Nye metoder for 2022https://legemiddelverket.no/nyheter/tidsbruk-for-innforing-av-nye-legemidler-i-nye-metoder-for-2022Tidsbruk for innføring av nye legemidler i Nye metoder for 202213.03.2023 23:00:00Nå er nye tall fra 2022, som viser hvordan tida brukes før et legemiddel kommer til Beslutningsforum, klare.
Nytt om legemidler nr. 4 2023https://legemiddelverket.no/nyheter/nytt-om-legemidler-nr-4-2023Nytt om legemidler nr. 4 202313.03.2023 23:00:00Wegovy tilbys ikke på blå resept. Ikke individuell stønad til Saxenda.
Høring om nytt regelverk for produkter uten tiltenkt medisinsk formålhttps://legemiddelverket.no/høring-om-nytt-regelverk-for-produkter-uten-tiltenkt-medisinsk-formålHøring om nytt regelverk for produkter uten tiltenkt medisinsk formål13.03.2023 23:00:00Legemiddelverket sender på høring to gjennomføringsforordninger for produkter uten tiltenkt medisinsk formål.
Webinar om egentilvirkning av medisinsk utstyr https://legemiddelverket.no/webinar-om-egentilvirkning-av-medisinsk-utstyrWebinar om egentilvirkning av medisinsk utstyr 12.03.2023 23:00:00Legemiddelverket ønsker velkommen til webinar om egentilvirkning av medisinsk utstyr, såkalt in house-produksjon, torsdag 13. april 2023 kl. 12.30 – 14.00.
Høring – oppføring av fem nye stoffer på listen over narkotikaprekursorerhttps://legemiddelverket.no/nyheter/horing-oppforing-av-fem-nye-stoffer-pa-listen-over-narkotikaprekursorerHøring – oppføring av fem nye stoffer på listen over narkotikaprekursorer12.03.2023 23:00:00På vegne av Helse- og omsorgsdepartementet har Legemiddelverket sendt på høring et forslag om gjennomføring av EU-forordning (EU) 2023/196 om narkotikaprekursorer i norsk rett.
Risiko for at bruk av Minirin 2,5 mikrogram/dose nesespray kan påvirke hjerterytme og reproduksjonhttps://legemiddelverket.no/nyheter/risiko-for-at-bruk-av-minirin-25-mikrogramdose-nesespray-kan-pavirke-hjerterytme-og-reproduksjonRisiko for at bruk av Minirin 2,5 mikrogram/dose nesespray kan påvirke hjerterytme og reproduksjon09.03.2023 23:00:00Minirin (desmopressin) 2,5 mikrogram/dose nesespray inneholder hjelpestoffet klorbutanol. Klorbutanol kan øke risikoen for hjerterytmeforstyrrelser og påvirke reproduksjonsevne. Det anbefales derfor å bruke andre desmopressinprodukter uten klorbutanol.
To nye områdedirektører i Legemiddelverkethttps://legemiddelverket.no/nyheter/to-nye-omradedirektorer-i-legemiddelverketTo nye områdedirektører i Legemiddelverket05.03.2023 23:00:00Anette Kilander og Einar Andreassen er våre nye områdedirektører.
Koronavaksiner og betennelse i hjertethttps://legemiddelverket.no/nyheter/koronavaksiner-og-betennelse-i-hjertetKoronavaksiner og betennelse i hjertet08.07.2021 22:00:0001.03.2023 23:00:00Det er sett flere tilfeller av perikarditt og myokarditt hos de som er vaksinert med Spikevax eller Comirnaty. I Norge har vi så langt ikke fått melding om betennelse i hjertet etter bruk av Nuvaxovid, men det er meldt om noen tilfeller i Europa.
Koronavaksiner og menstruasjonsforstyrrelserhttps://legemiddelverket.no/nyheter/koronavaksiner-og-menstruasjonsforstyrrelserKoronavaksiner og menstruasjonsforstyrrelser06.07.2021 22:00:0001.03.2023 23:00:00Legemiddelverket har mottatt mange meldinger fra kvinner som opplevde menstruasjonsforstyrrelser etter koronavaksinering. Signalet er fulgt opp både med europeiske legemiddelmyndigheter og i norske befolkningsundersøkelser som FHI utfører.
