Reports of suspected adverse reactions to coronavirus vaccine as of 15 June 2021https://legemiddelverket.no/nyheter/reports-of-suspected-adverse-reactions-to-coronavirus-vaccine-as-of-15-june-2021Reports of suspected adverse reactions to coronavirus vaccine as of 15 June 202117.06.2021 22:00:00
Koronavaksiner og blodpropp - hva vet vi så langt?https://legemiddelverket.no/nyheter/koronavaksiner-og-blodpropp-hva-vet-vi-hittilKoronavaksiner og blodpropp - hva vet vi så langt?05.05.2021 22:00:0017.06.2021 22:00:00
Readability testing and bridging - information in Englishhttps://legemiddelverket.no/nyheter/readability-testing-and-bridging-information-in-englishReadability testing and bridging - information in English16.06.2021 22:00:00
Meldinger om mulige bivirkninger av koronavaksine per 15. juni 2021https://legemiddelverket.no/nyheter/meldinger-om-mulige-bivirkninger-av-koronavaksine-per-15-juni-2021Meldinger om mulige bivirkninger av koronavaksine per 15. juni 202116.06.2021 22:00:00
Nye migrenemedisiner får offentlig finansieringhttps://legemiddelverket.no/nyheter/ny-migrenemedisin-far-offentlig-finansieringNye migrenemedisiner får offentlig finansiering04.12.2019 23:00:0016.06.2021 22:00:00
Hvilke bivirkninger kan unge forvente etter koronavaksinasjon?https://legemiddelverket.no/nyheter/hvilke-bivirkninger-kan-unge-forvente-etter-koronavaksinasjonHvilke bivirkninger kan unge forvente etter koronavaksinasjon?14.06.2021 22:00:00
Melatonin AGB tabletter - forhåndsgodkjent refusjon ved insomni hos barn og unge med ADHDhttps://legemiddelverket.no/nyheter/melatonin-agb-tabletter-forhandsgodkjent-refusjon-ved-insomni-hos-barn-og-unge-med-adhdMelatonin AGB tabletter - forhåndsgodkjent refusjon ved insomni hos barn og unge med ADHD13.06.2021 22:00:00
Retningslinjer for kontrolltelling av legemidler i reseptgruppe A og Bhttps://legemiddelverket.no/nyheter/retningslinjer-for-kontrolltelling-av-legemidler-i-reseptgruppe-a-og-bRetningslinjer for kontrolltelling av legemidler i reseptgruppe A og B13.06.2021 22:00:00
EMA undersøker tilfeller av hjerteproblemer etter koronavaksineringhttps://legemiddelverket.no/nyheter/ema-undersoker-tilfeller-av-hjerteproblemer-etter-koronavaksineringEMA undersøker tilfeller av hjerteproblemer etter koronavaksinering10.06.2021 22:00:00
Oppdaterte anbefalinger for å forebygge tumorlysesyndrom hos pasienter som behandles med Venclyxto (venetoklaks)https://legemiddelverket.no/nyheter/oppdaterte-anbefalinger-for-a-forebygge-tumorlysesyndrom-hos-pasienter-som-behandles-med-venclyxto-venetoklaksOppdaterte anbefalinger for å forebygge tumorlysesyndrom hos pasienter som behandles med Venclyxto (venetoklaks)09.06.2021 22:00:00
Reports of suspected adverse reactions to coronavirus vaccine as of 8 June 2021https://legemiddelverket.no/nyheter/reports-of-suspected-adverse-reactions-to-coronavirus-vaccine-as-of-8-june-2021Reports of suspected adverse reactions to coronavirus vaccine as of 8 June 202109.06.2021 22:00:00
Meldinger om mulige bivirkninger av koronavaksine per 8. juni 2021https://legemiddelverket.no/nyheter/meldinger-om-mulige-bivirkninger-av-koronavaksine-per-8-juni-2021Meldinger om mulige bivirkninger av koronavaksine per 8. juni 202109.06.2021 22:00:00
Nytt om legemidler nr.9, 8. juni 2021https://legemiddelverket.no/nyheter/nytt-om-legemidler-nr9-8-juni-2021Nytt om legemidler nr.9, 8. juni 202107.06.2021 22:00:00
Rasjonering på Florinef tabletterhttps://legemiddelverket.no/nyheter/rasjonering-pa-florinef-tabletterRasjonering på Florinef tabletter30.05.2021 22:00:0006.06.2021 22:00:00
Søknad om godkjenningsfritak for monoklonale antistoffer mot covid-19https://legemiddelverket.no/nyheter/soknad-om-godkjenningsfritak-for-monoklonale-gammaglobuliner-mot-covid-19Søknad om godkjenningsfritak for monoklonale antistoffer mot covid-1907.03.2021 23:00:0006.06.2021 22:00:00
Reports of suspected adverse reactions to coronavirus vaccine as of 1 June 2021https://legemiddelverket.no/nyheter/reports-of-suspected-adverse-reactions-to-coronavirus-vaccine-as-of-1-june-2021Reports of suspected adverse reactions to coronavirus vaccine as of 1 June 202103.06.2021 22:00:00
Meldinger om mulige bivirkninger av koronavaksine per 1. juni 2021https://legemiddelverket.no/nyheter/meldinger-om-mulige-bivirkninger-av-koronavaksine-per-1-juni-2021Meldinger om mulige bivirkninger av koronavaksine per 1. juni 202102.06.2021 22:00:00
Legemidler fra UK til matproduserende dyr etter Brexithttps://legemiddelverket.no/nyheter/legemidler-fra-uk-til-matproduserende-dyr-etter-brexitLegemidler fra UK til matproduserende dyr etter Brexit01.06.2021 22:00:00
Endring i narkotikaforskriften - legeerklæring på fastsatt skjema for deg som reiser med narkotiske legemidler anskaffet i utlandethttps://legemiddelverket.no/nyheter/endring-i-narkotikaforskriften-legeerklering-pa-fastsatt-skjema-for-deg-som-reiser-med-narkotiske-legemidler-anskaffet-i-utlandetEndring i narkotikaforskriften - legeerklæring på fastsatt skjema for deg som reiser med narkotiske legemidler anskaffet i utlandet31.05.2021 22:00:00
Paracetamol – påminnelse om oppdatering av produktinformasjonenhttps://legemiddelverket.no/nyheter/paracetamol-paminnelse-om-oppdatering-av-produktinformasjonenParacetamol – påminnelse om oppdatering av produktinformasjonen26.05.2021 22:00:0031.05.2021 22:00:00