Nye webinar om medisinsk utstyrhttps://legemiddelverket.no/nyheter/nye-webinar-om-medisinsk-utstyrNye webinar om medisinsk utstyr14.09.2023 22:00:00Velkommen til webinar for å lære mer om medisinsk utstyr. Vi har nå planlagt ett i september og to i oktober. Sett av tiden i din kalender. Webinarene er gratis, og krever påmelding.
Nye stoffer på narkotikalistenhttps://legemiddelverket.no/nyheter/nye-stoffer-pa-narkotikalistenNye stoffer på narkotikalisten12.09.2023 22:00:0012.09.2023 22:00:00Narkotikalisten ble nylig oppdatert med to nye stoffer. I tillegg ble fem stoffer som tidligere kun var nasjonalt regulert, oppdatert med internasjonal regulering.
Øker prisen på antibiotikahttps://legemiddelverket.no/nyheter/oker-prisen-pa-antibiotikaØker prisen på antibiotika11.09.2023 22:00:00Antibiotika er viktige legemidler og forsyningen er sårbar. Derfor øker vi prisen på en gruppe eldre antibiotika, som på grunn av lav pris og lite salgsvolum, kan risikere å forsvinne fra det norske markedet.
Styrkjer det internasjonale arbeidet med eige sekretariathttps://legemiddelverket.no/nyheter/styrkjer-det-internasjonale-arbeidet-med-eige-sekretariatStyrkjer det internasjonale arbeidet med eige sekretariat11.09.2023 22:00:00Fag- og forvaltningsområda til Legemiddelverket er tett kopla til verda, spesielt EU. For å styrkje det internasjonale arbeidet, blir det no etablert eit internasjonalt sekretariat.
Europeiske legemiddelmyndigheter anbefaler nye tiltak for å hindre at gravide bruker topiramathttps://legemiddelverket.no/nyheter/europeiske-legemiddelmyndigheter-anbefaler-nye-tiltak-for-a-hindre-at-gravide-bruker-topiramatEuropeiske legemiddelmyndigheter anbefaler nye tiltak for å hindre at gravide bruker topiramat06.09.2023 22:00:00EMAs sikkerhetskomite (PRAC) anbefaler nye tiltak for å hindre at barn i mors liv eksponeres for topiramat.
Se webinar om regelverket for markedsføring av kosmetiske inngrephttps://legemiddelverket.no/nyheter/helsetilsynet-legemiddelverket-og-forbrukertilsynet-inviterer-til-webinarSe webinar om regelverket for markedsføring av kosmetiske inngrep21.08.2023 22:00:0006.09.2023 22:00:00Vi snakker om hva som er innenfor regelverket når du markedsfører kosmetiske inngrep som leppefiller, rynkebehandling, trådløft eller lignende.
Nytt om legemidler nr. 12 2023https://legemiddelverket.no/nyheter/nytt-om-legemidler-nr-12-2023Nytt om legemidler nr. 12 202304.09.2023 22:00:00Godkjenning av legemidler der effekten er usikker. Refusjonsvilkår for insulin glargin 100 E/ml fjernet.
Legemiddelverkets høringssvar om endringer i sentral helseforvaltninghttps://legemiddelverket.no/nyheter/legemiddelverkets-horingssvar-om-endringer-i-sentral-helseforvaltningLegemiddelverkets høringssvar om endringer i sentral helseforvaltning03.09.2023 22:00:00Helse- og omsorgsdepartementet sendte tidligere i sommer på høring forslag til endringer i lov og forskrifter for å gjennomføre organisatoriske endringer i den sentrale helseforvaltningen.
Høring - forslag til endring i forskrift om medisinsk utstyrhttps://legemiddelverket.no/nyheter/horing-forslag-til-endring-i-forskrift-om-medisinsk-utstyrHøring - forslag til endring i forskrift om medisinsk utstyr03.09.2023 22:00:00Statens legemiddelverk sender på vegne av Helse- og omsorgsdepartementet på høring forslag til gjennomføring av forordning (EU) 2023/1194 om utvidede overgangsregler for visse produkter uten et medisinsk formål.
Comirnaty: Oppdatert koronavaksine rettet mot Omicron XBB.1.5 er godkjenthttps://legemiddelverket.no/nyheter/comirnaty-ema-anbefaler-a-godkjenne-en-oppdatert-covid-19-vaksine-rettet-mot-omicron-xbb15Comirnaty: Oppdatert koronavaksine rettet mot Omicron XBB.1.5 er godkjent29.08.2023 22:00:0031.08.2023 22:00:00Den vitenskapelige komitéen (CHMP) i EMA har anbefalt å godkjenne en ny oppdatert versjon av covid-19-vaksinen Comirnaty - Comirnaty Omicron XBB.1.5. Dette er vedtatt av EU-kommisjonen.
