​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Introduksjon til medisinsk utstyr

I dette webinaret vil du få en introduksjon til medisinsk utstyr. Du vil blant annet få svar på disse spørsmålene:  ​

 • Hva er medisinsk utstyr?  
 • Godkjenner Legemiddelverket medisinsk utstyr?  
 • Hva betyr det at et utstyr er CE-merket?  
 • Hva er et meldt organ?  
 • Hvem kan selge medisinsk utstyr?

Webinaret ble holdt 24. mai 2023

Regelverket for in vitro-diagnostisk utstyr (IVDR) 

Temaet for webinaret er det nye EU-regelverket for in vitro-diagnostisk medisinsk utstyr. Du vil blant annet høre om:

 • D​e viktigste nyvinningene i regelverket
 • klassifisering, 
 • Ytelsesstudier
 • Sporbarhet
 • Status for utpeking av meldte organer under IVDR i Europa.

Opptak av webinaret​
Webinaret ble holdt 31. mars 2022​​

​​Rollen som importør og distributør av medisinsk utstyr

I dette webinaret vil du få en introduksjon til rollen som importør og distributør av medisinsk utstyr. Du vil blant annet få høre mer om: 

 • Hvem som kan være importør og distributør av medisinsk utstyr  
 • ​Hvilke krav stilles til importører og distributører  
 • Hva det innebærer å være importør eller distributør  
 • Ofte stilte spørsmål om importør- og distributørrollen 

​Opptak av webinaret (Youtube)

Presentasjoner (PDF)
Webinaret ble holdt 7. juni 2023​

Merking av medisinsk utstyr​​​

​I dette webinaret vil du få en introduksjon til merking av medisinsk utstyr. Du vil blant annet få høre mer om:

 • Prinsippene bak reglene om merking  
 • Ulike symboler for merking 
 • Riktig bruk av CE-merket  
 • Språkkrav i Norge 

​​Opptak a​​v webinaret (Youtube)​

Presentasjoner (PDF)
Webinaret ble holdt 14. juni 2023​

Reprosessering av medisinsk utstyr​​

I  dette webinaret vil du få en introduksjon til reprosessering av medisinsk utstyr. Du vil blant annet få høre mer om: ​ 

 • Kravene til reprosessering av brukt medisinsk utstyr
 • Hva som gjelder for reprosessering av medisinsk engangsutstyr
 • Hvor du finner relevant informasjon i utstyrets merking og bruksanvisning 
 • Ofte stilte spørsmål om reprosessering av medisinsk utstyr ​

​Opptak av webinaret (YouTube)

Presentasjoner (PDF)
Webinaret ble holdt 31. mai 2023

Egentilvirkning av medisinsk utstyr (In-house)​

L​​egemiddelverket holdt webina​r om egentilvirkning av medisinsk utstyr, såkalt in house-produksjon.


​​​​​Stor interesse 

Det har vært stor interesse for reglene om egentilvirkning av medisinsk utstyr, og særlig in vitro-diagnostisk medisinsk utstyr. I januar 2023 kom endelig EUs veileder til MDR og IVDR artikkel 5 nummer 5, og Legemiddelverket publiserte samtidig en tilhørende norsk veileder​

- De nye reglene er viktige for norske sykehus, helseinstitusjoner og pasienter. Vi håper å nå ut til mange med webinaret for å bidra til økt kunnskap og forståelse om hva som nå gjelder, sier enhetsleder Petter Alexander Strømme i Legemiddelverket. 

Program

Legemiddelverket snakket om regelverket, de nye veilederne om egentilvirkning og rollen som fag- og tilsynsmyndighet. Webinaret er i hovedsak rettet mot de som egentilvirker in vitro-diagnostisk medisinsk utstyr (IVD), men vil også være relevant for de som jobber med øvrig medisinsk utstyr. 

- Vi har lenge merket behov for informasjon og veiledning på dette området. Det er særlig sykehuslaboratoriene som har kontaktet oss med spørsmål og tanker om regelverket. For å gjøre det mest mulig relevant, snakket vi ikke bare om regelverket i teorien, men også hvordan det praktiseres i helsetjenesten. 

Derfor deltok også Rolf. A Klaasen, enhetsleder og farmasøyt Ph.d.. Han jobber ved klinikk for laboratoriemedisin, avdeling for medisinsk biokjemi i enhet for spesialanalyser ved Radiumhospitalet. Klaasen vil snakke om egentilvirkning og IVDR fra perspektivet til et sykehuslaboratorium. ​

Opptak av webinaret (ekstern side)

Legemiddelverkets presentasjon (pdf)
Rolf A. Klaasens presentasjon (pdf)

Webinaret ble holdt 13. april 2023​​


Pasientsikkerhet og det nye regelverket (EU-Kommisjonen)

Webinar i regi av EU-Kommisjonen:

Patients – Safe and performant Medical Devices​

Opptak av webinaret​
Webinaret ble holdt 7. mai 2021​

Meldeplikt for helsetjenesten

I dette webinaret vil du lære om helsetjenestens plikt til å melde om alvorlige hendelser med medisinsk utstyr. Du vil blant annet få høre mer om: 

 • Hvem som er omfattet av meldeplikten 
 • Hvilke hendelser som skal meldes  
 • Hvordan hendelser skal meldes  
 • Hvorfor det er viktig å melde om alvorlige hendelser med medisinsk utstyr 

Opptak av webinaret

Presentasjoner (PDF)
Webinaret ble holdt 21. juni 2023​​


Publisert: 23.06.2023

​Fant du det du lette etter?