Mangel på Furadantinhttps://legemiddelverket.no/nyheter/mangel-pa-furadantinMangel på Furadantin04.12.2017 23:00:0007.12.2017 23:00:00
Presiserer rutiner for innhenting av tilleggsopplysninger for bivirkningsmeldingerhttps://legemiddelverket.no/nyheter/presiserer-rutiner-for-innhenting-av-tilleggsopplysninger-for-bivirkningsmeldingerPresiserer rutiner for innhenting av tilleggsopplysninger for bivirkningsmeldinger06.12.2017 23:00:00
Medisinsk utstyr overføres til Statens legemiddelverk 2. januarhttps://legemiddelverket.no/nyheter/medisinsk-utstyr-overfores-til-statens-legemiddelverkMedisinsk utstyr overføres til Statens legemiddelverk 2. januar04.12.2017 23:00:0006.12.2017 23:00:00
Mulig defekt ved Buccolam sprøyterhttps://legemiddelverket.no/nyheter/mulig-defekt-ved-buccolam-sproyterMulig defekt ved Buccolam sprøyter05.12.2017 23:00:00
Igjen mangel på Albyl-E 75 mghttps://legemiddelverket.no/nyheter/mangel-pa-acetylsalisylsyre-enterotabletterIgjen mangel på Albyl-E 75 mg05.07.2017 22:00:0005.12.2017 23:00:00
Apotekavanse og trinnpris justeres fra 1.1.2018https://legemiddelverket.no/nyheter/apotekavanse-og-trinnpris-justeres-fra-112018Apotekavanse og trinnpris justeres fra 1.1.201804.12.2017 23:00:00
Mangel på Caninsulin vet.https://legemiddelverket.no/nyheter/mangel-pa-caninsulin-vetMangel på Caninsulin vet.04.12.2017 23:00:00
Mangel på Levaxinhttps://legemiddelverket.no/nyheter/mangel-pa-levaxinMangel på Levaxin04.12.2017 23:00:00
Klexane - styrke i FEST og elektroniske systemerhttps://legemiddelverket.no/nyheter/klexane-styrke-i-fest-og-elektroniske-systemerKlexane - styrke i FEST og elektroniske systemer30.11.2017 23:00:00
Ikke lenger mangel på Creon https://legemiddelverket.no/nyheter/langvarig-mangel-pa-creon-kapsler-oppdatering-Ikke lenger mangel på Creon 18.02.2015 23:00:0030.11.2017 23:00:00
Karisoprodol på positivlisten fra 1. desember 2017https://legemiddelverket.no/nyheter/karisoprodol-pa-positivlisten-1-desember-2017Karisoprodol på positivlisten fra 1. desember 201729.11.2017 23:00:00
Mangel på Egazilhttps://legemiddelverket.no/nyheter/mangel-pa-egazilMangel på Egazil27.11.2017 23:00:00
Nytt om legemidler nr. 22, 28. november 2017https://legemiddelverket.no/nyheter/nytt-om-legemidler-nr-22-28-november-2017Nytt om legemidler nr. 22, 28. november 201727.11.2017 23:00:00
Innskrenker bruk av Zinbryta grunnet fare for alvorlige leverbivirkningerhttps://legemiddelverket.no/nyheter/ema-innskrenker-bruken-av-ms-medisinen-zinbryta-etter-leverbivirkningerInnskrenker bruk av Zinbryta grunnet fare for alvorlige leverbivirkninger09.07.2017 22:00:0027.11.2017 23:00:00
Byttelisten per 1. desember 2017https://legemiddelverket.no/nyheter/byttelisten-per-1-desember-2017Byttelisten per 1. desember 201726.11.2017 23:00:00
Igjen mangel på Toctino kapslerhttps://legemiddelverket.no/nyheter/mangel-pa-toctino-kapslerIgjen mangel på Toctino kapsler14.02.2017 23:00:0023.11.2017 23:00:00
Generisk fentanylgruppe er oppført på narkotikalistenhttps://legemiddelverket.no/nyheter/generisk-fentanylgruppe-er-oppfort-pa-narkotikalistenGenerisk fentanylgruppe er oppført på narkotikalisten19.11.2017 23:00:00
Endringer i legemiddelforskriften og blåreseptordningen fra 1. januar 2018https://legemiddelverket.no/nyheter/endringer-i-legemiddelforskriften-og-blareseptordningen-fra-1-januar-2018Endringer i legemiddelforskriften og blåreseptordningen fra 1. januar 201816.11.2017 23:00:00
Nytt om veterinære legemidler, nr. 8 2017https://legemiddelverket.no/nyheter/nytt-om-veterinere-legemidler-nr-8-2017Nytt om veterinære legemidler, nr. 8 201716.11.2017 23:00:00
Presentasjoner fra informasjonsmøte for industrien 15. november https://legemiddelverket.no/nyheter/informasjonsmote-for-industrien-15-november-Presentasjoner fra informasjonsmøte for industrien 15. november 03.10.2017 22:00:0016.11.2017 23:00:00