​​​​​​​​​​Legemiddelverket ufører analyse av legemiddel på oppdrag frå RELIS, Helsedirektoratet, legar, apotek, Tolletaten, Politiet og andre avdelinger ved Legemiddelverket. På oppdrag frå Mattilsynet analyserer Legemiddelverket kosttilskot ved mistanke om ulovlig tilsetting av legemiddel.

Privatpersonar som mistenker feil ved legemiddel må vende seg til legen sin eller bruke meldeskjema for pasientar.

Internasjonalt

Legemiddelverket bidrar til legemiddelkontroll i EU/EØS ved gjensidig utveksling av prøver og fagleg OMCL-samarbeid (Official Medicines Control Laboratory). OMCL-nettverket sørgjer for arbeidsdeling mellom laboratorium slik at analysekapasitet for kvalitetskontroll vert utnytta optimalt.

Informasjonsbrosjyre om The European Network of Official Medicines Control Laboratories (OMCLs)

Forespørsel om laboratoriekontroll

Ved ønske om laboratoriekontroll av legemiddel kontakt Legemiddelverket per e-post eller telefon.

Oppdatert: 11.07.2018

Publisert: 22.06.2016

​Fant du det du lette etter?