​​​​​​​​​Hva er hendelser og alvorlige hendelser

Hendelse 

Hendelser med medisinsk utstyr er enhver funksjonssvikt i eller forringelse av egenskapene eller ytelsen til utstyr. 
Dette omfatter også: 
  • Brukerfeil på grunn av ergonomiske egenskaper
  • Unøyaktighet i informasjonen fra produsenten
  • Uønsket bieffekt

Alvorlige hendelser

Enhver hendelse som direkte eller indirekte har ført, kunne eller kan føre til enten:
  • Pasients, brukers eller annen persons død
  • Midlertidig eller varig alvorlig forringelse av en pasients, brukers eller annen persons helsetilstand
  • Alvorlig folkehelsetrussel
Det er kun alvorlige hendelser med medisinsk utstyr på det norske markedet som skal rapporteres til Legemiddelverket.

Meldeplikt for helsetjenesten

Helsevirksomheter har meldeplikt om alvorlige hendelser som har eller kan ha sammenheng med bruk av medisinsk utstyr.​

T​emaside for hendelser og sikkerhetstiltak i helsevirksomheter


Hva er korrigerende sikkerhetstiltak?

Korrigerende tiltak 

Et tiltak produsenten iverksetter for å fjerne årsaken til et mulig eller faktisk avvik eller annen uønsket situasjon på et medisinsk utstyr.

Korrigerende sikkerhetstiltak 

Et korrigerende tiltak produsenten iverksetter for å forhindre eller redusere risikoen for alvorlige hendelser ved bruk av et medisinsk utstyr.

Sikkerhetsmelding 

En melding produsenten benytter for å varsle brukere og eiere om et korrigerende sikkerhetstiltak og som skal beskrive hvordan tiltaket skal utføres. 

Det er kun korrigerende sikkerhetstiltak og tilhørende sikkerhetsmelding vedrørende medisinsk utstyr i Norge som skal rapporteres til Legemiddelverket. 

​Fant du det du lette etter?