Vaksine godkjent for apekopperhttps://legemiddelverket.no/nyheter/vaksine-godkjent-for-apekopperVaksine godkjent for apekopper21.07.2022 22:00:0004.08.2022 22:00:00EMA har nå godkjent bruk av koppevaksinen Imvanex for forebebygging av apekopper.
Informasjonsmøte for industrien 6. september 2022https://legemiddelverket.no/nyheter/informasjonsmote-for-industrien-6-september-2022Informasjonsmøte for industrien 6. september 202229.06.2022 22:00:0004.08.2022 22:00:00Blant temaene blir Legemiddelverkets strategi, ny forordning om kliniske studier og nordisk samarbeid om metodevurdering.
Koronavaksiner og betennelse i hjertethttps://legemiddelverket.no/nyheter/koronavaksiner-og-betennelse-i-hjertetKoronavaksiner og betennelse i hjertet08.07.2021 22:00:0003.08.2022 22:00:00Det er sett flere tilfeller av perikarditt og myokarditt hos de som er vaksinert med Spikevax eller Comirnaty. I Norge har vi så langt ikke fått melding om betennelse i hjertet etter bruk av Nuvaxovid, men det er meldt om noen tilfeller i Europa.
Byttelisten per 1. august 2022https://legemiddelverket.no/nyheter/byttelisten-per-1-august-2022Byttelisten per 1. august 202225.07.2022 22:00:00Sapropterin oppløselige tabletter 100 mg er byttegruppe med første generika. De andre endringene på byttelisten er parallellimporterte legemidler og generika i allerede eksisterende byttegrupper.
Tilbakekalling av Nerfasin vet 20 mg/ml injeksjonsvæskehttps://legemiddelverket.no/nyheter/tilbakekalling-av-nerfasin-vet-20-mgml-injeksjonsveskeTilbakekalling av Nerfasin vet 20 mg/ml injeksjonsvæske20.07.2022 22:00:00Leverandøren av Nerfasin vet 20 mg/ml injeksjonsvæske til storfe, hest, hund og katt, Dechra Veterinary Product AS, tilbakekaller alle partier av legemidlet som er tilgjengelig i Norge.
Mangel på hostemiksturerhttps://legemiddelverket.no/nyheter/mangel-pa-hostemiksturerMangel på hostemiksturer20.07.2022 22:00:00Det er mangel på hostemiksturer Cosylan og Solvipect Comp. Mangelen skyldes henholdsvis produksjonsproblemer og forsinket levering.
Norge trekkes frem som innovatør av EU-kommisjonenhttps://legemiddelverket.no/nyheter/norge-trekkes-frem-som-innovator-av-eu-kommisjonenNorge trekkes frem som innovatør av EU-kommisjonen14.07.2022 22:00:00EU-kommisjonen fremhever nå Norge som en innovatør for arbeidet med å standardisere legemiddelinformasjon. Samarbeidet med de regionale helseforetakene om innovative tjenester i prosjektet SAFEST er en viktig årsak.
Nytt om legemidler nr. 10 2022https://legemiddelverket.no/nyheter/nytt-om-legemidler-nr-10-2022Nytt om legemidler nr. 10 202207.07.2022 22:00:00Mors vaksine beskytter også barnet i magen. Refusjon av Utrogestan for å forhindre for tidlig fødsel. Refusjon av Ryeqo ved moderate til alvorlige symptomer på myomer.
Mangel på prazikvantel-holdige preparater til hund og katthttps://legemiddelverket.no/nyheter/mangel-pa-prazikvantel-holdige-preparater-til-hund-og-kattMangel på prazikvantel-holdige preparater til hund og katt05.07.2022 22:00:00Det kan for tiden oppleves vanskeligheter med å få tak i enkelte prazikvantel-holdige preparater til hund og katt. Dette skyldes mangel på noen av styrkene og formuleringene som er markedsført for de ulike preparatene.
Ulovlig legemiddelreklame kan føre til overtredelsesgebyrhttps://legemiddelverket.no/nyheter/ulovlig-legemiddelreklame-kan-fore-til-overtredelsesgebyrUlovlig legemiddelreklame kan føre til overtredelsesgebyr30.06.2022 22:00:00Fra 1. januar 2022 kan Legemiddelverket ilegge overtredelsesgebyr for enkelt overtredelser av legemiddel- og apotekloven. Dette innebærer at Legemiddelverket nå har flere sanksjonsmuligheter mot blant annet ulovlig legemiddelreklame.
Norske legemiddelstandarder 2022.2 er publiserthttps://legemiddelverket.no/nyheter/norske-legemiddelstandarder-20222-er-publisertNorske legemiddelstandarder 2022.2 er publisert30.06.2022 22:00:00Norske legemiddelstandarder (NLS) inneholder oversikt over alle standarder, farmakopémonografier, for råvarer, legemiddelformer og farmasøytiske preparater som gjelder for Norge.
