Apotekoversikthttps://legemiddelverket.no/tilvirkning-import-og-salg/apotekdrift/apotekoversiktApotekoversikt​Legemiddelverkets oversikt over landets apotek omfatter alle gyldige apotekkonsesjoner.496Oversikt over alle apotek med gyldig konsesjon.
Tillatelse til å eie og drive apotekhttps://legemiddelverket.no/tilvirkning-import-og-salg/apotekdrift/apotektillatelserTillatelse til å eie og drive apotekI denne oversikten finner du regelverk og lenke til søknadsskjema i Altinn for apotekkonsesjon, driftskonsesjon, tilvirkertillatelse mv. som er nødvendig for å eie og drive apotek. Her ligger også veiledning til innlogging og søkeprosessen i Altinn. 742Regelverk og søknadsskjema for apotekkonsesjon, driftskonsesjon, tilvirkertillatelse med mer.
Apotekdekning i Norgehttps://legemiddelverket.no/tilvirkning-import-og-salg/apotekdrift/apotekdekning-i-norge-fra-1980-til-2015Apotekdekning i NorgeApotekdekningen i Norge har blitt vesentlig bedret de siste tretti årene. I 1980 var det 254 apotek i Norge, mens vi hadde 768 apotek per 1. januar 2015. 491
Apoteka sitt høve til produksjon av legemiddel til kliniske studiarhttps://legemiddelverket.no/tilvirkning-import-og-salg/tilvirkning-av-legemidler/apoteka-sitt-hove-til-produksjon-av-legemiddel-til-kliniske-studiarApoteka sitt høve til produksjon av legemiddel til kliniske studiarTilverking av legemiddel til kliniske studiar er ikkje aktivitetar som vert dekt av tilverkarløyve med heimel i apoteklova bortsett frå ommerking og ompakking. All annan tilverking til kliniske studiar krev tilverkarløyve i samsvar med legemiddellova. 629Apotek som har tilverkarløyve i samsvar med apoteklova kan gjera ommerking og ompakking av legemiddel til kliniske studiar om løyvet dekker denne aktiviteten. Ompakking for kliniske studiar omfattar òg blinding og randomisering.
E-resepthttps://legemiddelverket.no/tilvirkning-import-og-salg/apotekdrift/e-resept-viktig-informasjon-vedrorende-organisasjonsnummer-og-apningsdatoE-reseptStatens legemiddelverk vedlikeholder et register med oversikt over landets apotek og deres eiere. Fra registeret gjøres det et uttrekk til e-resept. Uttrekket inneholder informasjon som er nødvendig for at apotekene skal kunne hente e-resepter i FarmaPro.493Viktig informasjon vedrørende organisasjonsnummer og åpningsdato.
Narkotikaveilederhttps://legemiddelverket.no/tilvirkning-import-og-salg/apotekdrift/veiledning-for-apotek-om-narkotikaregnskap-oppbevaring-og-meldeplikt-ved-tap-av-narkotikaNarkotikaveilederHer er en veiledning i hvordan man oppnår god kontroll med narkotika i apotekene. Reglene for kontroll med narkotika ble endret for noen år siden, og beskriver ikke lenger i detalj hvordan dette skal gjøres.495Krav til oppbevaring, regnskap og melding om tap av narkotika.
Netthandel - registreringsordning for nettapotek og andre utsalgsstederhttps://legemiddelverket.no/tilvirkning-import-og-salg/apotekdrift/registreringsordning-for-netthandel-med-legemidlerNetthandel - registreringsordning for nettapotek og andre utsalgsstederNorske nettsteder som selges legemidler må være godkjent og registrert hos Legemiddelverket. Slik sikrer vi at forbrukere får godkjente og trygge legemidler. 497Informasjon om registrering og oversikt over godkjente utsalgssteder.
Opningstiderhttps://legemiddelverket.no/tilvirkning-import-og-salg/apotekdrift/melding-om-apoteka-sine-opningstiderOpningstiderApotek skal melde opningstider til Statens legemiddelverk, og har plikt til å informere kundar og lokal helseteneste om dagar apoteket har stengt eller innskrenka opningstider.499Apotek har plikt til å melde fra om opningstider og dagar med stengt eller innskrenka opningstider.
Schengen-attest for legemidler på utenlandsreisehttps://legemiddelverket.no/tilvirkning-import-og-salg/apotekdrift/schengen-attestSchengen-attest for legemidler på utenlandsreiseEn Schengen-attest er dokumentasjon fra et apotek på at du eier legemidler med narkotiske virkestoffer (f.eks beroligende, sterke smertestillende, sentralstimulerende eller legemidler for søvn). Det er lurt å ha med seg en slik attest på reise i Schengen.739Informasjon om hvilke legemidler attesten gjelder, gyldighetstid og skjema.
Sikkerhetsanordninger for legemidlerhttps://legemiddelverket.no/tilvirkning-import-og-salg/sikkerhetsanordninger-for-legemidlerSikkerhetsanordninger for legemidler9. februar 2019 ble det innført krav om sikkerhetsanordninger på legemidler som skal markedsføres i EU/EØS-området. Hensikten er å hindre forfalskninger i den legale forsyningskjeden av legemidler. 1981Hvordan fungerer systemet, hvem har ansvaret og hvordan melde avvik?
Tilsyn med apotekhttps://legemiddelverket.no/tilvirkning-import-og-salg/apotekdrift/tilsyn-med-apotekTilsyn med apotekFormål med tilsyn av apotek og hvordan tilsyn gjennomføres og følges opp.498
Tvangsmulkthttps://legemiddelverket.no/tilvirkning-import-og-salg/apotekdrift/retningslinjer-for-fastsetjing-av-tvangsmulktTvangsmulktRundskriv 04/2002 Retningslinjer for fastsetting av tvangsmulkt i medhold av lov av 2. juni 2000 nr. 39 om apotek § 9-4.501Om plikt til å betale eit pengebeløp ved brot på lovbestemte vilkår, plikter eller pålegg.
Veiledning vedrørende avvik ved apotektilvirkninghttps://legemiddelverket.no/tilvirkning-import-og-salg/apotekdrift/veiledning-vedrorende-avvik-ved-apotektilvirkningVeiledning vedrørende avvik ved apotektilvirkningVeiledning om hvordan Statens legemiddelverk skal motta og håndtere «Melding om avvik i henhold til apotektilvirkningsforskriften § 15 - Reklamasjoner og tilbakekalling av tilvirkede legemidler».741Hvordan håndtere reklamasjoner og tilbakekalling.
​Veiledning for apotekenes netthandel med legemidlerhttps://legemiddelverket.no/tilvirkning-import-og-salg/utlevering-og-salg-i-apotek/veiledning-for-apotekenes-netthandel-med-legemidler​Veiledning for apotekenes netthandel med legemidlerFlere forskrifter stiller krav til netthandel med legemidler. Veilederen sammenfatter kravene og gir råd om hva kravene innebærer i praksis og vil bli kontinuerlig oppdatert. 751

​Fant du det du lette etter?