Gå til skjema for å melde bivirkninger

Alle legemidler kan ha bivirkninger

Bivirkninger er alle uønskede virkninger legemidler kan ha. Ubehag eller andre symptomer du merker når du tar legemidler kan være bivirkninger, men de kan også være forårsaket av sykdommen din. Alle legemidler kan gi bivirkninger, men ikke alle som bruker et legemiddel får bivirkninger. Eldre pasienter har generelt større risiko for bivirkninger enn yngre.

Hva som skal godtas av bivirkninger avhenger av legemidlet, sykdommen og pasienten. Vi må akseptere flere og mer alvorlige bivirkninger ved behandling av alvorlige sykdommer enn ved for eksempel bruk av vaksiner. Ikke alle bivirkninger er kjent når et nytt legemiddel tas i bruk. Noen bivirkninger avdekkes først når det blir tatt i bruk av flere pasienter eller brukes over lang tid. Derfor bør du melde fra til Legemiddelverket.

Det er ikke nødvendig å melde lite alvorlige bivirkninger som er nevnt i pakningsvedlegget. Meld bivirkninger som oppleves som svært belastende eller som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Det er tilstrekkelig at du selv har en mistanke om at bivirkningen har sammenheng med bruk av legemidlet. Du kan melde bivirkninger av alle legemidler som er godkjent i Norge, både legemidler og naturlegemidler som du har fått på resept eller kjøpt reseptfritt.

Helsepersonell, som for eksempel lege, tannlege, farmasøyt på apotek og sykepleier, kan også melde bivirkninger på dine vegne gjennom et eget meldesystem for helsepersonell. Det er ikke nødvendig å melde bivirkningen på nytt dersom du vet at helsepersonell allerede har meldt på dine vegne.

Snakk med legen dersom du får plagsomme symptomer du tror kan være bivirkninger av legemidlet du bruker. Du og legen må sammen vurdere om du skal fortsette med behandlingen eller ikke.

Hvor finner jeg informasjon om bivirkninger?

Informasjon om kjente bivirkninger finner du i pakningsvedlegget som kan søkes opp i Felleskatalogen eller Legemiddelsøk.

Hvordan unngår jeg bivirkninger?

Bruk legemidlet slik det er beskrevet i pakningsvedlegget eller følg legens anbefaling. Legen kan vurdere at du skal bruke legemidlet annerledes enn det som står i pakningsvedlegget, fordi legen kjenner din situasjon og kan ta individuelle hensyn.

Et legemiddel kan i noen tilfeller gi uønskede virkninger når det brukes i uheldige kombinasjoner med andre legemidler eller kosttilskudd. Dette kalles interaksjoner. Husk å fortelle legen om alle legemidler (også reseptfrie) og kosttilskudd du bruker, slik at legen kan vurdere uheldige kombinasjoner.

Søk i interaksjoner

Les mer om uheldige kombinasjoner av legemidler

Hvordan melder jeg bivirkninger?

Du kan melde ved hjelp av et elektronisk meldeskjema. Skjemaet ligger i Altinn og krever innlogging ved hjelp av en elektronisk ID via ID-porten. Dette sikrer at uvedkomne ikke får tilgang til dine opplysninger. Her kan du lese mer om elektronisk ID og hvordan du får elektronisk ID.

Meldingen din er anonym. Du må likevel gi opplysninger om fødselsdato, initialer, kjønn og bostedsfylke. I tillegg blir du bedt om å beskrive din legemiddelbruk, bivirkningen(e) og andre relevante opplysninger. Nytten av meldingen blir større hvis du fyller ut så mange opplysninger som mulig.

Bivirkninger av kosmetiske produkter og kosttilskudd meldes til Mattilsynet. Bivirkninger av legemidler hos dyr må meldes via veterinær.

Hva skjer med bivirkningsmeldingen min?

En kopi av meldingen din blir alltid lagret i Min meldingsboks under mappen Arkivert i Altinn. Det er bare du som har tilgang til å se på denne kopien. Din melding vil bli vurdert sammen med andre meldinger i arbeidet for å gjøre legemiddelbruk tryggere.

Legemiddelverket kan ikke kontakte deg og du vil ikke få personlig tilbakemelding på meldingen din. Derfor må du vise til meldingsnummeret fra kvitteringen i Altinn hvis du har behov for å kontakte Legemiddelverket i forbindelse med meldingen din.

Hvordan ivaretas personvern?

Det er strenge krav til personvern og informasjonssikkerhet for nasjonale helseregistre.

Les vår personvernerklæring.

Ved å melde bivirkninger bidrar du til tryggere legemiddelbruk!

Oppdatert: 30.04.2020

Publisert: 13.06.2016

​Fant du det du lette etter?