​​Vi gjør oppmerksom på at eldre utgaver av NYL kan inneholde utdatert informasjon.​

Oversikt ov​​er si​​st​e NYL-utg​​aver

​​NYL 2021

NYL 4 - 2​​021

Nye legemidler med forhåndskjent refusjon. Flere legemidler på blå resept. Seks nye legemidler på H-resept fra 1. februar. Ny og bedre løsning for søknad om individuell stønad på blå resept.

NYL ​7 - 2021

Økt risiko for alvorlige bivirkninger ved bruk av Tofacitinib (Xekjanz). Forenkling av refusjonsvilkår for inhalasjonslegemidler på blåresept. Riktig bruk av e-resept. Koronavaksiner - hvilke mistenkte bivirkninger skal rapporteres?

NYL 9 - 20​​​21

Koronavaksiner og mistenkte alvorlige bivirkninger. Symptomer helsepersonell bør være oppmerksomme på etter koronavaksinering.

​NYL 10 - 20​​21

Biotilsvarende legemidler kan byttes i apotek. Fire nye legemidler på blå resept. Voltarol (diklofenak) tabletter blir reseptpliktig.

NYL 12​ - 2021

Bivirkningsmeldinger etter koronavaksinasjon. Langvarige bivirkninger. Meldeplikt for helsepersonell. Mange meldinger tyder på god meldekultur. Koronavaksiner og betennelse i hjertet.

NYL 13 - ​​​2021

Sesonginfluensavaksiner 2021/2022. Vaksine som nesespray. Dosering til voksne og barn.

NYL ​14 - 2021

Temaer i denne utgaven: Paracetamol - nye doseringsanbefalinger, nye veiledere for behandling av skabb, meldeplikt for helsepersonell ved mistanke om alvorlige, nye eller uventede bivirkninger etter vaksinering.

NYL 16 - 2​021

Myokarditt etter koronavaksinasjon i Norge. Bivirkningsmeldinger fra helsepersonell og registerdata. Oppfølging av pasienter som har hatt myokarditt. Nye refusjonsvedtak.

​NYL 1​​​8 - 2021

​Nytt oppslagsverk om legemidler til barn. AstraZeneca fjerner diabetes type 1 som indikasjon forcForxiga 5 mg. Revidert utgave av sjekkliste for legemiddelgjennomgang. Insulin glargin og teriparatid på byttelisten.

NYL ​2020

NYL 1 - 2​020

​Nye migrenemedisiner får offentlig finansiering. Risiko for forflytning og skader på nerver og blodårer med prevensjonsimplantat. Rettelse til T. nr. 18/19 om miljøvennlige inhalatorer.

NYL 2 -​ 2020

Diklofenak tabletter og kapsler blir reseptpliktig. Deksametason injeksjonsvæske på negativlisten. Duodopa (levodopa/karbidopa) på blå resept.

NYL 3 - 20​​​20

Fastleger får ikke lenger bivirkningsinformasjon på papir.

​NYL 4 -​​ 2020

Markedet for produkter med melatonin er endret. Nye anbefalinger for bruk av tofacitinib på grunn av økt risiko for blodpropp og alvorlige infeksjoner.

Rettelse om godkjenningsfritak på melatonin: Fra 1. april 2020 skal apotekene bare ekspedere nye søknader om godkjenningsfritak dersom legen har begrunnet hvorfor pasienten trenger et produkt som ikke er godkjent i Norge.

NYL 8​​ - 2020

Nytt bivirkningsregister bidrar til økt pasientsikkerhet. Meldesystemet for bivirkninger er forbedret. Legemiddelverkets bivirkningsregister er nå i drift som et nasjonalt helseregister som kan kobles med data fra andre registre.

NYL 12 - 2​020

​​Oversikt over bruk av uregistrerte humane legemidler i Norge. Leger må forskrive godkjent melatonin fra 1. september. Feilhåndtering av leuprorelin kan føre til manglende effekt.

