Anbefalinger om oppdateringer av produktinformasjonhttps://legemiddelverket.no/godkjenning/godkjenning-av-legemidler/anbefalinger-om-oppdatering-av-produktinformasjonAnbefalinger om oppdateringer av produktinformasjonInnehaver av markedsføringstillatelse for et legemiddel er ansvarlig for å oppdatere sin produktinformasjon i henhold til ny kunnskap om legemiddelet. Her finner du anbefalinger og norske oversettelser av anbefalt tekst.660Anbefalinger fra CHMP, PRAC med flere.
Desinfeksjonsmidler - godkjenning, tilvirkning og importhttps://legemiddelverket.no/godkjenning/desinfeksjonsmidlerDesinfeksjonsmidler - godkjenning, tilvirkning og importRegelverket for godkjenning, tilvirkning og import av desinfeksjonsmidler avhenger av klassifiseringen av produktet. 21Informasjon om regelverk for ulike typer desinfeksjonsmidler. Informasjon om godkjenning av desinfeksjonsmidler til teknisk bruk i helse- og sykepleie.
Godkjenning av legemidlerhttps://legemiddelverket.no/godkjenning/godkjenning-av-legemidlerGodkjenning av legemidlerMaler og skjemaer for MT-søknad, endring og fornyelse. Informasjon om registreringsgebyr.15
Godkjente virksomheter https://legemiddelverket.no/godkjenning/godkjente-virksomheterGodkjente virksomheter Oversikt over godkjente apotek, grossister, importører og tilvirkere.1155
Klassifisering av legemidlerhttps://legemiddelverket.no/godkjenning/klassifiseringKlassifisering av legemidlerKlassifisering som legemiddel og bruk av medisinske påstander.489
Klinisk utprøving av legemidlerhttps://legemiddelverket.no/godkjenning/klinisk-utprovingKlinisk utprøving av legemidlerEn klinisk utprøving gjennomføres for å finne ut hvordan et legemiddel virker, hvilke bivirkninger det har, og hvordan det omsettes i kroppen. Legemidlene som undersøkes kan både være nye legemidler, og godkjente legemidler som allerede selges i Norge.17Informasjon om søknad, compassionate use, regelverk, saksbehandlingstider med mer.
Koronavaksinerhttps://legemiddelverket.no/godkjenning/koronavaksinerKoronavaksinerInformasjon om godkjenning og bivirkninger av koronavaksiner.2607Informasjon om godkjenning av vaksiner og oversikt over bivirkninger.
Legemidler til behandling av covid-19https://legemiddelverket.no/godkjenning/legemidler-mot-covid-19Legemidler til behandling av covid-19Det pågår fortsatt utvikling og utprøving av legemidler mot covid-19, og flere er godkjent for slik bruk i Europa. Noen av terapiene er nyutviklet, mens andre er «gamle» legemidler som har vist effekt ved covid-19.2608Det pågår fortsatt utvikling og utprøving av legemidler mot covid-19 og flere er godkjent for slik bruk i Europa.
Narkotika og dopinghttps://legemiddelverket.no/godkjenning/narkotika-og-dopingNarkotika og dopingInformasjon om regelverk for narkotika og doping, inkludert narkotikalisten og dopinglisten.490​Regelverk​​​​ inkludert narkotikalisten og dopinglisten.​
Norske legemiddelstandarderhttps://legemiddelverket.no/godkjenning/nlsNorske legemiddelstandarderNorske legemiddelstandarder, NLS, er del av norsk farmakopé og inneholder oversikt over standarder (farmakopémonografier) for legemidler som gjelder for Norge. Den oppdaterte utgaven, NLS 2023.1, gjelder fra 1. april 2023 og erstatter NLS 2023.0. 548Oversikt over farmakopémonografier for legemidler som gjelder for Norge. ​
Tilvirkning av legemidlerhttps://legemiddelverket.no/godkjenning/tilvirkningTilvirkning av legemidlerTilverking omfattar produksjon, kvalitetskontroll og frigjeving av legemiddel. Tilverkinga kan vere fullstendig frå råvare til bruksferdig legemiddel, eller delvis som for eksempel berre ompakking. 19Tilvirkertillatelse, GMP-sertifikat, kontroll med virkestoffer (API), tilsyn med blodbanker, maskinell dosepakking, tiltak ved kvalitetssvikt/tilbakekalling.
Veiledning og råd til bedrifter og akademiahttps://legemiddelverket.no/godkjenning/veiledning-og-radVeiledning og råd til bedrifter og akademiaLegemiddelverket bistår bedrifter og akademia med veiledning og råd innenfor utvikling av medisinske produkter, klinisk utprøving og helseøkonomi. Legemiddelverket veileder også apotek, grossister og tilvirkere på legemiddelområdet.481Veiledning innenfor utvikling av medisinske produkter, klinisk forskning, helseøkonomi med mer.

​Fant du det du lette etter?