Om tilsynsarbeidethttps://legemiddelverket.no/tilvirkning-import-og-salg/reklame-for-legemidler/tilsyn-og-sanksjonsmuligheter/tilsyn-med-legemiddelreklameOm tilsynsarbeidetLegemiddelverket fører tilsyn med reklame for legemidler. Tilsynsarbeidet omfatter all slags legemiddelreklame – skriftlig og muntlig – uavhengig av form, kanal og sted.514Legemiddelverket fører tilsyn med all slags legemiddelreklame – skriftlig og muntlig.
Rapporter fra muntlige reklametilsynhttps://legemiddelverket.no/tilvirkning-import-og-salg/reklame-for-legemidler/tilsyn-og-sanksjonsmuligheter/rapporter-fra-muntlige-reklametilsynRapporter fra muntlige reklametilsynLegemiddelverkets tilsynsaktivitet med industriens markedsføring av legemidler har stor allmenn interesse, og vi vil derfor offentliggjøre tilsynsrapporter på nettsidene våre. 895
Sanksjonsmuligheter – ulovlig reklamehttps://legemiddelverket.no/tilvirkning-import-og-salg/reklame-for-legemidler/tilsyn-og-sanksjonsmuligheter/sanksjonsmuligheter-ulovlig-reklameSanksjonsmuligheter – ulovlig reklameBrudd på regelverket kan føre til overtredelsesgebyr og/eller tvangsmulkt.3619
Tips oss om ulovlig legemiddelreklamehttps://legemiddelverket.no/tilvirkning-import-og-salg/reklame-for-legemidler/tilsyn-og-sanksjonsmuligheter/tips-oss-om-ulovlig-legemiddelreklameTips oss om ulovlig legemiddelreklameMarkedsføring og reklame for legemidler er strengt regulert. Du kan tipse oss om mulig ulovlig reklame. Se beskrivelse under av hva som er ulovlig.3626Markedsføring og reklame for legemidler er strengt regulert. Du kan tipse oss om mulig ulovlig reklame.
Vedtak om brudd på reklameregelverkethttps://legemiddelverket.no/tilvirkning-import-og-salg/reklame-for-legemidler/tilsyn-og-sanksjonsmuligheter/vedtak-om-brudd-pa-reklameregelverketVedtak om brudd på reklameregelverketBrudd på regelverket kan føre til overtredelsesgebyr og tvangsmulkt. På denne siden publiseres vedtak som følge av slike brudd. 894Brudd på regelverket kan føre til overtredelsesgebyr og tvangsmulkt. Se oversikt over aktuelle vedtak.

​Fant du det du lette etter?