Generelt om bivirkningsmeldinghttps://legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/generelt-om-bivirkningsmeldingGenerelt om bivirkningsmeldingBivirkningsmeldinger beskriver mistanke om at en bivirkning har oppstått som følge av bruk av ett eller flere legemidler. Både helsepersonell og pasienter kan melde bivirkninger.152
Spørsmål og svar om bivirkningerhttps://legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/sporsmal-og-svar-om-bivirkninger-av-legemidlerSpørsmål og svar om bivirkningerHer finner du noen ofte stilte spørsmål og svar om bivirkninger av legemidler.157
Bivirkningsmelding for helsepersonellhttps://legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/helsepersonellmeldingBivirkningsmelding for helsepersonellHelsepersonell skal sende bivirkningsmelding ved mistanke om sammenheng mellom en reaksjon og et legemiddel.158Skjema og melderutiner.
Bivirkningsmelding for pasienterhttps://legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienterBivirkningsmelding for pasienterDu kan selv melde bivirkninger av medisiner til Legemiddelverket. Meld først og fremst bivirkninger som ikke står i pakningsvedlegget eller som oppleves som svært belastende (alvorlige).156
Bivirkningsmelding for legemidler til dyrhttps://legemiddelverket.no/veterinermedisin/bivirkningsmelding-for-legemidler-til-dyrBivirkningsmelding for legemidler til dyrMeldeskjema og informasjon for veterinærer og fiskehelsebiologer.159Meldeskjema og informasjon for veterinærer og fiskehelsebiologer.
Meldeplikten for medisinsk utstyrhttps://legemiddelverket.no/medisinsk-utstyr/meld-korrigerende-tiltak-feil-og-uonsket-hendelse-med-medisinsk-utstyrMeldeplikten for medisinsk utstyrMelding av korrigerende tiltak, feil og uønskede hendelser med medisinsk utstyr. 1559

​Fant du det du lette etter?