​​​​​​​​​Straks det lanseres en generisk eller biotilsvarende konkurrent til en originalmedisin, og Legemiddelverket har vurdert at medisinene er likeverdige og kan byttes i apotek, kan trinnpris tre i kraft. Ordningen gjelder for medisiner både på hvit og blå resept.

​​Hva er trinnpris?

Trinnprissystemet ble innført i 2005 for å redusere Folketrygdens og pasientenes legemiddelkostnader. I trinnprissystemet reduseres prisen på et legemiddel trinnvis med faste kuttsatser etter at legemidlet har mistet patentbeskyttelse, fått konkurranse fra likeverdige legemidler og kommet på Legemiddelverkets liste over byttbare legemidler.

Hvorfor trinnpris?

Når patentet løper ut og originallegemidlene får konkurranse av generiske eller biotilsvarende preparater, forhandler grossistene om lavere priser fra legemiddelfirmaene. Grossistene får ofte senket prisen på originallegemidlet, i tillegg til at likeverdige legemidler introduseres til en lavere pris.

Trinnprissystemet er en enkel måte myndighetene kan sikre at også folketrygd og pasient kan nyte godt av lavere legemiddelpriser.

Folketrygd og pasient sparer årlig om lag to milliarder kroner på trinnpris og medisin bytte.
75 prosent av innsparingen gjelder folketrygdens budsjett og 25 prosent tilfaller pasientene. Medisinbytte og trinnpris betyr altså at både myndighetene og pasientene kan få plass til andre viktige tiltak på sitt budsjett uten at det medisinske tilbudet svekkes.

Trinnprismodellen

[1] AUP = apotekets utsalgspris
[1] AIP = apotekets innkjøpspris

Trinnprismodellen er en AUP-regulering[1]. Likevel fastsetter vi trinnprisen ved prosentvise kutt i originallegemidlets maksimale AIP[2] da første generika eller biotilsvarende legemiddel fikk fastsatt maksimalpris. Etter at AIP er kuttet, legges apotekavanse og 25 % merverdiavgift til.

Syntetiske legemidler

AIP kuttes i et til to trinn. Det første trinnet inntrer ved generisk konkurranse. Det andre kuttet kommer tidligst 18 måneder etter det første trinnet.

Biologiske legemidler

AIP kuttes i to til tre trinn. Det første trinnet inntrer ved biotilsvarende konkurranse, mens det andre trinnet kommer 6 måneder senere. Det tredje kuttet kommer tidligst 12 måneder etter det andre trinnet.

Kuttsatsene avhenger av omsetningen av virkestoffet før generisk eller biotilsvarende konkurranse inntraff var under eller over 100 mill kroner. Virkestoffene med omsetning på over 100 mill kroner får de største kuttene. Kuttsatsene er forskjellige for syntetiske og biologiske legemidler, hvor biologiske legemidler får fastsatt noe lavere kuttsatser.

Prisene reduseres som vist i figurene:

 

I tillegg til hovedmodellen, som fremgår av figuren, har virkestoffene atorvastatin og simvastatin kutt på henholdsvis 94 og 96 prosent.

For virkestoff som fortsatt omsetter for mer enn 100 mill kroner etter første trinnpriskutt, vil det gjelde et kutt på 90 %.

​Omsetning før generisk konkurranse
1. trinnpriskutt (umiddelbart)
2. trinnpriskutt
(tidligst etter 18 mnd)
​Under 100 mill. kroner
59 %
​Omsetning > 15 mill. kroner: 69%
Over 100 mill. kroner
81 %
​Omsetning > 30 mill. kroner: 88%
Omsetning > 100 mill. kroner: 90%

Syntetiske legemidler​​


 

biologiske legemidler.png 

​Omsetning før biotilsvarende konkurranse​1. trinnpriskutt (umiddelbart)
2. trinnpriskutt (etter 6 mnd)
3. trinnpriskutt
(tidligst etter 18 mnd)
​Under 100 mill. kroner
25 %
50 %
​Omsetning > 15 mill. kroner: 60%
Over 100 mill. kroner
25 %
70 %
​Omsetning > 30 mill. kroner: 75%
Omsetning > 100 mill. kroner: 80%

Rutiner ved inkludering av nye virkestoff i trinnprissystemet (pdf)

Oversikt over trinnpriser og virkestoff inkludert i trinnprissystemet

Hva betyr dette for legene?

Legene må forholde seg til at det kommer nye likeverdige legemidler på markedet og vurdere om det er tungtveiende medisinsk grunner som taler mot at apoteket kan tilby bytte av forskrevet medisin med det apoteket har til trinnpris. En slik grunn kan være at det er betydelig risiko for at pasienten ikke kl​arer å holde ord​en på medisinene sine etter bytte og bruker dem feil. Leger kan ikke vite hvilke apotek som har hvilke legemidler til trinnpris og skal bare reservere mot bytte av medisinske grunner. Dette gjelder også om man skriver ut ett bestemt generika eller biotilsvarende merke. Det er nemlig ikke sikkert apoteket har det forskrevne merket til trinnpris. Da vil reservasjon fra lege føre til at pasienten får det forskrevne legemiddelet til maksimalpris og folketrygden må betale mellomlegget mellom maksimalpris og trinnpris.

Forskrivning av virkestoff kan være en god løsning for mange pasienter. På Legemiddelverkets hjemmeside finnes oppdatert informasjon om hvilke virkestoff som er på trinnpris og priser på hver enkelt pakning.

Hva betyr dette for pasienten?

Pasienter som ikke bytter til rimeligere medisin når apoteket tilbyr det, må selv betale mellomlegget mellom trinnpris og maksimalpris. Dersom legen reserverer mot bytte på blå resept, betaler folketrygden mellomlegget.

For hvite resepter er det alltid pasienten som betaler mellomlegget.

Dersom apoteket tilfeldigvis har det forskrevne legemiddelet til trinnpris, blir det ikke noe mellomlegg, verken for pasient eller folketrygd.

Tabellen viser eksempler på mellomlegget mellom maksimalpris og trinnpris:

​Pakning - beløp i NOK pr okt 21​Maksimalpris​
​Trinnpris​Mellomlegg
​Tamsulosin og dutasterid 0,5mg/0,4mg, 90 kapsler​672,60​420,50​252,10
​Alitretinoin 10mg, 30 kapsler​3 088,00​1 703,00​1 385,00
​Valsartan om amlodipin 5mg/160mg, 98 tabletter​406,10​366,50​39,60

Hva betyr dette for apotek og grossist?

Apotekene er pliktig å ha minst ett legemiddel til trinnpris innen hver byttegruppe. For disse medisinene vil apoteket tilby kunden å bytte forskrevet legemiddel med det legemiddelet apoteket har til trinnpris. Dersom et legemiddel leveres i både små og store pakninger, skal apotek kunne utlevere både liten og stor pakning til en utsalgspris lik trinnpris. Grossistene skal tilby apotekene legemidler som gjør dem i stand til å opprettholde disse forpliktelsene

Oppdatert: 01.08.2022

Publisert: 16.08.2016

​Fant du det du lette etter?