​​​​​​​​​​Reklamereglene skiller mellom reseptpliktige legemidler og reseptfrie legemidler, og reklame rettet mot allmenheten og til helsepersonell.

Regelverket for legemiddelreklame (legemiddelforskriften) sier blant annet:

  • Det er ulovlig å reklamere for reseptpliktige legemidler til allmenheten. Forbudet gjelder reseptpliktige legemidler til både mennesker og dyr.
  • I reklame til allmennheten er det ulovlig å omtale alvorlige sykdommer.
  • Reklame for reseptfrie legemidler skal utformes slik at det klart fremgår at det er reklame, og at legemiddelet det reklameres for er klart identifisert som et legemiddel.

Avhengig av alvorlighetsgrad, sender vi ut påpeking av plikt om å rette opp reklamen eller vedtak om tiltak. Ved alvorlige lovbrudd kan vi fatte vedtak om overtredelsesgebyr. 

Les mer om sanksjonsmuligheter

​Mer informasjon:

Oppdatert: 19.01.2023

Publisert: 01.07.2022

​Fant du det du lette etter?