NYL 18​​ - 2020

Melatonin depottabletter (Slenyto) på blå resept til behandling av insomni ved autismespekterforstyrrelser. Tabletter mot skabb på blå resept. Fra 1. januar behandles biologiske legemidler som andre legemidler ved søknad om godkjenningsfritak.

NYL 2019

​NYL 1 ​- 2019

​Histologiske prøver krever formaldehyd (formalin) med buffer. Fare for overdosering med Levometadon. Nycoplus Neo-Fer mikstur trekkes fra markedet – andre jerntilskudd må brukes. Trelegy Ellipta til inhalasjon ved KOLS har refusjon.

​NYL 2- 2​​019

Refusjon av legemidler til behandling av sjeldne sykdommer. Ikke lenger krav om samtykke for å åpne reseptformidleren. Økt risiko for hypoglykemi etter oppstart av direktevirkende antiviral behandling.

​NYL 3​​​ - 2019

Flere tilfeller av legemiddelmangel i 2018. Nytt EU-direktiv skal hindre falske legemidler.

​NYL 4 - 2​019

Mangel på Digoxin Takeda. Neo-Mercazole: Økt risiko for pankreatitt og strengere prevensjonsråd. Krav om autorisasjon for «gulfebervaksinatører» fjernes.

​NYL 5 - 2​019

Risiko for alvorlig vevsskade ved bruk av SGLT2-hemmere. Studie etter godkjenning bekreftet ikke økt overlevelse ved behandling med Lartruvo. Refusjon av Ozempic ved type 2 diabetes.

​NYL 6 - 2​019

Biotin kan påvirke resultatet av laboratorietester. Omega-3 trolig ikke nyttig hos pasienter med tidligere hjerteinfarkt. Amoksicillin + klavulansyre nå også som mikstur til barn.

​NYL 7​ - 2019

Paracetamol kan brukes ved mononukleose (kyssesyke). Motgift mot blodfortynnende legemidler blir godkjent. Modafinil er flyttet fra reseptgruppe A til B.​

​​NYL 8 - 2​​019

Les om bivirkningsrappporten for 2018. Legemiddelgjennomgang forebygger bivirkninger. Helsepersonell kan melde bivirkninger elektronisk.

​NYL 9​​ - 2019

​Les om graviditetsforebyggende program ved bruk av fosterskadelige legemidler. Du finner materiellet i Fellekatalogens tjenester.

​NYL 10 - 2​​019

Bruk av direktevirkende orale antikoagulantia (DOAK) er ikke anbefalt ved antifosfolipidsyndrom. Asasantin Retard og Persantin Retard avregistreres. Folsyre Orifarm er på blå resept.

​NYL 1​​1 - 2019

Tofacitinib i høy dose skal ikke brukes hos pasienter med risiko for venøs blodpropp.Inegy og Atozet refunderes er fjernet fra refusjonslisten. Dexavit er markedsført i Norge. Topiramat har refusjon som profylaktisk behandling av migrene hos voksne.​

​NYL 12​​ - 2019

Sildenafil blir resepfritt med veiledning i apotek. Økt risiko for død hos pasienter behandlet med febuksostat. Reagila (kariprazin) på blå resept til behandling av schizofreni.

​NYL 1​3 - 2019

KUPP-kampanje skal bidra til riktigere forskrivning av opioider blant fastleger. Fingolimod og risiko for fosterskader - kvinner i fertil alder må bruke sikker prevensjon. Praktiske råd om avmedisinering i Norsk legemiddelhåndbok (NLH).

​NYL 14 - 2​​019

Doseringsfeil ved bruk av metotreksat. Riktig forskrivning av Canoderm (karbamidkrem) på blå resept. Langtidsvirkende Insulin på blå resept ved diabetes type 2.

