EMA undersøker alvorlige tilfeller med blodpropp etter vaksinasjon med Janssen-vaksinenhttps://legemiddelverket.no/nyheter/ema-undersoker-alvorlige-tilfeller-med-blodpropp-etter-vaksinasjon-med-janssen-vaksinenEMA undersøker alvorlige tilfeller med blodpropp etter vaksinasjon med Janssen-vaksinen08.04.2021 22:00:00
Høring om endring av legemiddelforskriften og blåreseptforskriftenhttps://legemiddelverket.no/nyheter/horing-om-endring-av-legemiddelforskriften-og-blareseptforskriftenHøring om endring av legemiddelforskriften og blåreseptforskriften07.04.2021 22:00:00
Reports of possible adverse reactions to COVID-19 vaccines as of 6 April 2021https://legemiddelverket.no/nyheter/reports-of-possible-adverse-reactions-to-covid-19-vaccines-as-of-6-april-2021Reports of possible adverse reactions to COVID-19 vaccines as of 6 April 202107.04.2021 22:00:00
Meldinger om mulige bivirkninger etter koronavaksine per 6. april 2021https://legemiddelverket.no/nyheter/meldinger-om-mulige-bivirkninger-etter-koronavaksine-per-6-april-2021Meldinger om mulige bivirkninger etter koronavaksine per 6. april 202107.04.2021 22:00:00
EMA har konkludert: Sammenheng mellom AstraZeneca-vaksinen og de sjeldne tilfellenehttps://legemiddelverket.no/nyheter/ema-har-konkludert-sammenheng-mellom-astrazeneca-vaksinen-og-de-sjeldne-tilfelleneEMA har konkludert: Sammenheng mellom AstraZeneca-vaksinen og de sjeldne tilfellene06.04.2021 22:00:00
Resept fra lege i Storbritannia er ikke lenger gyldig i norske apotekhttps://legemiddelverket.no/nyheter/resept-fra-lege-i-storbritannia-er-ikke-lenger-gyldig-i-norske-apotekResept fra lege i Storbritannia er ikke lenger gyldig i norske apotek06.04.2021 22:00:00
Økt kvalitet i e-resepthttps://legemiddelverket.no/nyheter/okt-kvalitet-i-e-reseptØkt kvalitet i e-resept06.04.2021 22:00:00
Norske legemiddelstandarder 2021.1 er publiserthttps://legemiddelverket.no/nyheter/norske-legemiddelstandarder-20211-er-publisertNorske legemiddelstandarder 2021.1 er publisert05.04.2021 22:00:00
AstraZeneca-vaksinen: foreløpige konklusjoner fra EMAs ekspertgruppehttps://legemiddelverket.no/nyheter/astrazeneca-vaksinen-forelopige-konklusjoner-fra-emas-ekspertgruppeAstraZeneca-vaksinen: foreløpige konklusjoner fra EMAs ekspertgruppe30.03.2021 22:00:00
Reports of possible adverse reactions to COVID-19 vaccines as of 30 March 2021https://legemiddelverket.no/nyheter/reports-of-possible-adverse-reactions-to-covid-19-vaccines-as-of-30-march-2021Reports of possible adverse reactions to COVID-19 vaccines as of 30 March 202130.03.2021 22:00:00
Meldinger om mulige bivirkninger etter koronavaksine per 30. mars 2021https://legemiddelverket.no/nyheter/meldinger-om-mulige-bivirkninger-etter-koronavaksine-per-30-mars-2021Meldinger om mulige bivirkninger etter koronavaksine per 30. mars 202130.03.2021 22:00:00
Viktig at informasjon om mistenkte bivirkninger kvalitetssikres før den publisereshttps://legemiddelverket.no/nyheter/viktig-at-informasjon-om-mistenkte-bivirkninger-kvalitetssikres-for-den-publiseresViktig at informasjon om mistenkte bivirkninger kvalitetssikres før den publiseres29.03.2021 22:00:00
Gjennomgang av LUA-listen utsatt til 2022https://legemiddelverket.no/nyheter/gjennomgang-av-lua-listen-utsatt-til-2022Gjennomgang av LUA-listen utsatt til 202227.03.2021 23:00:00
FHI forlenger pausen med bruk av AstraZeneca-vaksinenhttps://legemiddelverket.no/nyheter/fhi-forlenger-pausen-med-bruk-av-astrazeneca-vaksinenFHI forlenger pausen med bruk av AstraZeneca-vaksinen25.03.2021 23:00:00
Byttelisten per 1. april 2021https://legemiddelverket.no/nyheter/byttelisten-per-1-april-2021Byttelisten per 1. april 202125.03.2021 23:00:00
Reports of possible adverse reactions to COVID-19 vaccines as of 23 March 2021https://legemiddelverket.no/nyheter/reports-of-possible-adverse-reactions-to-covid-19-vaccines-as-of-23-march-2021Reports of possible adverse reactions to COVID-19 vaccines as of 23 March 202125.03.2021 23:00:00
Meldinger om mulige bivirkninger etter koronavaksine per 23. mars 2021https://legemiddelverket.no/nyheter/meldinger-om-mulige-bivirkninger-etter-koronavaksine-per-23-mars-2021Meldinger om mulige bivirkninger etter koronavaksine per 23. mars 202124.03.2021 23:00:00
EMAs videre arbeid med å granske de sjeldne sykdomstilfellene etter vaksinering med AstraZeneca-vaksinenhttps://legemiddelverket.no/nyheter/emas-videre-arbeid-med-a-granske-de-sjeldne-sykdomstilfellene-etter-vaksinering-med-astrazeneca-vaksinenEMAs videre arbeid med å granske de sjeldne sykdomstilfellene etter vaksinering med AstraZeneca-vaksinen24.03.2021 23:00:00
Høring - utmåling og betaling av overtredelsesgebyr ilagt i medhold av legemiddelloven, apotekloven og folketrygdlovenhttps://legemiddelverket.no/nyheter/horing-utmaling-og-betaling-av-overtredelsesgebyr-ilagt-i-medhold-av-legemiddelloven-apotekloven-og-folketrygdlovenHøring - utmåling og betaling av overtredelsesgebyr ilagt i medhold av legemiddelloven, apotekloven og folketrygdloven23.03.2021 23:00:00
Kjære helsepersonell-brev: Risiko for trombocytopeni og koagulasjonsforstyrrelser etter vaksinering med COVID-19 Vaccine AstraZenecahttps://legemiddelverket.no/nyheter/risiko-for-trombocytopeni-og-koagulasjonsforstyrrelser-etter-vaksinering-med-covid-19-vaccine-astrazenecaKjære helsepersonell-brev: Risiko for trombocytopeni og koagulasjonsforstyrrelser etter vaksinering med COVID-19 Vaccine AstraZeneca23.03.2021 23:00:00