​​​​Uttrykket OTC (over the counter) brukes gjerne om samtlige legemidler som utleveres uten resept.

Reseptstatus - nasjonalt eller europeisk anliggende?

Reseptstatus er et nasjonalt anliggende for legemidler i desentralisert prosedyre (DCP), gjensidig anerkjennelsesprosedyre (MRP) og nasjonal prosedyre (NP). I disse tilfellene bestemmer Statens legemiddelverk legemidlets reseptstatus. Fastsettelse av reseptstatus er hjemlet i Forskrift om legemidler og direktiv 2001/83/EC. For legemidler i sentral prosedyre (CP) er reseptstatus et europeisk anliggende.

 

 

Avslåtte søknader om OTC-statushttps://legemiddelverket.no/godkjenning/godkjenning-og-oppfolging-av-markedsforingstillatelse/reseptfrihet-otc/avslatte-soknader-om-otc-statusAvslåtte søknader om OTC-statusAvslåtte søknader om OTC-status publiseres på denne siden. Avslag fra før 01.11.2015 er ikke inkludert. 684
Harmonisering av pakningsvedlegg og merking for OTC-legemidler med virkestoffrapporthttps://legemiddelverket.no/godkjenning/godkjenning-og-oppfolging-av-markedsforingstillatelse/reseptfrihet-otc/harmonisering-av-pakningsvedlegg-og-merking-for-otc-legemidler-med-virkestoffrapportHarmonisering av pakningsvedlegg og merking for OTC-legemidler med virkestoffrapportLegemiddelverket ønsker at informasjonen i merking og pakningsvedlegg skal være klar, brukertilpasset og harmonisert. 698Informasjonen i merking og pakningsvedlegg skal være klar, brukertilpasset og harmonisert.
Søknad om OTC-status og endring i OTC-statushttps://legemiddelverket.no/godkjenning/godkjenning-og-oppfolging-av-markedsforingstillatelse/reseptfrihet-otc/soknad-om-otc-status-og-endring-i-otc-statusSøknad om OTC-status og endring i OTC-statusRetningslinjer for søknad om reseptstatus CF/F inkl. risikominimeringstiltak for utlevering i apotek. 682
Virkestoffrapporterhttps://legemiddelverket.no/godkjenning/godkjenning-og-oppfolging-av-markedsforingstillatelse/reseptfrihet-otc/virkestoffrapporterVirkestoffrapporterEn virkestoffrapport kan erstatte et klinisk sammendrag i en søknad om OTC-status eller endring av OTC-status. 683

​Fant du det du lette etter?