​NYL 15 - 2​​019

Mangel på ranitidin-holdige legemidler.Mistanke om økt risiko for hudkreft ved behandling med ingenolmebutat (Picato). Latanoprost + timolol uten konserveringsmiddel på blå resept.

​NYL 16 -​​ 2019

Sesongens influensavaksiner er tilgjengelige. Asasantin Retard og Persantin Retard er avregistrert.

​NYL 1​​7 - 2019

Legemiddelverket støtter ikke nye anbefalinger fra Global Initiative for Asthma (GINA) om behandling av mild astma. Informer om risiko for psykiske bivirkninger av meflokin (Lariam). Høring om tiltak for å styrke legemiddelberedskapen.

​NYL 18 ​​- 2019

Fare for mangel på cetofaksim. Inhalasjonsaerosoler inneholder kraftige drivhusgasser. Reseptfri sildenafil 50 mg kommer på markedet.

​NYL 2018

NYL 1 - 2018

​Mye nyttig informasjon i Felleskatalogens app – last ned ny versjon! Redusert gyldighet på antibiotikaresepter.

NYL ​​2 - 2018

Endringer i blåreseptforskriften fra 1. januar 2018: Alle nye legemidler skal metodevurderes. Unngå ibuprofen ved vannkopper.

NYL​​ 3 - 2018

Mangel på Levaxin tabletter (levotyroksinnatrium). Risko for øyeskade ved langtidsbehandling med Plaquenil (hydrosyklorokinsulfat). Risiko for lekkasje ved feil montering av kanylen til Eligard (leuprorelinacetat).​

​NYL 4​ - 2018

Gode nyheter for pasienter med hepatitt C. Forslag om inhalasjonspulver på byttelisten på høring. HPV-vaksine til gutter fra høsten 2018.​

NYL 5​ - 2018

Esmya (ulipristal) utredes på grunn av risiko for leverskade. Valproat skal ikke brukes av fertile kvinner. Rettelse til T. nr. 3/18: Risiko for øyeskade ved langtidsbehandling med Plaquenil (hydrosyklorokinsulfat).​

NYL 6​​ - 2018

Flere tilfeller av legemiddelmangel i 2017. Refusjon av Medikinet (metylfenidathydroklorid) til voksne.​

NYL 7 -​​ 2018

Unngå forveksling mellom Fiasp og Tresiba (insulin). Refusjon av Pranolol tabletter (propranolol) til behandling av essensiell tremor. Meldte bivirkninger etter vaksinasjon med den seksvalente vaksinen Hexyon.​

NYL 8 - 20​​18

Inhalasjonspulver mot astma og KOLS er byttbare i apotek. Refusjon av Entresto ved hjertesvikt.

NYL 9​ - 2018

Pregabalin (Lyrica) flyttes til reseptgruppe B. Adalat (nifedipin) tabletter avregistreres.​

NYL 10 - ​​​2018

Bivirkningsrapport for 2017 – hva kan vi lære? Legemiddelgjennomgang forebygger bivirkninger.​

NYL 11​​ - 2018

Nalokson tilgjengelig som nesespray til akuttbehandling ved opioidoverdoser. Refusjon av transdermal østradiol spray til behandling av menopausale symptomer.

NYL 12 - 2​018

Endring i ordningen med varseltrekant på legemidler. Nytt kapittel om avmedisinering (deprescribing) i Norsk legemiddelhåndbok.​

NYL 13 ​​- 2018

Mangel på valsartan – råd til leger ved overgang til andre angiotensin II-antagonister. Refusjon av hydrokortison øyedråper (Softacort) ved allergisk konjunktivitt.​

NYL 14 - 2018

Konsekvenser for individuell stønad med nytt regelverk for blåreseptordningen. Mangel på Nycoplus Neo-Fer mikstur. Refusjon av Acarizax ved allergi mot husstøvmidd.​

NYL 15 - 2​​018

Aduvanz (lisdeksamfetamin) har fått refusjon til behandling av ADHD hos voksne. Refusjon av opiumsdråper ved alvorlig diare i livets sluttfase.​

NYL 16 - 2018

Diabetes type 2 – valg av blodsukkersenkende legemidler dersom pasienten ikke kommer i mål med metformin. Oppdaterte retningslinjer.

