​Vi har svart på de vanligste spørsmålene vi får fra virksomheter som ønsker å omsette produkter som inneholder CBD i Norge.

Hva er CBD?

Cannabidiol (CBD) anses i utgangspunktet som legemiddel i Norge. Dette er en substans som er under klinisk utprøving for blant annet epilepsi. CBD-produkter inneholder generelt varierende mengde av THC, som er den narkotiske hovedkomponenten i cannabis. I de fleste produktene er THC-innholdet lavt. Hvis et CBD-produkt inneholder THC så anses det som narkotika – uavhengig av mengde. Et CBD-produkt som ikke inneholder THC blir generelt ansett som et legemiddel (ikke-narkotisk legemiddel).

Hva er THC?

Tetrahydrocannabinol (THC) er et narkotisk stoff som finnes i varierende mengder i CBD-produkter. Det er regulert i narkotikaforskriften som et såkalt «forbudt narkotikum» i Norge, og det er derfor ikke tillatt å tilvirke, anskaffe, omsette, innføre, utføre, oppbevare, besitte eller bruke stoffet uten særskilt tillatelse.

Det er bare litt THC i produktet – er det fortsatt narkotika?

Ja. Dersom et stoff står oppført på narkotikalisten i den norske narkotikaforskriften, så vil det anses som narkotika – uavhengig av mengden eller konsentrasjonen i produktet.

Hva med industrihamp – da tillates det 0,2% THC?

Noen land i Europa har tillatt dyrking av såkalt industrihamp. Det er strenge kriterier til slik dyrking, og grensen på inntil 0,2% THC gjelder for innhold i selve planten ved dyrkning. Norge tillater ikke dyrking av industrihamp.

Denne grensen innebærer dermed ikke at det er tillatt for produkter som er fremstilt av industrihamp å inneholde THC, ettersom produkter som inneholder enhver mengde THC vil anses som narkotika i Norge.

Hva med produkter basert på hampfrø?

Produkter som er basert på hampfrø er unntatt fra narkotikadefinisjonen, så fremt de ikke inneholder THC. Produkter som fremstår som legemidler, enten ved påstander, bilder eller lignende, eller som det opplyses om at inneholder legemiddelstoffer, blir ansett som legemidler.

Er det satt noen rådgivende grense for en mengde CBD som generelt ikke vil anses som legemiddel?

Legemiddelverket har mottatt søknader om klassifisering for produkter som inneholder CBD. Disse er ikke ferdigbehandlet. Legemiddelverket har derfor ikke satt en rådgivende grense for hvilken mengde eller dosering av CBD som gjør at et produkt generelt ikke blir ansett som legemiddel.

Det er ikke bare mengde CBD som vil avgjøre hvorvidt et konkret produkt vil anses som legemiddel eller ikke-legemiddel.

Dersom en slik rådgivende grense settes – kan CBD da omsettes som noe annet enn legemiddel?

Dersom et konkret produkt med CBD (som ikke omfattes av narkotikaregelverket), skulle bli vurdert som ikke-legemiddel av Legemiddelverket, vil produktet trolig reguleres av Mattilsynets regelverk dersom det er ment som mat/kosttilskudd.

CBD og ekstrakter av hamp (Cannabis sativa L) med et høyere innhold av CBD enn hva som finnes naturlig i hampplanten, er definert som ny mat. Regelverket for ny mat er felles med EU, og forvaltes av Mattilsynet. Ny mat kan ikke omsettes i EØS med mindre den er godkjent av EU-kommisjonen og inkludert på unionslisten over ny mat. 

For produkter med CBD som anses som ikke-legemidler, må kriteriene i aktuelt regelverk for produktet oppfylles før det kan omsettes lovlig. Mattilsynet forvalter regelverket for ny mat, samt regelverket for kosttilskudd og næringsmidler.

Hvilke krav må være oppfylt for å kunne omsette legemidler?

For å kunne omsette et legemiddel lovlig i Norge, skal det foreligge en markedsføringstillatelse for produktet. Legemidler selges i hovedsak på apotek, og firmaet som importerer produktet må ha fått tillatelse å drive import- og grossistaktivitet. For CBD-produkter som anses som legemidler, må de ovennevnte kravene være oppfylt for at de skal kunne omsettes lovlig. 

Situasjon per juni 2018 og veien videre

Så vidt Legemiddelverket kjenner til, er de fleste produkter med innhold av CBD som omsettes per i dag, basert på ekstrakter fra Cannabisplanten. Slike ekstrakter omfattes av FNs narkotikakonvensjon.

WHOs ekspertgruppe for stoffavhengighet vil i sitt neste møte vurdere produkter som inneholder CBD, og komme med en anbefaling for fremtidig internasjonal regulering. Dette er et svært krevende arbeid og det er ikke mulig å forutse hva konklusjonen av dette arbeidet vil bli og når reguleringen vil foreligge. Inntil det skjer en eventuell endring i internasjonal regulering, er regelverket for produkter med innhold av CBD som beskrevet ovenfor.

Publisert: 12.06.2018

​Fant du det du lette etter?