Kriterium for bruk til menneske

Homøopatiske legemiddel kan brukast til menneske dersom dei oppfyller desse kriteria (Legemiddelforskrifta § 2.1):

a) legemiddelet er til oral eller utvortes bruk, 

b) det er ikkje gitt nokon medisinske påstandar i merkinga av legemiddelet eller i nokon annan informasjon om legemiddelet    

c) fortynningsgraden sikrar at legemiddelet er sikkert 

d) legemiddelet inneheld maksimalt 1/100 av den lågaste dosen av det reseptpliktige verkestoffet som vert nytta innen etablert medisin.

Dokumenterer sikkerheit og kvalitet, men ikkje effekt

Homøopatiske legemiddel må som andre legemiddel ha dokumentasjon på sikkerheit og kvalitet. Det vil seie at dei er produserte under trygge og kontrollerte tilhøve og at kvaliteten på innhaldet i produktet er god. Det er derimot ikkje dokumentert at homøopatiske legemiddel har nokon effekt. Dette er ei særordning for homøopatiske legemiddel og er styrt av EU sitt regelverk gjennom EØS-avtalen.

Les om registreringsordning for homøopatiske legemiddel.

Klassifisert som legemiddel

Homøopatiske middel er klassifiserte som legemiddel og er underlagt regelverket for legemiddel. Det vil seie at apotek har leveringsplikt for alle homøopatiske legemiddel som vert etterspurde. Homøopatiske legemiddel med marknadsføringsløyve eller registrering i anna EØS-land, kan omsetjast i Noreg, inntil 12.01.2017. Etter denne datoen kan kun homøopatiske legemiddel registrert i Noreg omsetjast på den norske marknaden.

Reklame

Det er forbode å reklamere med at homøopatiske legemiddel har medisinske effektar. 

Reklameforbodet gjeld òg apotek, ikkje berre leverandørar. Oppslag i apoteket om at dei fører homøopatiske legemiddel vert ikkje rekna som reklame, men som kunderettleiing.

Avgrensa utval i apotek

Dei fleste apoteka har eit avgrensa utval av homøopatiske legemiddel. Er det stor etterspurnad har dei òg lagerplikt. Det er ikkje forbod mot å plassere produkta i hyllene ute i apoteket.

Oversikt over registrerte​ homøopatiske legemiddel

Homøopatiske legemiddel blir registrert, ikkje godkjent slik som andre legemiddel. Registreringsordninga vil seie at Legemiddelverket går god for sikkerheit og kvalitet (det vil seie at produktet er trygt å bruke), men ikkje effekt (det vil seie om produktet faktisk bidrar til å gjere pasienten frisk). 

Frå 1. juli 2017 er det berre lov å omsetje slike produkt som er registrert eller er søkt registrert i Noreg innan 12. januar 2017.

Sjå liste over registrerte produkt - oppdatert 30. mars 2017

Oppdatert: 12.06.2017

Publisert: 06.09.2016

​Fant du det du lette etter?