NYL 17 - 2​​018

Retinoider: Risiko for fosterskade ved bruk under graviditet og risiko for psykiske reaksjoner. Jodtabletter i reseptfritt salg på apotek. Refusjon av tafluprost øye-dråper (Taflotan) til behandling av glaukom.

NYL 18 - 2​018

Økt risiko for basalcellekreft og plateepitelkreft ved bruk av hydroklortiazid. Økt risiko for død og alvorlige bivirkninger ved bruk av rivaroksaban etter transkateter aortoventilimplantasjon. Refusjon av glargin/lixisenatid i kombinasjon med metformin.

NYL 19 - ​2018

Les om sesongens influensavaksiner 2018/2019. SGLT2-hemmeren ertugliflozin har fått forhåndsgodkjent refusjon alene og i kombinasjon med andre antidiabetika.

NYL 20 - 2​​018

«Kjære helsepersonell»-brev og opplæringsmateriell er nå lett tilgjengelig hos Felleskatalogen. Helsepersonell kan melde bivirkninger til Legemiddelverket via et elektronisk meldeskjema.

​NYL 2017

​NYL 1 - 2017

​10 år med biotilsvarende legemidler i Europa. Oversikt over varsler på legemiddelverket.no

​NYL 2​ - 2017

Sykehjemspasienter har rett til legemiddelgjennomgang. Studie gir ikke grunn til å endre råd om prevensjon. Nytt kolkisinpreparat (Colrefuz) på blå resept.

​NYL 3 - 20​17

Bruk av paracetamol under svangerskapet. Meldinger om legemiddelmangel i 2016. Pass på doseringen av nye blodfortynnende legemidler (NOAK).

​NYL 4​​ - 2017

«Kvalitet i e-resept» - du kan bidra! Hepatitt B-vaksine til spedbarn.

​NYL ​5 - 2017

Les vår rapport: Bør virkestofforskrivning bli obligatorisk? Se oppdaterte tall på bivirkningsmeldinger av HPV-vaksine.

​NY​​​L 6 - 2017

Individuell stønad til opioider ved kroniske ikke-maligne smerter. Tablett eller depottablett? Qtern på blå resept til behandling av diabetes type 2. Ny styrke - deksametason tabletter 40 mg.

​NYL 7-​​8 - 2017

Biotilsvarende legemidler – er det trygt å bytte? SGLT2-hemmere: Mistanke om økt risiko for tåamputasjoner. Nye rutiner for godkjenningsfritak.

​NYL 9 ​- 2017

Bivirkningsrapporten for 2016 – hva kan vi lære? Felles elektronisk meldeportal for helsepersonell.

NYL 10 ​- 2017

Lavere pris åpner for stønad på blå resept til PCSK9-hemmere for flere pasienter med hyperkolesterolemi. Enklere vilkår på blå resept for Eplerenon mot hjertesvikt og triptaner mot migrene. Kloksacillin ikke lenger tilgjengelig i Norge.

​NYL ​11 - 2017

Vitamin B12-tabletter tilgjengelig. Kreftlegemidler fra blå resept til H-resept.

​NYL 12​​-13 - 2017

Vitamin B12 tabletter - et godt alternativ til injeksjoner. Fra Thyroxin-natrium til Levaxin - mer enn et navnebytte? Kolkisin NAF tabletter har ikke lenger refusjon.

​NYL 14-15​ - 2017

Augmentin tabletter - kombinasjonen amoksicillin og klavulansyre - godkjent. Solu-Medrol (metylprednisolon) kan gi alvorlig allergisk reaksjon hos pasienter med melkeproteinallergi. E-læringskurs om forskrivning av vanedannende legemidler.