Ingen endringer i LUA-listen i 2022https://legemiddelverket.no/nyheter/ingen-endringer-i-lua-listen-i-2022Ingen endringer i LUA-listen i 202230.06.2022 22:00:00Statens legemiddelverk har besluttet at det ikke vil bli gjort endringer i listen over legemidler som kan omsettes utenom apotek i 2022
Byttelisten per 1. juli 2022https://legemiddelverket.no/nyheter/byttelisten-per-1-juli-2022Byttelisten per 1. juli 202226.06.2022 22:00:0030.06.2022 22:00:00Inhixa og Ghemaxan injeksjonsvæske, oppløsning er byttegruppe med første biotilsvarende. De andre endringene på byttelisten er parallellimporterte legemidler og generika i allerede eksisterende byttegrupper.
Fornyelser for veterinære legemidler når ny forordning for legemidler til dyr trer i krafthttps://legemiddelverket.no/nyheter/fornyelser-for-veterinere-legemidler-nar-ny-forordning-for-legemidler-til-dyr-trer-i-kraftFornyelser for veterinære legemidler når ny forordning for legemidler til dyr trer i kraft24.11.2021 23:00:0030.06.2022 22:00:00Når den nye forordningen for legemidler til dyr trer i kraft 28. januar 2022, medfører det noen endringer i reglene for gyldighet av markedsføringstillatelser for legemidler til dyr.
Vaksine mot apekopper i godkjenningsprosesshttps://legemiddelverket.no/nyheter/vaksine-mot-apekopper-i-godkjenningsprosessVaksine mot apekopper i godkjenningsprosess29.06.2022 22:00:00EU har inngått en avtale om kjøp av apekoppevaksine fra firmaet Bavarian Nordic. I USA er vaksinen godkjent mot både kopper og apekopper. Det europeiske legemiddelkontoret EMA vurderer nå om indikasjonen kan utvides til apekopper også i Europa.
Paracetamol – oppdatering av doseringsanbefalingenehttps://legemiddelverket.no/nyheter/paracetamol-oppdatering-av-doseringsanbefalingeneParacetamol – oppdatering av doseringsanbefalingene21.10.2021 22:00:0029.06.2022 22:00:00På bakgrunn av tilgjengelig kunnskap har Legemiddelverket utarbeidet nye doseringsanbefalinger. Vi anbefaler nå at paracetamol kan gis inntil 4 ganger i døgnet. Det kan ta tid før denne informasjonen blir oppdatert i alle pakninger med paracetamol.
Høring: Veileder til forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler m.m.https://legemiddelverket.no/nyheter/horing-veileder-til-forskrift-om-rekvirering-og-utlevering-av-legemidler-mmHøring: Veileder til forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler m.m.28.06.2022 22:00:00Veileder til forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler m.m. er nylig sendt på høring. Frist for høringsinnspill er 14. august 2022.
▼Voluven (oppløsninger til infusjon med hydroksyetylstivelse /HES) trekkes fra markedethttps://legemiddelverket.no/nyheter/voluven-opplosninger-til-infusjon-med-hydroksyetylstivelse-hes-trekkes-fra-markedet▼Voluven (oppløsninger til infusjon med hydroksyetylstivelse /HES) trekkes fra markedet22.06.2022 22:00:0027.06.2022 22:00:00Markedsføringstillatelsen for Voluven trekkes. Bakgrunnen er at det i flere land er utstrakt bruk av legemidlet ved tilstander som er kontraindisert, og der bruk gir risiko for nyreskade og død. I Norge har legemidlet vært lite brukt de siste årene.
Koronavaksinen fra Valneva er godkjent i Europahttps://legemiddelverket.no/nyheter/koronavaksinen-fra-valneva-er-godkjent-i-europaKoronavaksinen fra Valneva er godkjent i Europa22.06.2022 22:00:0026.06.2022 22:00:00Den vitenskapelige komitéen (CHMP) i EMA har anbefalt godkjenning for COVID-19 Vaccine (inactivated, adjuvanted) Valneva. Dette er vedtatt av EU-kommisjonen.
Anbudspilot åpner for at flere pasienter kan få behandling med PCSK9-hemmere på blå resepthttps://legemiddelverket.no/nyheter/anbudspilot-apner-for-at-flere-pasienter-kan-fa-behandling-med-pcsk9-hemmere-pa-bla-reseptAnbudspilot åpner for at flere pasienter kan få behandling med PCSK9-hemmere på blå resept23.06.2022 22:00:00I fjor høst startet pilotprosjektet hvor en gruppe kolesterolsenkende legemidler (PCSK9-hemmere) skal anbudsutsettes. Nå er dokumentene klare, og anbudet åpner for at flere pasienter kan få behandlingen med disse legemidlene refundert.