Nytt regelverk for in vitro-diagnostisk medisinsk utstyr fra 26. maihttps://legemiddelverket.no/nyheter/nytt-regelverk-for-in-vitro-diagnostisk-medisinsk-utstyr-fra-26-maiNytt regelverk for in vitro-diagnostisk medisinsk utstyr fra 26. mai24.05.2022 22:00:00Fra 26. mai 2022 er EU-forordning 2017/746 om in vitro-diagnostisk medisinsk utstyr (IVDR) gjeldende rett i EU/EØS-området. Formålet er å styrke pasientsikkerheten med trygt og effektivt medisinsk utstyr og ha et enhetlig regelverk.
Byttelisten per 1.juni 2022https://legemiddelverket.no/nyheter/byttelisten-per-1juni-2022Byttelisten per 1.juni 202224.05.2022 22:00:00Tobramycin 300 mg/4 ml, inhalasjonsvæske til nebulisator, oppløsning er byttegruppe med første generika. De andre endringene på byttelisten er parallellimporterte legemidler og generika i allerede eksisterende byttegrupper.
Nytt om legemidler nr.8 2022https://legemiddelverket.no/nyheter/nytt-om-legemidler-nr8-2022Nytt om legemidler nr.8 202223.05.2022 22:00:00Nordisk studie bekrefter funn om myokarditt etter vaksinasjon med mRNA-vaksine. Avregistrering av Fenantoin.
Meldinger om mulige bivirkninger av koronavaksine per 17. mai 2022https://legemiddelverket.no/nyheter/meldinger-om-mulige-bivirkninger-av-koronavaksine-per-17-mai-2022Meldinger om mulige bivirkninger av koronavaksine per 17. mai 202218.05.2022 22:00:00Etter at over 11 346 000 millioner doser er satt, har Legemiddelverket mottatt 59 303 meldinger om mistenkte bivirkninger. Av disse er 36 065 meldinger behandlet. 6 256 er klassifisert som alvorlige og 29 809 er klassifisert som lite alvorlige.
Legemiddelverket godkjenner merkingstekst ved utstedelse av MThttps://legemiddelverket.no/nyheter/legemiddelverket-godkjenner-merkingstekst-ved-utstedelse-av-mtLegemiddelverket godkjenner merkingstekst ved utstedelse av MT18.05.2022 22:00:00Ved utstedelse av markedsføringstillatelser (MT) i MRP/DCP, krever Legemiddelverket nå merkingstekst og ikke mock-ups.
Koronavaksiner og betennelse i hjertethttps://legemiddelverket.no/nyheter/koronavaksiner-og-betennelse-i-hjertetKoronavaksiner og betennelse i hjertet08.07.2021 22:00:0018.05.2022 22:00:00Det er sett flere tilfeller av perikarditt (betennelse i hjerteposen), myokarditt (betennelse i hjertemuskelen) og myoperikarditt (kombinasjon av perikarditt og myokarditt) hos de som er vaksinert med Spikevax eller Comirnaty.
Koronavaksiner og menstruasjonsforstyrrelserhttps://legemiddelverket.no/nyheter/koronavaksiner-og-menstruasjonsforstyrrelserKoronavaksiner og menstruasjonsforstyrrelser06.07.2021 22:00:0018.05.2022 22:00:00Legemiddelverket mottar mange meldinger om menstruasjonsforstyrrelser og uventede underlivsblødninger etter koronavaksinering. Foreløpige resultater fra FHIs befolkningsundersøkelse viser at det er en økt forekomst av menstruasjonsforstyrrelser.
Paracetamol – oppdatering av doseringsanbefalingenehttps://legemiddelverket.no/nyheter/paracetamol-oppdatering-av-doseringsanbefalingeneParacetamol – oppdatering av doseringsanbefalingene21.10.2021 22:00:0012.05.2022 22:00:00På bakgrunn av aktuell kunnskap anbefaler Legemiddelverket at paracetamol kan gis inntil 4 ganger i døgnet. Det er utarbeidet nye doseringsanbefalinger. Det kan ta tid før informasjonen i alle pakninger blir oppdatert.
Høring - endringer i dopingforskriftenhttps://legemiddelverket.no/nyheter/horing-endringer-i-dopingforskriftenHøring - endringer i dopingforskriften10.05.2022 22:00:00Legemiddelverket sendte den 10.mai 2022 et forslag på høring om endring av dopinglisten jf. Forskrift om hva som skal anses som dopingmidler.
Dette gjorde Legemiddelverket i 2021https://legemiddelverket.no/nyheter/dette-gjorde-legemiddelverket-i-2021Dette gjorde Legemiddelverket i 202109.05.2022 22:00:00Koronavaksiner, metodevurderinger og nytt regelverk for medisinsk utstyr. Dette er viktige stikkord om hva Legemiddelverket jobbet med i fjor. Nå kan du lese årsrapporten for 2021.
