Legemiddelverket vedlikeholder et register med oversikt over landets apotek og deres eiere. Fra registeret gjøres det hvert døgn, ved midnatt, et automatisk uttrekk til e-resept (Reseptformidleren), som gir grunnlag for apotekenes pålogging til e-resept. Her henter Reseptformidleren, som er underlagt Norsk Helsenett, ut informasjon som sørger for at alle operative apotek har tilgang til å hente e-resepter for ekspedisjon. Følgende informasjon er med i uttrekket: Konsesjonsnummer, apotekkonsesjonærens organisasjonsnummer, apotekets navn og åpningsdato eller eierskiftedato.

​​​​​​​​​​​​NB! Legemiddelverket må ha informasjon om riktig organisasjonsnummer og riktig åpningsdato/eierskiftedato i registeret for apoteket skal kunne ekspedere e-resepter fra riktig dato.

Må være samsvar

Det må dermed være samsvar mellom det organisasjonsnummeret apotekkonsesjonæren har oppgitt i apotekkonsesjonssøknaden til Legemiddelverket og det organisasjonsnummeret som danner grunnlag for sertifikatet apoteket bruker for å kunne ekspedere e-resepter i FarmaPro. Dersom søker feilaktig har benyttet for eksempel organisasjonsnummeret for et holdingselskap ved innlogging i Altinn i forbindelse med innsending av apotekkonsesjonssøknaden, vil apoteket ikke få tilgang til e-resept på åpningsdato/eierskiftedato, siden organisasjonsnummeret i uttrekket fra Legemiddelverkets register ikke stemmer overens med Buypass-sertifikatet. Dersom apotekkonsesjonæren for et apotek som er i drift endrer sitt organisasjonsnummer, og følgelig søker om nytt Buypass-sertifikat for ekspedering av e-resept, må dette meldes til Statens legemiddelverk i god tid før det nye sertifikatet tas i bruk. Dette gjøres ved å sende inn søknad om apotekkonsesjon for eierskifte.

Åpningsdato eller eierskiftedato

Tilgang til e-resept gis fra midnatt på godkjent åpningsdato eller eierskiftedato for et apotek. Ved et eierskifte vil tilgang til e-resept for tidligere apotekkonsesjonær opphøre fra midnatt på eierskiftedatoen. 

Oppdatert: 23.09.2020

Publisert: 28.06.2016

​Fant du det du lette etter?