​​NYL 16​​ - 2017

Tramadol – bivirkninger og bruk. Entresto - nye vilkår for individuell søknad. Rotavirusvaksine for spedbarn viser god effekt.

​​NYL 17​​ - 2017

Tema i denne utgaven: Kostnadseffektivitet og prioritering av legemidler. Hvordan beslutter vi å innføre nye, kostbare sykehuslegemidler?

​NYL 18 -​​ 2017

Endringer i preparatomtalen for haloperidol. Truberzi (eluksadolin) kan øke risikoen for pankreatitt. Sarotex Retard depotkapsler avregistreres. Enstilar (kalsipotriol og betametason) på blå resept.

​NYL 19 -​ 2017

Sesonginfluensavaksiner 2017/2018. Lescol midlertidig utgått: Råd for videre behandling og informasjon vedrørende nyretransplanterte pasienter.

​NYL 2​0 - 2017

Bruk av nye legemidler i offentlige sykehus før beslutning om finansiering. Alle nye legemidler skal metodevurderes.

​NYL 22 - 2​​017

Temaer i denne utgaven: Karisoprodol - fra 80.000 til 400 brukere på 10 år, Precosa (saccharomyces boulardii) og kontraindikasjon.

​NYL ​​​23-24 - 2017

Temaer i denne utgaven: Blodsukkersenkende legemidler på blå resept, Loperamid og eluksadolin til behandling av irritabel tarmsyndrom med diaré, KOLS-inhalator med tre virkestoffer på blå resept, Guaifenisin ikke lenger godkjent til barn under seks år.

​​NYL 2016

​NYL 14-15 - 20​​​16

​Strengere regler for refusjon av nye kolesterolmedisiner (PCSK9-hemmere) og bivirkninger av rotavirusvaksine.

NYL 16 - ​​​2016

Allmennleger kan starte behandling og søke om individuell stønad, opioider ved langvarige smerter. Avslag på forhåndsgodkjent refusjon på ulipristalacetat. Nytt fenytoinpreparat på markedet.

NYL 17 -​ 2016

Informasjon om uregistrerte legemidler i Helsebiblioteket.Posakonazol (Noxafil) tabletter og mikstur er ikke byttbare.Safinamid (Xadago) har fått avslag på forhåndsgodkjent refusjon. Viktig med informasjon om sikker håndtering og delbarhet på cytostatika.

NYL 18 -​ 2016

Blodsukkersenkende behandling ved diabetes type 2, «Nasjonal faglig retningslinje for diabetes» oppdatert.

NYL 19​ - 2016

Sesonginfluensavaksiner 2016/2017. Doksylamin – ny sovemedisin som ikke anbefales til eldre pasienter.

NYL 20​ - 2016

Fastleger kan søke om individuell stønad for opioider. Viktig informasjon om de reseptfrie halstablettene Zyx og Strefen. Utvidet HPV-vaksinering og meldte bivirkninger.

NYL 21 ​​- 2016

Riktigere bruk av antibiotika – varsler i EPJ. Metformin kan brukes av pasienter med moderat nedsatt nyrefunksjon. Bedre pasientsikkerhet med tydeligere virkestoffmerking på legemiddelpakningen.

NYL 22 -​ 2016

Penicillin til barn - vurder tabletter som alternativ til mikstur. Nettapotek får selge reseptbelagte legemidler.

NYL 23-24 - 2016

​Alle leger kan nå skrive klopidogrel på vanlig blå resept. Tikagrelor (Brilique) 60 mg på blå resept for bruk 13-48 måneder etter hjerteinfarkt. Behandling med medisinsk cannabis innenfor dagens regelverk. Legemiddelverket har flyttet.​​

Oppdatert: 15.08.2023

Publisert: 14.09.2016

​Fant du det du lette etter?