Godkjenning av desinfeksjonsmidlerhttps://legemiddelverket.no/godkjenning/godkjenning-av-desinfeksjonsmidlerGodkjenning av desinfeksjonsmidlerSkjema og veiledning for søknad om godkjenning av kjemiske desinfeksjonsmidler til teknisk bruk i helse- og sykepleie. 21Skjema og veiledning for søknad.
Godkjenning av legemidlerhttps://legemiddelverket.no/godkjenning/godkjenning-av-legemidlerGodkjenning av legemidlerProsedyrer, regelverk og skjemaer for MT-søknad, endring og fornyelse. Informasjon om registreringsgebyr.15
Godkjente virksomheter https://legemiddelverket.no/godkjenning/godkjente-virksomheterGodkjente virksomheter Oversikt over godkjente apotek, grossister, importører og tilvirkere.1155
Klassifiseringhttps://legemiddelverket.no/godkjenning/klassifiseringKlassifiseringKlassifisering som legemiddel og bruk av medisinske påstander.489
Klinisk utprøvinghttps://legemiddelverket.no/godkjenning/klinisk-utprovingKlinisk utprøvingEn klinisk utprøving gjennomføres for å finne ut hvordan et legemiddel virker, hvilke bivirkninger det har, og hvordan det omsettes i kroppen. Legemidlene som undersøkes kan både være nye legemidler, og godkjente legemidler som allerede selges i Norge.17Informasjon om søknad, compassionate use, regelverk, saksbehandlingstider med mer.
Narkotika og dopinghttps://legemiddelverket.no/godkjenning/narkotika-og-dopingNarkotika og dopingInformasjon om regelverk for narkotika og doping, inkludert narkotikalisten og dopinglisten.490​Regelverk​​​​ inkludert narkotikalisten og dopinglisten.​
Norske legemiddelstandarderhttps://legemiddelverket.no/godkjenning/nlsNorske legemiddelstandarderNorske legemiddelstandarder, NLS, er del av norsk farmakopé og inneholder oversikt over standarder (farmakopémonografier) for legemidler som gjelder for Norge. ​Den oppdaterte utgaven, NLS 2017.0, gjelder fra 1. januar 2017 og erstatter NLS 2016.2. ​548Oversikt over farmakopémonografier for legemidler som gjelder for Norge. ​
Oppdateringer av produktinformasjonhttps://legemiddelverket.no/godkjenning/oppdatering-av-produktinformasjonOppdateringer av produktinformasjonInnehaver av markedsføringstillatelse for et legemiddel er ansvarlig for å oppdatere sin produktinformasjon i henhold til ny kunnskap om legemiddelet.660Informasjon til MT-innehavere om anbefalinger fra CHMP, PRAC med flere.
Tilvirkninghttps://legemiddelverket.no/godkjenning/tilvirkningTilvirkningTilverking omfattar produksjon, kvalitetskontroll og frigjeving av legemiddel. Tilverkinga kan vere fullstendig frå råvare til bruksferdig legemiddel, eller delvis som for eksempel berre ompakking. 19Tilverkarløyve, GMP-sertifikat, kontroll med verksame stoff (API), tilsyn med blodbankar, maskinell dosepakking, tiltak ved kvalitetssvikt/tilbakekalling.
Veiledning og råd til bedrifter og akademiahttps://legemiddelverket.no/godkjenning/veiledning-og-radVeiledning og råd til bedrifter og akademiaLegemiddelverket bistår bedrifter og akademia med veiledning og råd innenfor legemiddelutvikling, klinisk forskning, legemiddelreklame og helseøkonomi. Legemiddelverket veileder også apotek, grossister og tilvirkere på legemiddelområdet.481Veiledning innenfor legemiddelutvikling, klinisk forskning, helseøkonomi med mer.