Høring - opptak på byttelistenhttps://legemiddelverket.no/nyheter/horing-opptak-pa-byttelistenHøring - opptak på byttelisten31.01.2018 23:00:0022.02.2018 23:00:00
Sunset Clause - liste for 2018 er publiserthttps://legemiddelverket.no/nyheter/sunset-clause-liste-for-2018-er-publisertSunset Clause - liste for 2018 er publisert21.02.2018 23:00:00
Nytt om legemidler nr. 4. 20. februar 2018https://legemiddelverket.no/nyheter/nytt-om-legemidler-nr-4-20-februar-2018Nytt om legemidler nr. 4. 20. februar 201819.02.2018 23:00:00
Mangel på Vancomycin Xellia kapslerhttps://legemiddelverket.no/nyheter/mangel-pa-vancomycin-xellia-kapslerMangel på Vancomycin Xellia kapsler15.01.2018 23:00:0018.02.2018 23:00:00
Tilbakekalling av produksjonspartier med gentamicinholdige legemidlerhttps://legemiddelverket.no/nyheter/tilbakekalling-av-produksjonspartier-med-gentamicinholdige-legemidlerTilbakekalling av produksjonspartier med gentamicinholdige legemidler15.02.2018 23:00:00
Begrenset forsyning av Nulojixhttps://legemiddelverket.no/nyheter/begrenset-forsyning-av-nulojixBegrenset forsyning av Nulojix14.02.2018 23:00:00
Mangel på Atozethttps://legemiddelverket.no/nyheter/mangel-pa-atozetMangel på Atozet11.02.2018 23:00:00
Nytt om legemidler nr. 3, 6. februar 2018https://legemiddelverket.no/nyheter/nytt-om-legemidler-nr-3-6-februar-2018Nytt om legemidler nr. 3, 6. februar 201805.02.2018 23:00:00
Nye skjemaer for medisinsk utstyrhttps://legemiddelverket.no/nyheter/nye-skjemaer-for-medisinsk-utstyrNye skjemaer for medisinsk utstyr04.02.2018 23:00:00
Mangel på Zantac brusetabletter og tabletter https://legemiddelverket.no/nyheter/mangel-pa-zantac-brusetabletter-og-tabletter-Mangel på Zantac brusetabletter og tabletter 13.09.2015 22:00:0001.02.2018 23:00:00
Ny mangel på Pranolol tabletter https://legemiddelverket.no/nyheter/mangel-pa-pranolol-tabletterNy mangel på Pranolol tabletter 24.11.2014 23:00:0001.02.2018 23:00:00
Fremgang i det nordiske samarbeid om metodevurderinghttps://legemiddelverket.no/nyheter/fremgang-i-det-nordiske-samarbeid-om-metodevurderingFremgang i det nordiske samarbeid om metodevurdering30.01.2018 23:00:00
Byttelisten per 1. februar 2018https://legemiddelverket.no/nyheter/byttelisten-per-1-februar-2018Byttelisten per 1. februar 201828.01.2018 23:00:00
Mangel på Tenofovir disoproxil Tevahttps://legemiddelverket.no/nyheter/mangel-pa-tenofovir-disoproxil-tevaMangel på Tenofovir disoproxil Teva09.11.2017 23:00:0028.01.2018 23:00:00
Nytt om veterinære legemidler, nr. 1 2018https://legemiddelverket.no/nyheter/nytt-om-veterinere-legemidler-nr-1-2018Nytt om veterinære legemidler, nr. 1 201825.01.2018 23:00:00
Seminar om alvorlighetsberegning i metodevurderinghttps://legemiddelverket.no/nyheter/seminar-om-alvorlighetsberegning-i-metodevurderingSeminar om alvorlighetsberegning i metodevurdering24.01.2018 23:00:00
Nytt om legemidler nr. 2, 23. januar 2018https://legemiddelverket.no/nyheter/nytt-om-legemidler-nr-2-23-januar-2018Nytt om legemidler nr. 2, 23. januar 201822.01.2018 23:00:00
Vær oppmerksom på defekt ved Buccolam sprøyterhttps://legemiddelverket.no/nyheter/mulig-defekt-ved-buccolam-sproyterVær oppmerksom på defekt ved Buccolam sprøyter05.12.2017 23:00:0022.01.2018 23:00:00
Mangel på testosterongelhttps://legemiddelverket.no/nyheter/mangel-pa-testosterongelMangel på testosterongel11.01.2018 23:00:00
Presentasjonen fra informasjonsmøte om sikkerhetsanordninger 5. desember er publiserthttps://legemiddelverket.no/nyheter/presentasjonen-fra-informasjonsmote-om-sikkerhetsanordninger-5-desember-er-publisertPresentasjonen fra informasjonsmøte om sikkerhetsanordninger 5. desember er publisert11.01.2018 23:00:00