​​​​​​​Legemiddelverket ufører analyse av legemiddel på oppdrag frå RELIS, Helsedirektoratet, legar, apotek, Tolletaten, Politiet og andre avdelinger ved Legemiddelverket. På oppdrag frå Mattilsynet analyserer Legemiddelverket kosttilskot ved mistanke om ulovlig tilsetting av legemiddel.

Privatpersonar som mistenker feil ved legemiddel må vende seg til legen sin eller melde om meldeskjema for pasienter.

Internasjonalt

Legemiddelverket bidrar til legemiddelkontroll i EU/EØS ved gjensidig utveksling av prøver og faglig OMCL-samarbeid (Official Medicines Control Laboratory). OMCL-nettverket sørger for arbeidsdeling mellom laboratorium slik at analysekapasitet for kvalitetskontroll vert utnytta optimalt.

Forespørsel om laboratoriekontroll

Ved ønske om laboratoriekontroll av legemiddel kontakt l​aboratorieavdelinga per e-post eller telefon.

Publisert: 22.06.2016

​Fant du det du lette etter?