Nytt om legemidler nr.7, 2022https://legemiddelverket.no/nyheter/nytt-om-legemidler-nr7-2022Nytt om legemidler nr.7, 202208.05.2022 22:00:00Ingen økt risiko for svangerskapskomplikasjoner blant kvinner vaksinert mot covid-19. Behandling av kronisk migrene - presisering av krav om behandlingspause.
Byttelisten per 1. mai 2022https://legemiddelverket.no/nyheter/byttelisten-per-1-mai-2022Byttelisten per 1. mai 202201.05.2022 22:00:00Abirateron tabletter 500 mg er byttegruppe med første generika. De andre endringene på byttelisten er parallellimporterte legemidler og generika i allerede eksisterende byttegrupper.
Vil forbedre arbeidsprosessene knyttet til metodevurderingerhttps://legemiddelverket.no/nyheter/vil-forbedre-arbeidsprosessene-knyttet-til-metodevurderingerVil forbedre arbeidsprosessene knyttet til metodevurderinger20.01.2022 23:00:0028.04.2022 22:00:00Arbeidsmengden knyttet til metodevurderinger har vokst kraftig de siste årene. Legemiddelverket jobber nå for å effektivisere saksbehandlingen.
Tydeligere refusjonsvilkår for migrenemedisiner fra 1. aprilhttps://legemiddelverket.no/nyheter/presiserte-refusjonsvilkar-for-migrenemedisiner-fra-1-aprilTydeligere refusjonsvilkår for migrenemedisiner fra 1. april15.03.2022 23:00:0024.04.2022 22:00:00For å sikre at de pasientene som har tilstrekkelig nytte av migrenebehandling med CGRP-hemmere fortsatt får stønad, tydeliggjøres refusjonsvilkårene for vedtak som fattes etter 1. april 2022.
Registreringsgebyr for veterinære legemidlerhttps://legemiddelverket.no/nyheter/registreringsgebyr-for-veterinere-legemidlerRegistreringsgebyr for veterinære legemidler21.04.2022 22:00:00Listen over gebyr for veterinære legemidler skal oppdateres for å gjenspeile forordning (EU) 2019/6 og den nye klassifiseringsveiledningen.
Meldinger om mulige bivirkninger av koronavaksine per 19. april 2022https://legemiddelverket.no/nyheter/meldinger-om-mulige-bivirkninger-av-koronavaksine-per-19-april-2022Meldinger om mulige bivirkninger av koronavaksine per 19. april 202220.04.2022 22:00:00Etter at over 11,2 millioner doser er satt, har Legemiddelverket mottatt 58 985 meldinger om mistenkte bivirkninger. Av disse er 32 435 meldinger behandlet. 6 029 er klassifisert som alvorlige og 26 415 er klassifisert som lite alvorlige.
Unngå feil bruk av flått- og insektsmidler på dyrhttps://legemiddelverket.no/nyheter/forebygging-av-flattangrep-og-insektplager-hos-hest-hund-og-kattUnngå feil bruk av flått- og insektsmidler på dyr03.04.2022 22:00:0020.04.2022 22:00:00Mange dyreeiere kjøper utstyr og midler for å forebygge eller redusere flåttangrep og insektplager. Feil bruk kan gi dyret alvorlige skader og bivirkninger.
Koronavaksiner og blodpropp - hva vet vi så langt?https://legemiddelverket.no/nyheter/koronavaksiner-og-blodpropp-hva-vet-vi-hittilKoronavaksiner og blodpropp - hva vet vi så langt?05.05.2021 22:00:0020.04.2022 22:00:00Det har kommet informasjon om en mulig sammenheng mellom ulike koronavaksiner og blodpropp (tromboser). På denne siden oppsummerer vi det vi vet så langt.
Produksjonsparti med vaksinen Spikevax (Moderna) trekkes tilbakehttps://legemiddelverket.no/nyheter/produksjonsparti-med-vaksinen-spikevax-moderna-trekkes-tilbakeProduksjonsparti med vaksinen Spikevax (Moderna) trekkes tilbake10.04.2022 22:00:00Moderna trekker tilbake et produksjonsparti av koronavaksinen Spikevax etter at det er oppdaget et fremmedlegeme i et hetteglass.
Nytt om legemidler nr. 6 2022https://legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/rad-til-helsepersonell/nytt-om-legemidler/nytt-om-legemidler-nr-6-2022Nytt om legemidler nr. 6 202206.04.2022 22:00:00Pasientens legemiddelliste til første sykehus - Nytt bivirkningsverktøy fra Felleskatalogen og Helsebiblioteket - 92 nye legemidler godkjent i EU i 2021