​Vi har svart på de vanligste spørsmålene vi får fra virksomheter som ønsker å omsette produkter som inneholder CBD i Norge.

Hva er CBD?

Cannabidiol (CBD) anses i utgangspunktet som legemiddel i Norge. Dette er en substans som er under klinisk utprøving for blant annet epilepsi. CBD-produkter inneholder generelt varierende mengde av THC, som er den narkotiske hovedkomponenten i cannabis. De CBD produktene man kjenner til er basert på ekstrakter fra cannabisplanten og vil derfor inneholde varierende mengder av THC. Alle ekstrakter fra cannabisplanten (uavhengig av innhold) er regulert av FNs narkotikakonvensjon og narkotikaforskriften. CBD-produkter basert på slike ekstrakter er derfor å regne som narkotika.

Det er bare litt THC i produktet – er det fortsatt narkotika?

Ja. Dersom et stoff står oppført på narkotikalisten i den norske narkotikaforskriften, så vil det anses som narkotika – uavhengig av mengden eller konsentrasjonen i produktet.

Hva med industrihamp – da tillates det 0,2% THC?

Noen land i Europa har tillatt dyrking av såkalt industrihamp. Det er strenge kriterier til slik dyrking, og grensen på inntil 0,2% THC gjelder for innhold i selve planten ved dyrkning. Norge tillater ikke dyrking av industrihamp.

Denne grensen innebærer ikke at det er tillatt for produkter som er fremstilt av industrihamp å inneholde THC, ettersom produkter som inneholder enhver mengde THC vil anses som narkotika i Norge.

Hva med produkter basert på hampfrø?

Frø fra cannabisplanten (hampfrø) er unntatt fra narkotikadefinisjonen, så fremt de ikke inneholder THC. Produkter basert på hampfrø er tilgjengelig på det norske markedet i dag. Produkter som fremstår som legemidler, enten ved påstander, bilder eller lignende, eller som det opplyses om at inneholder legemiddelstoffer, blir ansett som legemidler.

Er det satt noen rådgivende grense for en mengde CBD som generelt ikke vil anses som legemiddel?

Legemiddelverket har mottatt søknader om klassifisering for produkter som inneholder CBD. Disse er ikke ferdigbehandlet. Legemiddelverket har derfor ikke satt en rådgivende grense for hvilken mengde eller dosering av CBD som gjør at et produkt generelt ikke blir ansett som legemiddel.

Det er ikke bare mengde CBD som vil avgjøre hvorvidt et konkret produkt vil anses som legemiddel eller ikke-legemiddel.

Dersom en slik rådgivende grense settes – kan CBD da omsettes som noe annet enn legemiddel?

Dersom et konkret produkt med CBD (som ikke omfattes av narkotikaregelverket), skulle bli vurdert som ikke-legemiddel av Legemiddelverket, vil produktet trolig reguleres av Mattilsynets regelverk dersom det er ment som mat/kosttilskudd. Mattilsynet forvalter regelverket for ny mat (Novel Food), samt regelverket for kosttilskudd og næringsmidler.

Hvilke krav må være oppfylt for å kunne omsette legemidler?

For å kunne omsette et legemiddel lovlig i Norge, skal det foreligge en markedsføringstillatelse for produktet. Legemidler selges i hovedsak på apotek, og firmaet som importerer produktet må ha fått tillatelse å drive import- og grossistaktivitet. For CBD-produkter som anses som legemidler, må de ovennevnte kravene være oppfylt for at de skal kunne omsettes lovlig. 

Situasjon per februar 2019 og veien videre

Så vidt Legemiddelverket kjenner til, er de fleste produkter med innhold av CBD som omsettes per i dag, basert på ekstrakter fra Cannabisplanten. Slike ekstrakter omfattes av FNs narkotikakonvensjon og forskrift om narkotika.

WHOs ekspertkomité for avhengighet (ECDD) har i sine møter i 2018 vurdert produkter som inneholder CBD, og kommet med en anbefaling for fremtidig internasjonal regulering. Det er FNs narkotikakommisjon (CND) som beslutter om anbefalingene skal følges. Beslutningene fra CND må deretter følges opp med tilsvarende endring i norsk lovverk. Inntil CND har fattet beslutning, er regelverket for produkter med innhold av CBD som beskrevet ovenfor.

Oppdatert: 20.02.2019

Publisert: 12.06.2018

​Fant du det du lette etter?