​​​​Hvem godkjenner legemidler til fisk?

Legemiddelverket vurderer søknader om markedsføringstillatelse (MT) for kjemiske legemidler og vaksiner til fisk. Dokumentasjonskravene tilsvarer de som gjelder for legemidler til andre dyr, men dokumentasjon av miljøeffekter kan bli enda mer omfattende enn for legemidler til flokkdyr på land. Fiskehelsepersonell bør ta spesielt hensyn til miljøegenskapene ved valg av legemidler til fisk, siden disse legemidlene kommer i direkte kontakt med miljøet.

Hva klassifiseres som legemiddel?

Alle midler som benyttes til å behandle og forebygge sykdom (herunder parasitter og infeksjoner på hud og gjeller) hos fisk, regnes som legemidler.  Alle legemidler til fisk skal forskrives av veterinær eller fiskehelsebiolog.

 

 

Godkjente legemidler til fiskhttps://legemiddelverket.no/veterinermedisin/fisk/godkjente-legemidler-til-fiskGodkjente legemidler til fiskHer finner du en oversikt over alle legemidler til fisk som har markedsføringstillatelse (MT) i Norge. Alle produktene er ikke nødvendigvis markedsført. Lenker til oversiktene i nedlastbare PDF-filer ligger nederst på siden.975Oversikt over alle legemidler til fisk som har markedsføringstillatelse i Norge.
Autogene vaksinerhttps://legemiddelverket.no/veterinermedisin/forskrivning-av-legemidler-til-dyr/legemidler-som-forskriver-ma-soke-om/autogene-vaksinerAutogene vaksinerDet er klare rammer for bruken av autogene vaksiner. Her finner du informasjon om hva en autogen vaksine er, og kravene for søknad om bruk av slike. Saksbehandlingen kan ta lang tid. Send inn søknad i god tid før vaksinen skal brukes.525Hva er en autogen vaksine, og hva er kravene for søknad om bruk av slike.
Bivirkningsmelding for legemidler til dyrhttps://legemiddelverket.no/veterinermedisin/bivirkningsmelding-for-legemidler-til-dyrBivirkningsmelding for legemidler til dyrMeldeskjema og informasjon for veterinærer og fiskehelsebiologer.159Meldeskjema og informasjon for veterinærer og fiskehelsebiologer.
Fish medicine - information in Englishhttps://legemiddelverket.no/english/veterinary-medicine/fish-medicine-information-in-englishFish medicine - information in EnglishThe Norwegian Medicines Agency frequently receives inquiries from foreign interested parties regarding the use of medicinal products in the Norwegian fish farming industry, and general information in English is therefore compiled. 980

Publisert: 09.08.2016

​Fant du det du lette etter?