​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

 

Krav til Helsevirksomheterhttps://legemiddelverket.no/medisinsk-utstyr/omsetning/krav-til-markedsaktorer/krav-til-helsevirksomheterKrav til HelsevirksomheterHelseinstitusjon er en organisasjon som har som hovedformål å pleie eller behandle pasienter eller fremme folkehelsen.4019Krav som stilles til helseinstitusjoner vedrørende medisinsk utstyr.
Alvorlige hendelser og korrigerende sikkerhetstiltak for helsevirksomheterhttps://legemiddelverket.no/medisinsk-utstyr/for-helsetjenesten/alvorlige-hendelser-og-korrigerende-sikkerhetstiltak-for-helsevirksomheterAlvorlige hendelser og korrigerende sikkerhetstiltak for helsevirksomheterHelsevirksomheter har meldeplikt om alvorlige hendelser som har eller kan ha sammenheng med bruk av medisinsk utstyr. Et korrigerende sikkerhetstiltak er et tiltak for å forhindre eller redusere risikoen for alvorlige hendelser.3946
Deler og komponenter som endrer ytelse eller tiltenkt brukhttps://legemiddelverket.no/medisinsk-utstyr/omsetning/deler-og-komponenter-som-endrer-ytelse-eller-tiltenkt-brukDeler og komponenter som endrer ytelse eller tiltenkt brukBytte av deler og komponenter kan medføre at medisinsk utstyr endrer egenskaper. Aktører som utfører dette har forpliktelser.3084Bytte av deler og komponenter kan medføre at medisinsk utstyr endrer egenskaper. Aktører som utfører dette har forpliktelser.
Reprosessering av medisinsk utstyrhttps://legemiddelverket.no/medisinsk-utstyr/for-helsetjenesten/reprosessering-av-medisinsk-utstyrReprosessering av medisinsk utstyrInformasjon om krav til reprosessering av brukt medisinsk utstyr og hva som gjelder for engangsutstyr.3090Informasjon om krav til reprosessering av brukt medisinsk utstyr og hva som gjelder for engangsutstyr.
Egentilvirkning av medisinsk utstyr i helseinstitusjoner (in-house)https://legemiddelverket.no/medisinsk-utstyr/for-helsetjenesten/egentilvirkning-av-medisinsk-utstyr-i-helseinstitusjoner-in-houseEgentilvirkning av medisinsk utstyr i helseinstitusjoner (in-house)Helseinstitusjoner har mulighet til å produsere medisinsk utstyr for intern bruk. EU-regelverket for medisinsk utstyr stiller imidlertid noen krav til slik produksjon. 2525
Medisinsk utstyr og kunstig intelligenshttps://legemiddelverket.no/medisinsk-utstyr/veiledning-og-regelverk/produktspesifikke-veiledere/medisinsk-utstyr-og-kunstig-intelligensMedisinsk utstyr og kunstig intelligensDet er stor aktivitet i utviklingen av medisinsk utstyr med kunstig intelligens. Utviklingen har kommet særlig langt innen radiologi. 3979
Håndtering av medisinsk utstyrhttps://legemiddelverket.no/medisinsk-utstyr/for-helsetjenesten/handtering-av-medisinsk-utstyrHåndtering av medisinsk utstyrHåndtering av medisinsk utstyr reguleres av Forskrift om håndtering av medisinsk utstyr4049Håndtering av medisinsk utstyr skal gjøres i henhold til Forskrift om håndtering av medisinsk utstyr
Sentralgassanlegg for medisinske gasserhttps://legemiddelverket.no/medisinsk-utstyr/for-helsetjenesten/sentralgassanlegg-for-medisinske-gasserSentralgassanlegg for medisinske gasserLegemiddelverket har vurdert om sentralgassanlegg for medisinske gasser kan være medisinsk utstyr.4051Legemiddelverket har vurdert om sentralgassanlegg for medisinske gasser kan være medisinsk utstyr.

​Fant du det du lette etter?