​​Legemiddelmangel på veterinære legemidler - årsaker og tiltak

Ofte stilte spørsmål om tilgjengelighet av legemidler til dyr​

​​​​​​​​​​​​​Oversikt over mangelsituasjoner

Se oversikt over alle mangelsituasjoner (excel-dokument med egen fane for veterinære legemidler).

​Nyheter om veterinære mangelsituasjoner

  • Mangel på Coopersect vet påflekkingsvæske​

​Informer Legemiddelverket om mangelsituasjoner

MT-innehaver for legemidler til dyr skal legge informasjon om avbrudd i forsyningen inn i den europeiske legemiddeldatabasen (UPD), jf. forordning (EU) 2019/6 artikkel 58(6). Inntil UPD har nødvendig funksjonalitet til å ivareta nasjonale myndigheters behov for informasjon om avbrudd i forsyningen, skal MT-innehavere også melde om avbrudd til Legemiddelverket i henhold til tidligere praksis/rutine. Det skal meldes om avbrudd for hver legemiddelform og pakningsstørrelse​. 

Ved mangelsituasjoner kan nasjonale tiltak først iverksettes når legemiddelfirmaene har meldt inn mangelen til Legemiddelverket. Legemiddelverket samarbeider med firmaene, apotek og grossister for å finne riktig nivå av tiltak, blant annet ved å gi tillatelser til salg av utenlandske pakninger.

Bruk veterinære legemidler

Etter kaskaden (forordning (EU) 2019/6, artikkel 112-114) skal veterinære legemidler velges fremfor humane. Når de aktuelle veterinære legemidlene ikke selges i Norge, bør du søke om godkjenningsfritak for relevante veterinære legemidler fra EU-/EØS-land, selv om det finnes tilsvarende virkestoff i legemidler til human bruk tilgjengelig i Norge.

Legemiddelfirmaene er avhengig av et stabilt marked for å kunne holde legemidlene sine på markedet. Forordning (EU) 2019/6 innskjerper at veterinære legemidler skal brukes i alle tilfeller der det er mulig.

Varsler i veterinærkatalogen og legemiddelverket.no

Legemiddelverket publiserer varsler om mangler på både humane og veterinære legemidler. Du finner varslene på legemiddelverket.no og i Felleskatalogen.​​

​Fant du det du lette etter?