Gå til skjema for å melde bivirkninger

Hva er en bivirkning?

Bivirkninger er alle uønskede virkninger legemidler kan ha. Ubehag eller andre symptomer du merker når du tar legemidler kan være bivirkninger, men de kan også være forårsaket av sykdom. Les mer om bivirkninger.

Hva gjør du om du får bivirkninger?

Du kan melde selv ved hjelp av meldeskjema. Dersom du får plagsomme symptomer du tror kan være bivirkninger av legemidlet du bruker, bør du kontakte lege for å vurdere videre behandling. Dette gjelder særlig bivirkninger som føles alvorlige eller påvirker din legemiddelbruk.

Hvem kan melde bivirkninger?

Du kan melde bivirkninger for deg selv og på vegne av dine nærmeste.

Når kan jeg melde bivirkninger?

Meld inn bivirkninger som oppleves som svært belastende eller ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Det er tilstrekkelig at du selv har en mistanke om at bivirkningen har sammenheng med bruk av medisin.

Hvorfor skal jeg melde bivirkninger?

Det er viktig at Legemiddelverket får informasjon om bivirkninger etter bruk av medisiner. Meld inn bivirkninger som oppleves som svært belastende eller ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Din bivirkningsmelding vurderes sammen med andre meldinger i arbeidet med å gjøre medisinbruk tryggere både for deg og andre pasienter. Din melding kan gi oss ny kunnskap om hvordan bivirkninger påvirker medisinbruk og livskvalitet.  

Hvordan melder jeg en bivirkning?

Ved hjelp av meldeskjema på Internett kan du melde bivirkninger til Legemiddelverket. Meldeskjemaet ligger i Altinn og krever innlogging ved hjelp av en elektronisk ID (MinID, BankID, Commfides eller Buypass) via ID-porten. Dette sikrer at uvedkomne ikke får tilgang til dine opplysninger. Her kan du lese mer om elektronisk ID og hvordan du får elektronisk ID.

Lege, tannlege og farmasøyt på apotek kan også melde bivirkninger på dine vegne, gjennom et eget meldesystem for helsepersonell. Det er ikke nødvendig å melde bivirkningen på nytt, dersom du vet at helsepersonell allerede har meldt på dine vegne.

Hvilke legemidler omfattes av ordningen?

Du kan melde bivirkninger av alle legemidler som er godkjent i Norge, både legemidler som du har fått på resept og reseptfrie. Bivirkninger av naturmidler og kosttilskudd (helsekost) må meldes via lege, farmasøyt på apotek eller tannlege.

Bivirkninger av kosmetiske produkter meldes til Folkehelseinstituttet.

Bivirkninger av legemidler hos dyr må meldes via veterinær.

Hvilken type informasjon skal gis i bivirkningsmeldingen?

Meldingen din er anonym, men du må likevel gi opplysninger om fødselsdato, initialer, kjønn og bostedsfylke. I tillegg blir du bedt om å beskrive din legemiddelbruk, bivirkningen(e) og andre relevante opplysninger. Svært få felter i skjemaet må fylles ut, men du øker nytten av meldingen ved å fylle ut alle relevante felter.

Du bør ha pakningene til legemidlene du bruker foran deg når du skal fylle ut meldeskjema.

Hva blir gjort med meldingen?

Din melding vil bli vurdert sammen med andre meldinger i arbeidet for å gjøre legemiddelbruk tryggere. Ved behov vil pakningsvedlegget oppdateres med ny bivirkningsinformasjon. Din melding kan også gi oss ny kunnskap om hvordan bivirkninger påvirker pasienters legemiddelbruk og livskvalitet.

Du vil ikke få personlig tilbakemelding på meldingen din, og Legemiddelverket vil ikke kunne kontakte deg. Dersom du senere har behov for å kontakte Legemiddelverket i forbindelse med meldingen din, må du derfor referere til meldingsnummeret i kvitteringen du får i Min meldingsboks i Altinn ved innsending.

Hvordan sikres personvernet ved behandling av sensitive data?

Les vår personvernerklæring.

Kan jeg lagre en kopi av meldingen jeg har sendt inn?

En kopi av meldingen din blir alltid lagret i Min meldingsboks under mappen Arkivert i Altinn. Det er bare du som har tilgang til å se på denne kopien.

Hvor finner jeg informasjon om bivirkninger av et legemiddel jeg bruker?

Dette finner du svar på i pakningsvedlegget som kan søke opp i Felleskatalogen eller Legemiddelsøk. Legemiddelverket har ikke mulighet til å publisere oversikt over alle mistenkte bivirkninger som er meldt inn.  

Spørsmål?

Ta kontakt med lege eller farmasøyt på apotek dersom du har spørsmål rundt egen legemiddelbruk. Legemiddelverket kan ikke kommentere enkeltpersoners legemiddelbruk.

Generelle spørsmål og tilbakemeldinger rettes til Legemiddelverket.

Se også brosjyre for informasjon om pasientmeldinger.


Oppdatert: 17.08.2018

Publisert: 13.06.2016

​Fant du det du lette etter?