Byttelisten 1.september 2023https://legemiddelverket.no/nyheter/byttelisten-1september-2023Byttelisten 1.september 202327.08.2023 22:00:00Endringene på byttelisten er parallellimporterte legemidler og generika i allerede eksisterende byttegrupper.
Risiko for infeksjoner i forbindelse med behandling med BCG-bakterierhttps://legemiddelverket.no/nyheter/risiko-for-infeksjoner-i-forbindelse-med-behandling-med-bcg-bakterierRisiko for infeksjoner i forbindelse med behandling med BCG-bakterier02.04.2020 22:00:0021.08.2023 22:00:00Det er rapportert at infeksjoner kan oppstå flere år etter behandling med BCG-bakterier. Det er derfor utviklet et pasientvarslingskort som vil bli lagt ved i emballasjen til produktet.
Refusjonsvilkår for insulin glargin 100 E/ml fjerneshttps://legemiddelverket.no/nyheter/refusjonsvilkar-for-insulin-glargin-100-eml-fjernesRefusjonsvilkår for insulin glargin 100 E/ml fjernes20.08.2023 22:00:00Kravet om at pasienten må forsøke behandling med middels langtidsvirkende NPH-insulin før oppstart ​​​​​med insulin glargin 100 E/ml fjernes fra 1. september 2023.
Nytt om legemidler nr. 11 2023https://legemiddelverket.no/nyheter/nytt-om-legemidler-nr-11-2023Nytt om legemidler nr. 11 202314.08.2023 22:00:00Påminnelse om å begrense bruken av fluorokinoloner. Metamina 5 mg tabletter ikke lenger tilgjengelig.
Viktige endringer i bruksanvisningen for Simponi (golimumab) ferdigfylt pennhttps://legemiddelverket.no/nyheter/viktige-endringer-i-bruksanvisningen-til-simponi-golimumab-ferdigfylt-pennViktige endringer i bruksanvisningen for Simponi (golimumab) ferdigfylt penn08.08.2023 22:00:00Bruksanvisningen for Simponi (golimumab) ferdigfylt penn er endret for å unngå feil og skader ved administrering. Det er viktig at pasienter får informasjon om riktig bruk i tråd med den oppdaterte bruksanvisningen i pakningsvedlegget.
Tilbakekalling og salgsstopp medfører langvarig mangel på Champix tabletterhttps://legemiddelverket.no/nyheter/salgsstopp-for-champix-tabletterTilbakekalling og salgsstopp medfører langvarig mangel på Champix tabletter24.06.2021 22:00:0007.08.2023 22:00:00Alle batcher med Champix med nivåer av N-nitroso-vareniklin som overstiger EU’s anbefalte grense for akseptabelt daglig inntak er trukket tilbake fra grossister og apotek. Nye forsyninger forventes Q2 eller Q3 2024.
Tre frå Legemiddelverket bidreg i arbeidet med ny prioriteringsmeldinghttps://legemiddelverket.no/nyheter/tre-fra-legemiddelverket-bidreg-i-arbeidet-med-ny-prioriteringsmeldingTre frå Legemiddelverket bidreg i arbeidet med ny prioriteringsmelding01.08.2023 22:00:00Hallstein Husbyn og Hilde Røshol er utnemnde som medlemmar av to ekspertgrupper som skal bidra inn i den nye prioriteringsmeldinga. I tillegg er Camilla Hjelm utnemnd som sekretariatsleiar for ei av ekspertgruppene.
Byttelisten per 1.august 2023https://legemiddelverket.no/nyheter/byttelisten-per-1august-2023Byttelisten per 1.august 202325.07.2023 22:00:00Bridion injeksjonsvæske, oppløsning 100 mg/ml er byttegruppe med første generika. De andre endringene på byttelisten er parallellimporterte legemidler og generika i allerede eksisterende byttegrupper. 
Feil i FEST - sju varenummer mangler H-resept refusjonspris https://legemiddelverket.no/nyheter/feil-i-fest-sju-varenummer-mangler-h-resept-refusjonspris-Feil i FEST - sju varenummer mangler H-resept refusjonspris 13.07.2023 22:00:00Gjelder FEST-filene til Farmalogg og HELFO/NAV datert 15. juli. De berørte varenumrene har ikke fått H-resept refusjonspris siden 1. juli. Det er utarbeidet informasjon til apotek om hvordan håndtere feilen frem til neste FEST-publisering 1. august.
Mangel på veterinære legemidlerhttps://legemiddelverket.no/nyheter/legemiddelmangel-pa-veterinere-legemidlerMangel på veterinære legemidler10.07.2023 22:00:00Legemiddelproduksjonen er global og forsyningskjeden er kompleks, og årsaker til mangler kan være mange. Mangelsituasjoner for veterinære legemidler er et stadig økende problem både i Norge og ellers i Europa.