​​​​​​Avhengig av risikoklassen til utstyret, skal samsvarsvurderingen enten utføres av produsenten alene eller ved hjelp av et meldt organ. Meldt organ er en uavhengig tredjepart som vurderer om medisinsk utstyr oppfyller kravene i regelverket. ​

Samsvarsvurderingen skal munne ut i en samsvarserklæring der produsenten skriftlig bekrefter at utstyret oppfyller de relevante kravene i regelverket. CE-merking påføres utstyret som et symbol på dette.​​

Ved usikkerhet om egen rolle se informasjon om ulike roller for markedsaktører


 

 

Samsvarsvurdering uten meldt organhttps://legemiddelverket.no/medisinsk-utstyr/utvikling-og-produksjon/samsvarsvurdering/samsvarsvurdering-uten-meldt-organSamsvarsvurdering uten meldt organ​Utstyr i laveste risikoklasse, klasse I (MDR) eller klasse A (IVDR), samsvarsvurderes av produsenten alene.3988​Utstyr i laveste risikoklasse, klasse I (MDR) eller klasse A (IVDR), samsvarsvurderes av produsenten alene.
Samsvarsvurdering som involverer meldt organhttps://legemiddelverket.no/medisinsk-utstyr/utvikling-og-produksjon/samsvarsvurdering/samsvarsvurdering-som-involverer-meldt-organSamsvarsvurdering som involverer meldt organMeldt organ har som oppgave å utføre samsvarsvurderinger, det vil si vurdere om et medisinsk utstyr samsvarer med kravene i regelverket. 1572Utstyr i høyere risikoklasse må samsvarsvurderes av et meldt organ, de vurderer om utstyret er i samsvar med kravene i regelverket.
Samsvarserklæringhttps://legemiddelverket.no/medisinsk-utstyr/utvikling-og-produksjon/samsvarsvurdering/samsvarserkleringSamsvarserklæringSamsvarserklæringen er produsentens skriftlige erklæring om at utstyret oppfyller kravene som gjelder for utstyret i regelverket. 3075Samsvarserklæringen er produsentens skriftlige erklæring om at utstyret er i samsvar med kravene som gjelder for utstyret i regelverket.
CE-merkinghttps://legemiddelverket.no/medisinsk-utstyr/utvikling-og-produksjon/samsvarsvurdering/ce-merkingCE-merkingCE-merking påføres det medisinske utstyret som et symbol på at produktet samsvarer med regelverket. 3990Påføring av CE-merke og unntak fra regelen om CE-merking
Unntak fra samsvarsvurdering (CE-merking)https://legemiddelverket.no/medisinsk-utstyr/utvikling-og-produksjon/samsvarsvurdering/unntak-fra-samsvarsvurderingUnntak fra samsvarsvurdering (CE-merking)Hovedregelen er at medisinsk utstyr på det europeiske markedet skal samsvarsvurderes og CE-merkes. Legemiddelverket behandler imidlertid søknader om unntak fra CE-merking. 3550Hovedregelen er at medisinsk utstyr på det europeiske markedet skal samsvarsvurderes og CE-merkes. Legemiddelverket behandler imidlertid søknader om unntak fra CE-merking.
Free Sales Certificatehttps://legemiddelverket.no/medisinsk-utstyr/utvikling-og-produksjon/samsvarsvurdering/free-sales-certificateFree Sales CertificateLegemiddelverket utsteder eksportsertifikater (Free Sales Certificate) til norske produsenter og autoriserte representanter som skal eksportere medisinsk utstyr til land utenfor EU/EØS.1571Eksportsertifikater utstedes i forbindelse med eksport av norskprodusert medisinsk utstyr til land utenfor EU/EØS som krever det.

​Fant du det du lette etter?