Revidert merkingsveiledning for legemiddelpakningerhttps://legemiddelverket.no/nyheter/revidert-merkingsveiledning-for-legemiddelpakningerRevidert merkingsveiledning for legemiddelpakninger30.11.2022 23:00:00​​Revidert merkingsveiledning ble publisert 1. desember. Både faglig innhold og selve utformingen av veiledningen er oppdatert.
Rasjonering av Paxlovid tabletterhttps://legemiddelverket.no/nyheter/rasjonering-av-paxlovid-tabletterRasjonering av Paxlovid tabletter30.11.2022 23:00:00Fra og med 01. desember 2022 kl. 13:00 innføres rasjonering på Paxlovid tabletter, alle styrker.
Endret tilbakeholdelsestid for Reeleze vethttps://legemiddelverket.no/nyheter/endret-tilbakeholdelsestid-for-reeleze-vetEndret tilbakeholdelsestid for Reeleze vet29.11.2022 23:00:00Legemidlet Releeze vet mot lakselus har fått endret tilbakeholdelsestid fra 105 døgngrader til 210 døgngrader. Dette er en konsekvens av at virkestoffet diflubenzuron har fått endret maksimal restmengdekonsentrasjon (MRL) fra 1000 µg/kg til 10 µg/kg.
Reviderte terapianbefalinger for bruk av antibakterielle legemidler til produksjonsdyrhttps://legemiddelverket.no/nyheter/reviderte-terapianbefalinger-for-bruk-av-antibakterielle-legemidler-til-produksjonsdyrReviderte terapianbefalinger for bruk av antibakterielle legemidler til produksjonsdyr29.11.2022 23:00:00Statens Legemiddelverk har i samarbeid med aktuelle fagmiljøer oppdatert terapianbefalingene for bruk av antibakterielle milder til produksjonsdyr.
Legemiddelverket fjerner rasjonering på RoActemra 162 mg injeksjonsvæskehttps://legemiddelverket.no/nyheter/rasjonering-av-roactemraLegemiddelverket fjerner rasjonering på RoActemra 162 mg injeksjonsvæske21.07.2021 22:00:0028.11.2022 23:00:00Nå fjernes rasjonering på RoActemra 162 mg injeksjonsvæske.
Nytt om legemidler nr. 17 2022https://legemiddelverket.no/nyheter/nytt-om-legemidler-nr-17-2022Nytt om legemidler nr. 17 202224.11.2022 23:00:00Flere pasienter får kolesterolsenkende PCSK9-hemmer på blå resept. Kraftige menstruasjonsblødninger føres opp som bivirkning av koronavaksiner.
Legemiddelverket søker direktører til nye områderhttps://legemiddelverket.no/nyheter/legemiddelverket-soker-direktorer-til-nye-omraderLegemiddelverket søker direktører til nye områder24.11.2022 23:00:00Statens legemiddelverk skal sikre mennesker og dyr tilgang på trygge og effektive medisinske produkter. Nå søker vi to områdedirektører til å hjelpe oss med å oppfylle samfunnsoppdraget.
Meldinger om mulige bivirkninger av koronavaksine per 22. november 2022https://legemiddelverket.no/nyheter/meldinger-om-mulige-bivirkninger-av-koronavaksine-per-22-november-2022Meldinger om mulige bivirkninger av koronavaksine per 22. november 202223.11.2022 23:00:00Etter at over 12,1 millioner doser er satt, har Legemiddelverket mottatt 60 924 meldinger om mistenkte bivirkninger. Av disse er 52 076 meldinger behandlet. 7 373 er klassifisert som alvorlige og 44 703 er klassifisert som lite alvorlige.
Koronavaksiner og betennelse i hjertethttps://legemiddelverket.no/nyheter/koronavaksiner-og-betennelse-i-hjertetKoronavaksiner og betennelse i hjertet08.07.2021 22:00:0023.11.2022 23:00:00Det er sett flere tilfeller av perikarditt og myokarditt hos de som er vaksinert med Spikevax eller Comirnaty. I Norge har vi så langt ikke fått melding om betennelse i hjertet etter bruk av Nuvaxovid, men det er meldt om noen tilfeller i Europa.
Koronavaksiner og menstruasjonsforstyrrelserhttps://legemiddelverket.no/nyheter/koronavaksiner-og-menstruasjonsforstyrrelserKoronavaksiner og menstruasjonsforstyrrelser06.07.2021 22:00:0023.11.2022 23:00:00Legemiddelverket har mottatt mange meldinger fra kvinner som opplevde menstruasjonsforstyrrelser etter koronavaksinering. Signalet er fulgt opp både med europeiske legemiddelmyndigheter og i norske befolkningsundersøkelser som FHI utfører.
Byttelisten per 1. desember 2022https://legemiddelverket.no/nyheter/byttelisten-per-1-desember-2022Byttelisten per 1. desember 202222.11.2022 23:00:00Budesonid depotkapsler og kapsler med modifisert frisetting 3 mg er byttegruppe med første generika, og digoksin tabletter 62,5 mcg er byttegruppe med første parallellimport.
