LUA-avgifthttps://legemiddelverket.no/tilvirkning-import-og-salg/avgifter/lua-avgiftLUA-avgiftLUA-avgiften skal dekke Legemiddelverkets kostnader med tilsyn og forvaltning av ordningen for salg av legemidler utenom apotek. Satsen er endret til 0,5% fra 01.01.2023.748Skjema og veileder.
Legemiddeldetaljistavgifthttps://legemiddelverket.no/tilvirkning-import-og-salg/avgifter/legemiddeldetaljistavgiftLegemiddeldetaljistavgiftLegemiddelomsetningsavgiften heter fra 01. juli 2018 legemiddeldetaljistavgift. 747Legemiddelomsetningsavgiften heter fra 01. juli 2018 legemiddeldetaljistavgift. Skjema og veileder.
Legemiddelleverandøravgifthttps://legemiddelverket.no/tilvirkning-import-og-salg/avgifter/legemiddelleverandoravgiftLegemiddelleverandøravgiftLegemiddelkontrollavgiften heter fra 01. juli 2018 legemiddelleverandøravgift. 746Legemiddelkontrollavgiften heter fra 01. juli 2018 legemiddelleverandøravgift. Skjema og veileder for MT-innehavere.
Registreringsgebyrhttps://legemiddelverket.no/godkjenning/godkjenning-og-oppfolging-av-markedsforingstillatelse/annen-informasjon-om-markedsforingstillatelse/registreringsgebyr-markedsforingstillatelse-for-legemidlerRegistreringsgebyrGjeldende fra 01.01.2023 i henhold til forskrift om legemidler til mennesker (FOR 2009-12-18 nr 1839) § 15-3, og forskrift om legemidler til dyr (FOR-2022-09-08-1573) § 12-4. Gebyrsatsene er fra 01.01.2023 prisjustert med 3.0 % i tråd med statsbudsjettet.714Gjelder fra 01.01.2023

​Fant du det du lette etter?