Utforming av preparatomtale og pakningsvedlegghttps://legemiddelverket.no/godkjenning/godkjenning-og-oppfolging-av-markedsforingstillatelse/produktinformasjon-templater-og-veiledninger/utforming-av-preparatomtale-og-pakningsvedleggUtforming av preparatomtale og pakningsvedleggPreparatomtalen og pakningsvedlegget skal være lett å lese og forstå. Språket skal være tilpasset målgruppen. Dette bidrar til bedre pasientinformasjon og riktig legemiddelbruk. 2739Informasjon om klart og pasientrettet språk, standardiserte oversettelser av faguttrykk og forkortelser, Blue box, "Excipients Guideline".
Utforming av merking https://legemiddelverket.no/godkjenning/godkjenning-og-oppfolging-av-markedsforingstillatelse/produktinformasjon-templater-og-veiledninger/utforming-av-merking-Utforming av merking Merking omfatter både merkingstekst og mock-ups. All tekst på mock-ups skal være i henhold til godkjent merkingstekst. 2280
Lesbarhetstesting og bridginghttps://legemiddelverket.no/godkjenning/godkjenning-og-oppfolging-av-markedsforingstillatelse/produktinformasjon-templater-og-veiledninger/lesbarhetstesting-og-bridgingLesbarhetstesting og bridgingPakningsvedlegget skal være skrevet på en måte som er klar og forståelig for brukene. Lesbarheten av pakningsvedlegget skal testes i samarbeid med en målgruppe pasienter for å sikre at pakningsvedlegget er lett leselig, klart og brukervennlig. 2281Informasjon om krav om lesbarhetstest, hensikt og gjennomføring, innsending og gyldighetstid. Informasjon om bridging som alternativ til lesbarhetstest.
QRD-templaterhttps://legemiddelverket.no/godkjenning/godkjenning-og-oppfolging-av-markedsforingstillatelse/produktinformasjon-templater-og-veiledninger/qrd-templaterQRD-templaterLenke til QRD-templater, informasjon om oppdatering av norsk produktinformasjon etter nytt QRD-templat, revisjon av human QRD-templat.2282
Implementeringsfrist for merking og pakningsvedlegghttps://legemiddelverket.no/godkjenning/godkjenning-og-oppfolging-av-markedsforingstillatelse/produktinformasjon-templater-og-veiledninger/implementeringsfrist-for-merking-og-pakningsvedleggImplementeringsfrist for merking og pakningsvedleggInformasjon om tidsfrister og regler.2284
Varseltrekantordningen - regulatorisk informasjonhttps://legemiddelverket.no/godkjenning/godkjenning-og-oppfolging-av-markedsforingstillatelse/produktinformasjon-templater-og-veiledninger/varseltrekantordningen-regulatorisk-informasjonVarseltrekantordningen - regulatorisk informasjonAlle legemidler som inneholder virkestoff som står på varseltrekantlista fra Legemiddelverket skal ha varseltrekant.1751

Oppdatert: 22.10.2019

Publisert: 11.08.2016

​Fant du det du lette etter?