​​​​​​​​​​​​​Det er tillatt å reklamere for medisinsk utstyr i Norge både rettet mot helsepersonell og allmenheten. Det skilles ikke mellom reklame rettet mot helsepersonell og allmennheten, i motsetning til slik det gjøres for legemidler.

Generelt skal reklame for medisinsk utstyr være objektiv, sann og gi nøktern og saklig informasjon om utstyret. Reklame må alltid samsvare med produsentens bruksanvisning som informerer om formål, riktig bruk og forholdsregler.

Hva er reklame?

Reklame er enhver form for salgsfremmende materiale som for eksempel nettsider, brosjyrer og sosiale medier (Tik Tok, Instagram, Facebook osv.)      

Om lovverket for reklame – hva er ulovlig?

Regelverkene som regulerer dette er:

Forordningen for medisinsk utstyr MDR og Forordningen for in vitro-diagnostisk medisinsk utstyr, IVDR​

Begge disse forordningen inneholder felles krav:

artikkel 7 som begrenser hvilke påstander som kan brukes i merking, bruksanvisning og reklame. 

Det er ikke lov å bruke tekst, navn, varemerker, bilder, figurer eller andre tegn som kan villede brukeren når det gjelder utstyrets tiltenkte formål, sikkerhet og ytelse.

Det er ikke lov å:

  • reklamere på en måte som kan villede brukeren eller pasienten ​med uriktige eller overdrevne opplysninger 
  • tillegge utstyret funksjoner og egenskaper det ikke har
  • skape et feilaktig inntrykk av utstyrets evne til diagnostisering eller behandling 
  • unnlate å opplyse brukeren eller pasienten om sannsynlig risiko når utstyret brukes til det tiltenkte formålet
  • foreslå en annen bruk enn det utstyret er ment for (tiltenkt formål)  

Påstander om medisinsk utstyr må kunne dokumenteres og Statens legemiddelverk kan gripe inn dersom medisinsk utstyr ikke har den påståtte medisinske effekt. 

For øvrig gjelder generell markedsføringslovgivning når det gjelder påstander om utstyr som selges til allmennheten. Disse reglene forvaltes av Forbrukertilsynet.

 

 

Sanksjonsmuligheter - ulovlig reklamehttps://legemiddelverket.no/medisinsk-utstyr/omsetning/reklame-for-medisinsk-utstyr/sanksjonsmuligheter-ulovlig-reklameSanksjonsmuligheter - ulovlig reklameLegemiddelverket fører tilsyn med at reklame og medisinske påstander til medisinsk utstyr er riktige og sannferdige. Brudd på regelverket kan føre til overtredelsesgebyr og/eller tvangsmulkt.3660Legemiddelverket fører tilsyn med at reklame og medisinske påstander til medisinsk utstyr er riktige og sannferdige. Brudd på regelverket kan føre til overtredelsesgebyr og/eller tvangsmulkt.
Veiledning om markedsføring av kosmetiske inngrephttps://legemiddelverket.no/medisinsk-utstyr/omsetning/reklame-for-medisinsk-utstyr/veiledning-om-markedsforing-av-kosmetiske-inngrepVeiledning om markedsføring av kosmetiske inngrep​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Denne veilederen gir en innføring i de grunnleggende reglene for markedsføring av kosmetiske inngrep på sosiale medier og nettsider.3882Grunnleggende regler for markedsføring av kosmetiske inngrep på sosiale medier og nettsider.
Veiledning om reklame for fillerehttps://legemiddelverket.no/medisinsk-utstyr/omsetning/reklame-for-medisinsk-utstyr/veiledning-om-reklame-for-fillereVeiledning om reklame for fillereDet er tillatt å reklamere for fillere som er medisinsk utstyr, i Norge både rettet mot helsepersonell og allmenheten. Det skilles ikke mellom reklame rettet mot helsepersonell og allmennheten, i motsetning til slik det gjøres for legemidler.3661Det er tillatt å reklamere for fillere som er medisinsk utstyr, i Norge både rettet mot helsepersonell og allmenheten.

​Fant du det du lette etter?