Liste over tillatte virkestoff i legemidler til akvariefisk

Listen over tillate virkestoff i legemidler til akvariefisk er fastsatt av Statens Legemiddelverk i henhold til vedtatte endringer i Forskrift om omsetning av visse reseptfrie legemidler.

Listen over hvilke virkestoff som er tillatt og unntatt krav om markedsføringstillatelse finner du her

Utsalgssteder må følge relevant regelverk 

Dyreforretningene må følge forskrift om omsetning mv. av visse reseptfrie legemidler utenom apotek ved salg av legemidlene. Dette innebærer blant annet at dyreforretningene kun kan kjøpe legemidler fra godkjent legemiddelgrossist. Dyreforretninger kan heller ikke innføre legemidler fra utlandet, eller drive grossistvirksomhet med legemidler. Legemidlene må ikke benyttes til andre dyr enn akvariefisk.

Virksomheter som omsetter legemidler til bruk på akvariefisk må også sikre at bruk og/eller utslipp av de aktuelle virkestoffene ikke er i strid med annet relevant regelverk.

Mulighet for å legge til virkestoff på listen

Det er mulig å søke Statens Legemiddelverk for å få flere virkestoff på listen. På grunn av ressurssituasjon vil det påregnes lengre behandlingstid på dette. Søknad om å få oppføre virkestoff på listen kan sendes elektronisk til post@legemiddelverket.no .

Oppdatert: 05.07.2021

Publisert: 05.07.2021

​Fant du det du lette etter?