​​​

Forskriften om rekvirering og utlevering av legemidler m.m § 11-4 første og andre ledd regulerer hvilke opplysninger ansatte i apotek skal registrere om ekspedisjon og utlevering. 

I tillegg til dokumentasjonen av ekspedering og utlevering, skal ansatte i apotek også dokumentere opplysninger om helsehjelp til pasienten. Av forskriften § 11-4 tredje ledd fremgår det at opplysninger som kan være relevante og nødvendige for helsehjelpen til den enkelte pasient, jf. forskrift om pasientjournal § 6, også skal registreres. Dette følger også av helsepersonelloven § 39 om plikt til å føre journal. 

Veiledning om dokumentasjonspliktig helsehjelp i apotek


Begge veilederene er publisert på Helsedirektoratets nettsid​e


​​
Oppdatert: 06.07.2023

Publisert: 30.06.2020

​Fant du det du lette etter?