Høring - forslag til endring av forskrift om legemidler til dyrhttps://legemiddelverket.no/nyheter/horing-av-forslag-til-endring-av-forskrift-om-legemidler-til-dyrHøring - forslag til endring av forskrift om legemidler til dyr21.11.2022 23:00:00På vegne av Helse- og omsorgsdepartementet sender Statens legemiddelverk på høring forslag til endret forskrift 9. september 2022 nr. 1573 om legemidler til dyr.
Legemiddelverket viderefører ordningen for elektronisk distribusjon av sikkerhetsmateriellhttps://legemiddelverket.no/nyheter/legemiddelverket-videreforer-ordningen-for-elektronisk-distribusjon-av-sikkerhetsmateriellLegemiddelverket viderefører ordningen for elektronisk distribusjon av sikkerhetsmateriell20.11.2022 23:00:00Etter positive resultater og tilbakemeldinger for piloten om elektronisk distribusjon av sikkerhetsmateriell, viderefører Legemiddelverket ordningen permanent.
Feil i FEST - refusjonsinformasjon for Atenolol Mylanhttps://legemiddelverket.no/nyheter/feil-i-fest-refusjonsinformasjon-for-atenolol-mylanFeil i FEST - refusjonsinformasjon for Atenolol Mylan17.11.2022 23:00:00En feil i FEST har medført at pakningen med 2x49 tabletter Atenolol 100 mg ikke er registrert med refusjon. Fram til neste oppdatering av FEST er det derfor gjort vedtak om at refusjon midlertidig kan registreres som individuell stønad.
Behov for tett oppfølging av synet hos barn som bruker Xalkorihttps://legemiddelverket.no/nyheter/behov-for-tett-oppfolging-av-synet-hos-barn-som-bruker-xalkoriBehov for tett oppfølging av synet hos barn som bruker Xalkori17.11.2022 23:00:00Kreftlegemidlet Xalkori er nå godkjent for bruk hos barn. Synsforstyrrelser er en kjent risiko ved bruk av Xalkori. Dette kan være vanskeligere å oppdage hos barn, og barn bør derfor overvåkes ekstra nøye for utvikling av synsforstyrrelser.
Økt risiko for utvikling av meningeom ved bruk av klormadinonacetat og nomegestrolacetathttps://legemiddelverket.no/nyheter/okt-risiko-for-utvikling-av-meningeom-ved-bruk-av-klormadinonacetat-og-nomegestrolacetatØkt risiko for utvikling av meningeom ved bruk av klormadinonacetat og nomegestrolacetat13.11.2022 23:00:00Det er økt risiko for å utvikle meningeom (hjernehinnesvulst) ved bruk av klormadinonacetat eller nomegestrolacetat, først og fremst ved høye doser over lengre tid.
Flere pasienter får kolesterolsenkende PCSK9-hemmere på blå resepthttps://legemiddelverket.no/nyheter/flere-pasienter-far-pcsk9-hemmere-pa-bla-reseptFlere pasienter får kolesterolsenkende PCSK9-hemmere på blå resept10.11.2022 23:00:00Fra 1. januar 2023 får PCSK9-hemmeren Praluent forhåndsgodkjent refusjon og kan forskrives på blå resept for flere pasienter enn i dag. De to andre PCSK9-hemmerne, Repatha og Leqvio, vil fortsatt være tilgjengelige via individuell stønad.
Koronavaksinen fra Sanofi Pasteur er godkjent i Europahttps://legemiddelverket.no/nyheter/koronavaksinen-fra-sanofi-pasteur-er-godkjent-i-europaKoronavaksinen fra Sanofi Pasteur er godkjent i Europa09.11.2022 23:00:00Den vitenskapelige komitéen (CHMP) i EMA har i dag anbefalt å godkjenne koronavaksinen Vidprevtyn Beta fra Sanofi Pasteur.
Vær bevisst på bivirkninger av legemidlerhttps://legemiddelverket.no/nyheter/ver-bevisst-pa-bivirkninger-av-legemidlerVær bevisst på bivirkninger av legemidler09.11.2022 23:00:00Legemidler som brukes i Norge er godt undersøkt i studier. Likevel kan de gi bivirkninger. Det er viktig å være oppmerksom og melde mulige bivirkninger, særlig alvorlige og uventede. Slik kan legemidler bli tryggere å bruke for alle.
Høring – oppføring av to nye stoffer på listen over narkotikaprekursorerhttps://legemiddelverket.no/nyheter/horing-oppforing-av-to-nye-stoffer-pa-listen-over-narkotikaprekursorerHøring – oppføring av to nye stoffer på listen over narkotikaprekursorer08.11.2022 23:00:00På vegne av Helse- og omsorgsdepartementet har Legemiddelverket sendt på høring et forslag om gjennomføring av EU-forordning (EU) 2022/1518 om narkotikaprekursorer i norsk rett.