Generelt om bivirkningsmeldinghttps://legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/generelt-om-bivirkningsmeldingGenerelt om bivirkningsmeldingBivirkningsmeldinger er meldinger som beskriver mistanke om at en bivirkning har oppstått som følge av ett eller flere legemidler. Både helsepersonell og pasienter kan melde bivirkninger.152
Spørsmål og svar om bivirkningerhttps://legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/sporsmal-og-svar-om-bivirkninger-av-legemidlerSpørsmål og svar om bivirkningerHer finner du noen vanlig stilte spørsmål og svar om bivirkninger av legemidler.157
Bivirkningsmelding for helsepersonellhttps://legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/helsepersonellmeldingBivirkningsmelding for helsepersonellHelsepersonell skal sende bivirkningsmelding ved mistanke om sammenheng mellom en reaksjon og et legemiddel.158Skjema og melderutiner.
Pasientmeldinghttps://legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienterPasientmeldingDu kan selv melde bivirkninger av medisiner til Legemiddelverket ved hjelp av meldeskjema på Internett. Du kan også melde bivirkninger på vegne av dine nærmeste.156
Bivirkningsmelding for legemidler til dyrhttps://legemiddelverket.no/veterinermedisin/bivirkningsmelding-for-legemidler-til-dyrBivirkningsmelding for legemidler til dyrMeldeskjema og informasjon for veterinærer og fiskehelsebiologer.159Meldeskjema og informasjon for veterinærer og fiskehelsebiologer.
Meld korrigerende tiltak, feil og uønsket hendelse med medisinsk utstyrhttps://legemiddelverket.no/medisinsk-utstyr/meld-korrigerende-tiltak-feil-og-uonsket-hendelse-med-medisinsk-utstyrMeld korrigerende tiltak, feil og uønsket hendelse med medisinsk utstyrFeil, skader, uhell og svikt der medisinsk utstyr er eller kan ha vært involvert samt korrigering, tilbaketrekking, endringer av merking eller bruksanvisning, skal uten unødig opphold meldes. Meldeplikten gjelder uavhengig av skade på person. 1559

​Fant du det du lette etter?