​​​​

 

 

Apotekstatistikkhttps://legemiddelverket.no/tilvirkning-import-og-salg/apotekokonomi/apotekstatistikkApotekstatistikkLegemiddelverket utarbeider kvart år ei oversikt over den økonomiske utviklinga i apoteknæringa. 623
Regnskapsrapportering for apotekhttps://legemiddelverket.no/tilvirkning-import-og-salg/apotekokonomi/regnskapsrapportering-for-apotekRegnskapsrapportering for apotekLegemiddelverket utarbeider årlig apotekstatistikk. Apotekenes årsregnskap er et viktig grunnlag for statistikken.624
Fraktrefusjonhttps://legemiddelverket.no/tilvirkning-import-og-salg/apotekokonomi/fraktrefusjonFraktrefusjonFraktrefusjonsordninga gjeld sending av legemiddel til pasientar som har lang veg til næraste apotek eller er for sjuke til å reise til apotek. 838
Søknad om driftsstøtte for apotekhttps://legemiddelverket.no/tilvirkning-import-og-salg/apotekokonomi/soknad-om-driftsstotte-for-apotekSøknad om driftsstøtte for apotekDriftsstøtteordninga er øyremerka apotek i distrikta med lita omsetning og apotek som har særlege samfunnsoppgåver. 78Søknadsskjema og informasjon om regelverk.

​Fant du det du lette etter?