6 legemidler mot multippel sklerose, narkolepsi, immunsvikt og sjeldne tilstander på H-resept fra 1. februarhttps://legemiddelverket.no/nyheter/6-legemidler-mot-multippel-sklerose-narkolepsi-immunsvikt-og-sjeldne-tilstander-pa-h-resept-fra-1-februar6 legemidler mot multippel sklerose, narkolepsi, immunsvikt og sjeldne tilstander på H-resept fra 1. februar25.01.2021 23:00:00
FINOSE-samarbeidet er blitt evaluerthttps://legemiddelverket.no/nyheter/finose-samarbeidet-er-blitt-evaluertFINOSE-samarbeidet er blitt evaluert24.01.2021 23:00:00
Reported suspected adverse reactions to COVID-19 vaccines as of 21 January 2021https://legemiddelverket.no/nyheter/reported-suspected-adverse-reactions-to-covid-19-vaccines-as-of-21-january-2021Reported suspected adverse reactions to COVID-19 vaccines as of 21 January 202121.01.2021 23:00:00
Meldinger om mulige bivirkninger etter koronavaksine per 21. januar 2021https://legemiddelverket.no/nyheter/meldinger-om-mulige-bivirkninger-etter-koronavaksine-per-21-januar-2021Meldinger om mulige bivirkninger etter koronavaksine per 21. januar 202121.01.2021 23:00:00
Forlengelse av pilotperiode for distribusjon av bivirkningsinformasjon til fastlegerhttps://legemiddelverket.no/nyheter/forlengelse-av-pilotperiode-for-distribusjon-av-bivirkningsinformasjon-til-fastlegerForlengelse av pilotperiode for distribusjon av bivirkningsinformasjon til fastleger20.01.2021 23:00:00
Første nasjonal handlingsplan for kliniske studier er lanserthttps://legemiddelverket.no/nyheter/forste-nasjonal-handlingsplan-for-kliniske-studier-er-lansertFørste nasjonal handlingsplan for kliniske studier er lansert19.01.2021 23:00:00
Reported suspected adverse reactions to COVID-19 vaccines as of January 14https://legemiddelverket.no/nyheter/reported-suspected-adverse-reactions-to-covid-19-vaccines-as-of-january-14Reported suspected adverse reactions to COVID-19 vaccines as of January 1414.01.2021 23:00:0018.01.2021 23:00:00
Meldte bivirkninger etter koronavaksine pr. 14. januar 2021https://legemiddelverket.no/nyheter/meldte-bivirkninger-etter-koronavaksine-pr-14-januar-2021Meldte bivirkninger etter koronavaksine pr. 14. januar 202113.01.2021 23:00:0018.01.2021 23:00:00
Bruk av mRNA-vaksiner hos eldrehttps://legemiddelverket.no/nyheter/bruk-av-mrna-vaksiner-hos-eldreBruk av mRNA-vaksiner hos eldre13.01.2021 23:00:00
Pasienter som bytter digoksinmedisin må følges opp av legehttps://legemiddelverket.no/nyheter/pasienter-som-bytter-digoksinmedisin-ma-folges-opp-av-legePasienter som bytter digoksinmedisin må følges opp av lege12.01.2021 23:00:00
Andre koronavaksine godkjent i Europahttps://legemiddelverket.no/nyheter/andre-koronavaksinegodkjent-i-europaAndre koronavaksine godkjent i Europa05.01.2021 23:00:0012.01.2021 23:00:00
AstraZeneca har søkt om godkjenning av koronavaksinehttps://legemiddelverket.no/nyheter/astrazeneca-har-sokt-om-godkjenning-av-koronavaksineAstraZeneca har søkt om godkjenning av koronavaksine11.01.2021 23:00:00
Unntak fra minimumskravet til LUA-utsalg er lenger ikke gjeldendehttps://legemiddelverket.no/nyheter/lua-utsalg-kan-selge-resterende-legemidler-ved-mangel-pa-enkeltprodukter-hos-grossistUnntak fra minimumskravet til LUA-utsalg er lenger ikke gjeldende23.03.2020 23:00:0011.01.2021 23:00:00
Pakningsvedlegg for Metformin Orifarm tabletter er rettethttps://legemiddelverket.no/nyheter/pakningsvedlegg-for-metformin-orifarm-tabletter-er-rettetPakningsvedlegg for Metformin Orifarm tabletter er rettet10.01.2021 23:00:00
Dødsfall hos sykehjemsbeboere etter koronavaksineringhttps://legemiddelverket.no/nyheter/dodsfall-hos-sykehjemsbeboere-etter-koronavaksineringDødsfall hos sykehjemsbeboere etter koronavaksinering04.01.2021 23:00:0007.01.2021 23:00:00
Abonner på nyhetsbrev med de viktigste nyhetene fra Legemiddelverkethttps://legemiddelverket.no/nyheter/abonner-pa-nyhetssaker-fra-legemiddelverketAbonner på nyhetsbrev med de viktigste nyhetene fra Legemiddelverket06.01.2021 23:00:00
Status på koronavaksiner under godkjenning per 6. januar 2021https://legemiddelverket.no/nyheter/status-pa-koronavaksiner-under-godkjenning-per-6-januar-2021Status på koronavaksiner under godkjenning per 6. januar 202105.01.2021 23:00:00
Apotek skal sende inn notifiserte papirsøknader og ekspederte søknader etter utleveringslista innen 15. januarhttps://legemiddelverket.no/nyheter/godkjenningsfritak-apotek-skal-sende-notifiserte-papirsoknader-human-og-ekspederte-soknader-etter-utleveringslista-veteriner-til-legemiddelverket-innen-15-januarApotek skal sende inn notifiserte papirsøknader og ekspederte søknader etter utleveringslista innen 15. januar05.01.2021 23:00:00
Advarer mot falske koronavaksiner som selges på nettethttps://legemiddelverket.no/nyheter/advarer-mot-falske-koronavaksiner-som-selges-pa-nettetAdvarer mot falske koronavaksiner som selges på nettet04.01.2021 23:00:00
Norske legemiddelstandarder 2021.0 er publiserthttps://legemiddelverket.no/nyheter/norske-legemiddelstandarder-20210-er-publisertNorske legemiddelstandarder 2021.0 er publisert03.01.2021 23:00:00