​Hvem godkjenner legemidler til fisk?

Legemiddelverket vurderer søknader om markedsføringstillatelse (MT) for kjemiske legemidler og vaksiner til fisk. Dokumentasjonskravene tilsvarer de som gjelder for legemidler til andre dyr, men dokumentasjon av miljøeffekter kan bli enda mer omfattende enn for legemidler til flokkdyr på land. Fiskehelsepersonell bør ta spesielt hensyn til miljøegenskapene ved valg av legemidler til fisk, siden disse legemidlene kommer i direkte kontakt med miljøet.

Hva klassifiseres som legemiddel?

Alle midler som benyttes til å behandle og forebygge sykdom (herunder parasitter og infeksjoner på hud og gjeller) hos fisk, regnes som legemidler.  Alle legemidler til fisk skal forskrives av veterinær eller fiskehelsebiolog.

​Fant du det du lette etter?