​​​Mange virkestoff lages både som korttidsvirkende tablett eller kapsel og som langtidsvirkende depottablett eller depotkapsel. Selv om pasienten får riktig virkestoff i riktig mengde, kan feil legemiddelform gi alvorlige bivirkninger.
 
Vi har laget en varselplakat i samarbeid med helseforetakene for at helsepersonell som håndterer legemidler blir minnet på forvekslingsfaren. Plakaten kan skrives ut og henges opp, for eksempel på medisinrommet.
 
 
I tillegg jobber Legemiddelverket med å endre navn på enkelte legemidler slik at forvekslingsfaren blir mindre.
 
Vær spesielt oppmerksom ved forordning og utdeling av følgende virkestoff:
 
METOPROLOL
De fleste pasienter har best nytte av en depottablett.
Det er sjelden grunn til å bruke korttidsvirkende tabletter.
 
OKSYKODON
Pasienter med kroniske smerter vil som regel ha best nytte av depottabletter.
Korttidsvirkende tabletter brukes oftest ved gjennombruddssmerter.
 
MORFIN
Pasienter med kroniske smerter vil som regel ha best nytte av depottabletter.
Korttidsvirkende tabletter brukes oftest ved gjennombruddssmerter.

Publisert: 22.06.2016

​Fant du det du lette etter?