​​​Legemiddelsamstemming (LMS)

​​Legemiddelsamstemming (LMS) er å lage en liste over alle legemidler pasientens faktisk bruker.

Lege eller virksomhet som overtar behandlingsansvaret for en pasient, bør alltid utføre LMS. Pasienten eller den som hjelper pasienten med bruk av legemidler, skal bekrefte, korrigere og supplere innholdet i den beste, tilgjengelige skriftlige kilden til pasientens legemidler, for eksempel Pasientens legemiddelliste (PLL), Kjernejournal (KJ) eller gyldige resepter i reseptformidleren (RF). LMS kan utføres av lege, eller annet helsepersonell som har fått opplæring i metoden. ​​Den samstemte listen kalles pasientens Legemidler i bruk (LIB). Den er viktig for blant annet

  • legens vurdering av pasientens kliniske tilstand 
  • oppdatering av gyldige resepter i RF
  • korrekt utdeling av legemidler i institusjon 
  • hjemmeboende pasienter som bruksanvisning 

LMS må alltid utføres før legemiddelgjennomgang.

Legemiddelgjennomgang (LMG) 

Legemiddelgjennomgang (LMG) ​er en systematisk vurdering av alle pasientens legemidler for å sikre best mulig effekt og redusere risiko for bivirkninger og pasientskader. 

LMG kan utføres av legen alene eller sammen med farmasøyt og/eller sykepleier. Pasienten bør delta, ved behov også pårørende. LMG bør gjøres ved endringer i pasientens tilstand eller omsorgstilbud, ved uklare kliniske tilstander og minst årlig for pasienter som bruker 4 eller flere legemidler. Fastlegen og sykehjemslegen har et forskriftsfestet ansvar for å utføre regelmessig legemiddelgjennomgang. Det er en egen takst i Normaltariffen (2ld) for dette arbeidet.

En vurdering av nytte og risiko for pasientens legemiddelbruk er en løpende oppgave for alle leger med behandlingsansvar. LMG bør utføres ved mistanke om mangelfull effekt, bivirkninger, interaksjoner, dårlig etterlevelse eller andre legemiddelrelaterte problemer. ​

​Teoretisk og praktisk opplæring i metodene LMS og LMG er forskriftsfestet pensum ved medisinutdanningen i Norge.

Forskrifter og tariff:

Sjekkliste for legemiddelsamstemming og legemiddelgjennomgang

En grundig innføring i metoden finnes her:

​​Lenker til annen relevant beslutningsstøtte:

Oppdatert: 10.11.2022

Publisert: 23.06.2016

​Fant du det du lette etter?