Kobimetinib (▼Cotellic) 20 mg tabletter– fare for alvorlige blødninger, rabdomyolyse og forhøyet kreatinfosfokinasehttps://legemiddelverket.no/nyheter/kobimetinib-cotellic-20-mg-tabletter-fare-for-alvorlige-blodninger-rabdomyolyse-og-forhoyet-kreatinfosfokinaseKobimetinib (▼Cotellic) 20 mg tabletter– fare for alvorlige blødninger, rabdomyolyse og forhøyet kreatinfosfokinase20.04.2017 22:00:00
Informasjonsmøte for industrien 30. maihttps://legemiddelverket.no/nyheter/informasjonsmote-for-industrien-30-maiInformasjonsmøte for industrien 30. mai19.04.2017 22:00:00
Nytt om legemidler nr. 7-8, 19. aprilhttps://legemiddelverket.no/nyheter/nytt-om-legemidler-nr-7-8-19-aprilNytt om legemidler nr. 7-8, 19. april18.04.2017 22:00:00
Sunset Clause – forhåndsvarsler er publiserthttps://legemiddelverket.no/nyheter/sunset-clause-forhandsvarsler-er-publisertSunset Clause – forhåndsvarsler er publisert18.04.2017 22:00:00
Byttelisten per 1. mai 2017https://legemiddelverket.no/nyheter/byttelisten-per-1-mai-2017Byttelisten per 1. mai 201717.04.2017 22:00:00
Nytt system for søknader og meldinger som gjelder apotekdrifthttps://legemiddelverket.no/nyheter/nytt-system-for-soknader-og-meldinger-som-gjelder-apotekdriftNytt system for søknader og meldinger som gjelder apotekdrift26.01.2017 23:00:0006.04.2017 22:00:00
Mangel på Haldol injeksjonsvæskehttps://legemiddelverket.no/nyheter/mangel-pa-haldol-injeksjonsveskeMangel på Haldol injeksjonsvæske26.07.2016 22:00:0006.04.2017 22:00:00
Tilbaketrekking av Liskantin mikstur og tabletterhttps://legemiddelverket.no/nyheter/tilbaketrekking-av-liskantin-mikstur-og-tabletterTilbaketrekking av Liskantin mikstur og tabletter05.04.2017 22:00:00
Tilbaketrekking av EpiPen 150 og 300 mikrogram adrenalinpenner https://legemiddelverket.no/nyheter/tilbaketrekking-av-epipen-150-og-300-mikrogram-adrenalinpenner-Tilbaketrekking av EpiPen 150 og 300 mikrogram adrenalinpenner 16.03.2017 23:00:0004.04.2017 22:00:00
Actikerall (5-fluorouracil og salicylsyre) på blå resepthttps://legemiddelverket.no/nyheter/actikerall-5-fluorouracil-og-salicylsyre-pa-bla-reseptActikerall (5-fluorouracil og salicylsyre) på blå resept03.04.2017 22:00:00
Mangel på Diabact UBThttps://legemiddelverket.no/nyheter/mangel-pa-diabact-ubtMangel på Diabact UBT29.02.2016 23:00:0003.04.2017 22:00:00
Norske legemiddelstandarder 2017.1 er publiserthttps://legemiddelverket.no/nyheter/norske-legemiddelstandarder-20171-er-publisertNorske legemiddelstandarder 2017.1 er publisert02.04.2017 22:00:00
Liste over homøopatiske legemidler tillatt omsatt i Norge fra 1. juli 2017https://legemiddelverket.no/nyheter/liste-over-homoopatiske-legemidler-tillatt-omsatt-i-norge-fra-1-juli-2017Liste over homøopatiske legemidler tillatt omsatt i Norge fra 1. juli 201729.03.2017 22:00:00
Jodopax vet klassifiseres ikke lenger som legemiddelhttps://legemiddelverket.no/nyheter/jodopax-vet-klassifiseres-ikke-lenger-som-legemiddelJodopax vet klassifiseres ikke lenger som legemiddel27.03.2017 22:00:00
Herceptin (trastuzumab) og nødvendigheten av hjerteovervåkning under og etter behandlingenhttps://legemiddelverket.no/nyheter/herceptin-trastuzumab-og-nodvendigheten-av-hjerteovervakning-under-og-etter-behandlingenHerceptin (trastuzumab) og nødvendigheten av hjerteovervåkning under og etter behandlingen22.03.2017 06:00:00
Byttelisten per 1. april 2017https://legemiddelverket.no/nyheter/byttelisten-per-1-april-2017Byttelisten per 1. april 201721.03.2017 23:00:00
Ekvacillin vil ikke lenger markedsføres fra 1. maihttps://legemiddelverket.no/nyheter/ekvacillin-vil-ikke-lenger-markedsfores-fra-1-maiEkvacillin vil ikke lenger markedsføres fra 1. mai20.03.2017 23:00:00
Mangel på Ovivac P vet.https://legemiddelverket.no/nyheter/mangel-pa-ovivac-p-vetMangel på Ovivac P vet.20.03.2017 23:00:00
Nytt om legemidler nr. 6, 21. marshttps://legemiddelverket.no/nyheter/nytt-om-legemidler-nr-6-21-marsNytt om legemidler nr. 6, 21. mars20.03.2017 23:00:00
Nye rutiner knyttet til godkjenningsfritak for legemidler til menneskerhttps://legemiddelverket.no/nyheter/nye-rutiner-knyttet-til-godkjenningsfritak-for-legemidler-til-menneskerNye rutiner knyttet til godkjenningsfritak for legemidler til mennesker13.03.2017 23:00:00