Paracetamol – behov for oppdatering av produktinformasjonhttps://legemiddelverket.no/nyheter/paracetamol-behov-for-oppdatering-av-produktinformasjonParacetamol – behov for oppdatering av produktinformasjon02.07.2020 22:00:00
Mangel på Neurontin filmdrasjerte tabletterhttps://legemiddelverket.no/nyheter/mangel-pa-neurontin-filmdrasjerte-tabletterMangel på Neurontin filmdrasjerte tabletter02.07.2020 22:00:00
Legemiddelverket innfører rasjonering av deksametasonhttps://legemiddelverket.no/nyheter/legemiddelverket-innforer-rasjonering-av-deksametasonLegemiddelverket innfører rasjonering av deksametason16.06.2020 22:00:0002.07.2020 22:00:00
Høring – forslag til endring i LUA-listenhttps://legemiddelverket.no/nyheter/horing-forslag-til-endring-i-lua-listenHøring – forslag til endring i LUA-listen01.07.2020 22:00:00
Mangel på Estradot depotplasterhttps://legemiddelverket.no/nyheter/mangel-pa-estradot-depotplasterMangel på Estradot depotplaster21.06.2020 22:00:0001.07.2020 22:00:00
Mangel på Sofradex øre/øyedråperhttps://legemiddelverket.no/mangel-på-sofradex-øre-øyedråperMangel på Sofradex øre/øyedråper30.06.2020 22:00:00
Norske legemiddelstandarder 2020.2 er publiserthttps://legemiddelverket.no/nyheter/norske-legemiddelstandarder-20202-er-publisertNorske legemiddelstandarder 2020.2 er publisert30.06.2020 22:00:00
Forskrift om klassifisering av legemidler oppheveshttps://legemiddelverket.no/nyheter/forskrift-om-klassifisering-av-legemidler-opphevesForskrift om klassifisering av legemidler oppheves29.06.2020 22:00:00
Ny veileder om dokumentasjonsplikt i apotekhttps://legemiddelverket.no/nyheter/ny-veileder-om-dokumentasjonsplikt-i-apotekNy veileder om dokumentasjonsplikt i apotek29.06.2020 22:00:00
FINOSE-samarbeidet innen helseøkonomiske vurderinger fortsetterhttps://legemiddelverket.no/nyheter/finose-samarbeidet-innen-helseokonomiske-vurderinger-fortsetterFINOSE-samarbeidet innen helseøkonomiske vurderinger fortsetter29.06.2020 22:00:00
Nozinan 5 mg og 25 mg meldes midlertidig utgåtthttps://legemiddelverket.no/nyheter/nozinan-5-mg-meldes-midlertidig-utgattNozinan 5 mg og 25 mg meldes midlertidig utgått28.04.2019 22:00:0029.06.2020 22:00:00
Metformin tabletter "Karo Pharma" avregistrereshttps://legemiddelverket.no/nyheter/metformin-tabletter-karo-pharma-avregistreresMetformin tabletter "Karo Pharma" avregistreres05.02.2020 23:00:0028.06.2020 22:00:00
Virkestoffrapportene er oppdaterthttps://legemiddelverket.no/nyheter/virkestoffrapportene-er-oppdatertVirkestoffrapportene er oppdatert25.06.2020 22:00:00
Mangel på Silkis salvehttps://legemiddelverket.no/nyheter/mangel-pa-silkis-salveMangel på Silkis salve25.06.2020 22:00:0025.06.2020 22:00:00
Åpner europeisk bivirkningsdatabase for legemidler til dyrhttps://legemiddelverket.no/nyheter/apner-bivirkningsdatabasen-for-legemidler-til-dyrÅpner europeisk bivirkningsdatabase for legemidler til dyr25.06.2020 22:00:00
Byttelisten per 1. juli 2020https://legemiddelverket.no/nyheter/byttelisten-per-1-juli-2020Byttelisten per 1. juli 202025.06.2020 22:00:00
Oppdatert enhetskostnadsdatabasehttps://legemiddelverket.no/nyheter/oppdatert-enhetskostnadsdatabaseOppdatert enhetskostnadsdatabase25.06.2020 22:00:00
Covid-19: Manglende effekt av hydroksyklorokinhttps://legemiddelverket.no/nyheter/covid-19-manglende-effekt-av-hydroksyklorokinCovid-19: Manglende effekt av hydroksyklorokin22.06.2020 22:00:0025.06.2020 22:00:00
Mangel på Burinex tabletter https://legemiddelverket.no/nyheter/mangel-pa-burinex-2-mg-tabletterMangel på Burinex tabletter 18.03.2019 23:00:0025.06.2020 22:00:00
Første covid-19-behandling godkjent i Europahttps://legemiddelverket.no/nyheter/forste-covid-19-behandling-godkjent-i-europaFørste covid-19-behandling godkjent i Europa24.06.2020 22:00:0024.06.2020 22:00:00