​​​​​​​​​​​​​En virkestoffrapport definerer både godkjent reseptfri indikasjon, dosering og pakningsstørrelse(r), samt presiserer hvilken informasjon som skal stå i produktinformasjonen (pakningsvedlegg og merking) for reseptfrie pakninger.

Legemiddelverket har utarbeidet virkestoffrapporter for en rekke legemidler som kan utleveres uten resept.

Virkestoffrapportene publiseres og oppdateres fortløpende på denne siden. Ved kommentarer eller spørsmål, ta kontakt med område legemiddeltilgang. Siste oppdatering gjelder nystatin ​(G01).

Virkestoffrapporter etter ATC-kode:

A01 Munn- og tannmidler

A02 Midler mot syrerelaterte lidelser

A03 Midler mot funksjonelle gastrointestinale lidelser

A06 Midler mot forstoppelse

A07 Antidiarroika, tarmantiseptika og antiinflammatoriske midler

A11 Vitaminer

A12 Mineraltilskudd

​​B01 Antitrombotiske midler

B03 Midler mot anemi

C05 Vasoprotektorer

D01 Fungicider til dermatologisk bruk

D02 Bløtgjørende og hudbeskyttende midler

D04 Kløestillende midler, antihistaminer, anestetika

D06 Antibiotika og kjemoterapeutika, dermatologiske

D07 Kortikosteroider til dermatologisk bruk

D08 Antiseptika og desinfiserende midler

D11 Andre dermatologiske midler

G01 Antiinfektiver og antiseptika til gynekologisk bruk

G03 Kjønnshormoner og midler med effekt på genitalia

G04 Midler mot erektil dysfunksjon

J02 Antimykotika til systemisk bruk

M01 Antiinflammatoriske og antirevmatiske midler

M02 Topikale preparater ved muskel og leddsmerter

N01 Anestetika

N02 Analgetika

N05 Psykoleptika

N07 Andre midler med virkning på nervesystemet

P02 Anthelmintika

P03 Ektoparasittmidler, inkl. skabb- og insektmidler

R01 Rhinologika

R02 Halsmidler

R05 Hoste- og forkjølelsesmidler

R06 Antihistaminer til systemisk bruk

S01 Øyemidler

V03 Midler mot forgiftninger


 
Oppdatert: 24.07.2023

Publisert: 11.08.2016

​Fant du det du lette etter?

 

 

Avslåtte søknader om OTC-statushttps://legemiddelverket.no/godkjenning/godkjenning-og-oppfolging-av-markedsforingstillatelse/reseptfrihet-otc/avslatte-soknader-om-otc-statusAvslåtte søknader om OTC-statusAvslåtte søknader om OTC-status publiseres på denne siden. Avslag fra før 01.11.2015 er ikke inkludert. 684
Harmonisering av pakningsvedlegg og merking for OTC-legemidler med virkestoffrapporthttps://legemiddelverket.no/godkjenning/godkjenning-og-oppfolging-av-markedsforingstillatelse/reseptfrihet-otc/harmonisering-av-pakningsvedlegg-og-merking-for-otc-legemidler-med-virkestoffrapportHarmonisering av pakningsvedlegg og merking for OTC-legemidler med virkestoffrapportLegemiddelverket ønsker at informasjonen i merking og pakningsvedlegg skal være klar, brukertilpasset og harmonisert. 698Informasjonen i merking og pakningsvedlegg skal være klar, brukertilpasset og harmonisert.
Søknad om OTC-status og endring i OTC-statushttps://legemiddelverket.no/godkjenning/godkjenning-og-oppfolging-av-markedsforingstillatelse/reseptfrihet-otc/soknad-om-otc-status-og-endring-i-otc-statusSøknad om OTC-status og endring i OTC-statusRetningslinjer for søknad om reseptstatus CF/F inkl. risikominimeringstiltak for utlevering i apotek. 682