Bruk av acetylsalisylsyre ved mistanke om hjerteinfarkthttps://legemiddelverket.no/nyheter/bruk-av-acetylsalisylsyre-ved-mistanke-om-hjerteinfarktBruk av acetylsalisylsyre ved mistanke om hjerteinfarkt05.08.2019 22:00:0001.03.2023 23:00:00Acetylsalisylsyre kan ha god effekt ved behandling av hjerteinfarkt. Ved mistanke om hjerteinfarkt er det viktigste å ringe 113 for å få veiledning.
EMA sier nei til markedsføringstillatelse for Lagevrio (molnupiravir)https://legemiddelverket.no/nyheter/ema-gir-rad-om-bruk-av-lagevrio-molnupiravirEMA sier nei til markedsføringstillatelse for Lagevrio (molnupiravir)22.11.2021 23:00:0026.02.2023 23:00:00Europeiske legemiddelmyndigheter (EMA) har 23. februar 2023 anbefalt å avslå søknaden om markedsføringstillatelse for det antivirale legemidlet Lagevrio (molnupiravir) til behandling av covid-19.
Byttelisten 1.mars 2023https://legemiddelverket.no/nyheter/byttelisten-1mars-2023Byttelisten 1.mars 202322.02.2023 23:00:00Endringene på byttelisten er parallellimporterte legemidler og generika i allerede eksisterende byttegrupper.
Legemiddelverket får medhold i vedtak om ulovlig reklamehttps://legemiddelverket.no/nyheter/legemiddelverket-far-medhold-i-vedtak-om-ulovlig-reklameLegemiddelverket får medhold i vedtak om ulovlig reklame22.02.2023 23:00:00Helse- og omsorgsdepartementet gir Legemiddelverket medhold i vedtak om stans av ulovlig legemiddelreklame fra Dr. Dropin.
Høyring - klinisk utprøving av GMO-legemiddel ONCOS-102https://legemiddelverket.no/nyheter/hoyring-klinisk-utproving-av-gmo-legemiddel-oncos-102Høyring - klinisk utprøving av GMO-legemiddel ONCOS-10220.02.2023 23:00:00Søknad om utsetjing i forskningsøyemed av legemiddel ONCOS-102, som består av genmodifiserte organismar (GMO) til klinisk utprøving på pasientar, sendast på høyring.
Nytt om legemidler nr. 3 2023https://legemiddelverket.no/nyheter/nytt-om-legemidler-nr-3-2023Nytt om legemidler nr. 3 202320.02.2023 23:00:00Bivirkningsmeldinger bidrar til økt pasientsikkerhet. Nye legemidler på negativlista. Presisering om refusjon for Prolia ved osteoporose.
Risiko for akutt leversvikt med dødelig utfall ved bruk av ▼Zolgensmahttps://legemiddelverket.no/nyheter/risiko-for-akutt-leversvikt-med-dodelig-utfall-ved-bruk-av-zolgensmaRisiko for akutt leversvikt med dødelig utfall ved bruk av ▼Zolgensma15.02.2023 23:00:00Det har blitt rapportert tilfeller av leversvikt med dødelig utfall hos pasienter behandlet med ▼Zolgensma (onasemnogenabeparvovek).
Studie viser at ▼Adakveo (krizanlizumab) ikke er mer effektivt enn placebohttps://legemiddelverket.no/nyheter/studie-viser-at-adakveo-krizanlizumab-ikke-er-mer-effektivt-enn-placeboStudie viser at ▼Adakveo (krizanlizumab) ikke er mer effektivt enn placebo13.02.2023 23:00:00Foreløpige resultater fra fase III-studie viser at krizanlizumab ikke er mer effektivt enn placebo til forebygging av vasookklusive kriser hos pasienter med sigdcelleanemi.